Reagan steunt de Poolse solidariteitsbeweging

Reagan steunt de Poolse solidariteitsbeweging


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Eind 1981 veroordeelde president Ronald Reagan in een toespraak tot de natie het recente communistische harde optreden tegen de Solidariteitsbeweging in Polen.


Solidariteitsdag: Verenigde Staten en de steun van "Solidariteit"

De Amerikaanse president Ronald Reagan riep 30 januari 1982 uit tot Solidariteitsdag. Dit was zowel een gebaar van steun aan de burgers van de Volksrepubliek Polen als een gebaar van verzet tegen de staat van beleg in Polen. Het Witte Huis was echter niet van plan zich te beperken tot symbolische gebaren.

In de late herfst van 1980 begon kolonel Ryszard Kuklinski inlichtingenanalyses en rapporten naar de CIA te sturen, waaruit bleek dat de communistische autoriteiten zich opmaakten om Solidariteit op te breken. Toch was het Witte Huis verrast door de invoering van de staat van beleg. Op 10 december besprak Reagan met zijn staf de voorwaarden voor het verlenen van economische hulp aan de Volksrepubliek Polen. Twee dagen later, in de nacht van 12 op 13 december 1981, verschenen er tanks in de straten van de grootste steden van Polen. Kort daarna werden de leiders van 'Solidariteit' gearresteerd en de stakingen verpletterd door de gewapende militie en militaire troepen.

T-55A op straat tijdens de staat van beleg in Polen (foto door J. Żołnierkiewicz publiek domein)

Aanvankelijk onthielden Reagan en zijn medewerkers zich van harde uitspraken om de situatie te begrijpen. Niemand wist zeker of de staat van beleg een operatie was die uitsluitend door het Poolse leger en de militie werd uitgevoerd of dat eenheden waren gestuurd of zouden worden gestuurd door legers uit andere Warschaupact-landen. Het was nog niet duidelijk hoe wijdverbreid het verzet was in de Poolse samenleving. Vooraanstaande leden van het kabinet-Reagan, evenals de president zelf, hebben vaak verklaard dat ze niet nog meer bloedvergieten wilden veroorzaken. De Nationale Veiligheidsraad bleef de situatie in Polen echter observeren en bespreken.

Het kabinet heeft verschillende manieren van reageren overwogen. Het meest voor de hand liggende antwoord waren sancties tegen Polen en de Sovjet-Unie. De reikwijdte moest echter zorgvuldig worden doordacht, omdat niemand wilde dat de sancties de Poolse samenleving te hard zouden treffen. Met betrekking tot represailles tegen de Sovjet-Unie was het belangrijk om de Europese bondgenoten 'Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duitsland' te overtuigen om samen te werken en in eenheid en samenhang te handelen. Vergelding werd ook overwogen door middel van versterking van de steun voor de Afghaanse moedjahedien, maar over het algemeen was het aantal mogelijke opties vrij bescheiden. Daarom geloofde Reagan dat de symbolische steun van '8220Solidariteit'8221 erg belangrijk was.

Lees meer: ​​Solidariteit. De 40e verjaardag van de geboorte van de sociale beweging

Duister rijk

Voor Reagan was het opleggen van de staat van beleg met de algemene steun van Moskou een keerpunt in de geschiedenis van de Koude Oorlog: “Dit is de eerste keer in 60 jaar dat we dit soort kans hebben. Er is misschien geen andere in ons leven. Kunnen we het ons veroorloven om niet alles uit de kast te halen? Ik heb het over een totale quarantaine in de Sovjet-Unie. Geen ontspanning! Wij weten en de wereld weet dat zij hierachter zitten. We hebben ons zo vaak teruggetrokken.” Dit was niet alleen bij wijze van spreken, Reagan voelde sterk in wat hij zei. In zijn privédagboek schreef hij: "Misschien krijgen we in ons leven nooit zo'n kans."

Foto's van Solidariteit 1980-1981 (foto: FORTEPAN / Jankó Attila CC BY-SA 3.0)

De uitspraken van Regan waren verre van koude realpolitik en stonden in plaats daarvan vol symbolische vergelijkingen. De strijd van de Poolse samenleving voor vrijheid deed hem denken aan de geschiedenis van de eerste Amerikanen die vochten voor de onafhankelijkheid van hun land: “Het is als de aanhef van onze eigen onafhankelijkheidsverklaring. ‘Wanneer in de loop van menselijke gebeurtenissen…’ Dit is precies wat zij (de Polen) nu doen.”

De president was er vast van overtuigd dat deze situatie het noodzakelijk maakte voor de VS om haar beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie te herdefiniëren. Naar zijn mening was het een morele verplichting die ten grondslag lag aan de historische missie van de VS. Reagan zinspeelde op de beroemde 'Quarantine Speech'8221 van Franklin Delano Roosevelt, die in 1937 opriep tot het plaatsen van een dam om de 'epidemie van wetteloosheid' die de wereld overspoelde, tegen te houden. Hij noemde destijds geen land, maar het was duidelijk dat hij het had over de Asmogendheden: het Derde Rijk, het Koninkrijk Italië en het Japanse Rijk. Deze toespraak inspireerde Reagan: “Wij zijn de leiders van de westerse wereld. We zijn al jaren niet meer geweest, meerdere jaren, behalve in naam, maar we accepteren die rol nu. Ik heb het over actie die de geallieerden aanspreekt en hen verzoekt – niet smeekt – om mee te doen aan een volledige quarantaine van de Sovjet-Unie.” Het grootste deel van het kabinet steunde hem. Vice-president George Bush benadrukte dat de VS door de situatie wereldleider moesten worden en minister van Defensie Caspar Weinberger deelde dezelfde mening en drong er bij Reagan op aan om de boodschap over te brengen: "De wereld moet verteld worden dat ze een leider heeft". Er waren verschillen tussen de kabinetsleden over de omvang van de sancties, en niemand sprak zo pompeus als Reagan, maar ze waren het er allemaal over eens dat ze voor een public relations-uitdaging stonden.

De kracht van een symbool

Jeane Kirkpatrick, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties en de invloedrijke adviseur van Reagan, wees erop dat het ontbreken van een sterke verklaring tot dusver niet door de pers was toegejuicht. Ze stelde voor om elke dag symbolische gebaren van steun en solidariteit met Polen te maken. De kersttoespraak van de president moest het hoogtepunt van deze inspanning markeren. Reagan zelf was zich ervan bewust dat er geen andere uitweg mogelijk was: "Ik kan in deze omgeving geen 'Santa Claus is Coming to Town'-speech houden."

President Ronald Reagan in 1982 (foto: Michael Evans National Archives and Records Administration public domain)

Zo bereidde de president zijn kersttoespraak voor met bijzondere nadruk op Polen. Natuurlijk verwees hij eerst naar binnenlandse zaken, te beginnen met de toestand van de economie, maar daarna begon hij te praten over de situatie in Oost-Europa. Hij kondigde de invoering aan van beperkte sancties tegen het regime van Wojciech Jaruzelski en vroeg zijn landgenoten ook om kaarsen voor hun ramen aan te steken als een gebaar van solidariteit met Polen.

“Al duizend jaar wordt Kerstmis gevierd in Polen, een land met een diep religieus geloof, maar deze kerst brengt weinig vreugde voor het moedige Poolse volk. Ze zijn verraden door hun eigen regering. De mannen die hen regeren en hun totalitaire bondgenoten zijn bang voor de vrijheid die het Poolse volk koestert. Ze hebben de oproer van vrijheid beantwoord met bruut geweld, moorden, massa-arrestaties en het opzetten van concentratiekampen. Lech Walesa en andere Solidariteitsleiders zitten gevangen, hun lot is onbekend. Fabrieken, mijnen, universiteiten en huizen zijn aangevallen. (…) Eens, eerder in deze eeuw, dreigde een kwade invloed dat de lichten over de hele wereld uitgingen. Laat het licht van miljoenen kaarsen in Amerikaanse huizen aangeven dat het licht van vrijheid niet zal worden gedoofd. We zijn gezegend met een vrijheid en overvloed die zo velen ontzegd wordt. Laten die kaarsen ons eraan herinneren dat deze zegeningen een solide verplichting met zich meebrengen, een verplichting aan de God die ons leidt, een verplichting aan de erfenis van vrijheid en waardigheid die ons door onze voorvaderen is overgeleverd en een verplichting aan de kinderen van de wereld, wiens toekomst zal worden gevormd door de manier waarop we ons leven vandaag leiden.”

Dumitru Prunariu en Leonid Popov met Leonid Brejnev op 1 juni 1981 (foto: The National History Museum of Romania public domain)

Op 23 december 1981 schreef Reagan twee teksten tegelijk: een kerstboodschap en een boodschap voor Leonid Brezjnev. In de brief beschuldigde hij de leider van de Sovjet-Unie ervan zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van Polen en verantwoordelijk te zijn voor wat er was gebeurd. De reactie van Brezjnev was scherp: hij beschuldigde het Witte Huis er zelf van zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Polen, druk uit te oefenen op de USSR en in strijd met het internationaal recht te handelen. Als reactie hierop voerde het Witte Huis sancties in tegen de Sovjet-Unie: de export van hightechgoederen werd aan banden gelegd, Aeroflot-vliegtuigen mochten niet in de VS landen en onderhandelingen over economische uitwisseling werden uitgesteld.

Deze reactie was in feite beperkt in reikwijdte: de eerste golf van sancties trof Moskou na de invasie van Afghanistan. De effectiviteit, zo bleek, was laag. Het probleem was ook dat Europese bondgenoten terughoudend waren om deel te nemen aan de '8220quarantaine'8221 die door het Witte Huis was geïnitieerd. In deze situatie werd nog meer belang gehecht aan beeldvorming en symbolische activiteiten.

Laat Polen Polen zijn

Reagan en leden van zijn regering brachten het onderwerp van de staat van beleg vaak ter sprake tijdens hun toespraken. Op 20 januari 1982 vaardigde Reagan een proclamatie uit waarin hij 30 januari uitriep tot Solidariteitsdag.

De belangrijkste gebeurtenis van de dag was de uitzending van het programma 'Let Poland be Poland'8221, met Reagan en een tiental andere wereldleiders, waaronder Margaret Thatcher en François Mitterrand. In dit 90 minuten durende programma werd echter de grootste indruk gemaakt door het sterrenstelsel dat hun solidariteit met Polen betuigde. Het programma werd geopend door Charlton Heston en stak een symbolische kaars aan voor '8220Solidariteit'. Max von Sydow presenteerde de geschiedenis van 'Solidariteit'. Czesław Miłosz las een gedicht voor Kirk Douglas herinnerde zich zijn bezoek aan de filmschool in Łódź en Frank Sinatra zong “Free Heart'8221 in het Pools en Engels.

De administratie doneerde geld voor de organisatie van dit media-evenement, maar ook particuliere sponsors doneerden een half miljoen dollar. Het programma werd uitgezonden via satelliet en bekeken door meer dan 185 miljoen kijkers. Nog eens 165 miljoen luisteraars van Radio Free Europe en de Voice of America luisterden mee. Het Witte Huis, aangemoedigd door dit succes, stuurde meer geld naar deze radiostations. Als gevolg hiervan werd de zendtijd van Voice of America met zeven uur verlengd en werd er regelmatig naar 11 miljoen mensen geluisterd.

De sancties zouden op de lange termijn effectief zijn, maar Reagan verwachtte snellere resultaten. De regering begon een nieuwe mondiale strategie voor te bereiden om het communisme het hoofd te bieden. Polen was slechts een van de arena's van deze strijd en hoewel het niet de belangrijkste was, was het toch de sleutel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte dat “Polen betrekking heeft op zoveel fundamentele zaken (de toekomst van Oost-Europa, het Bondgenootschap, Sovjetveiligheid, Amerikaans politiek en moreel leiderschap) dat onze doelstellingen in de context van ons algemene buitenlands beleid moeten worden geplaatst. Ons algemene doel is om de Amerikaanse capaciteit voor wereldleiderschap te behouden door ongunstige trends in de wereldmachtsbalans in de afgelopen tien jaar of meer een halt toe te roepen en indien mogelijk om te keren.”

In mei 1982 ondertekende Reagan de Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie, die vervolgens werd gevolgd door een gedetailleerde strategie van het beleid van de Verenigde Staten ten aanzien van Oost-Europa, dat de weg vrijmaakte voor meer doortastende actie. De CIA lanceerde Operatie QRHELPFUL, met als doel de ondergrondse Solidariteit te ondersteunen. [1] Zoals Seth G. Jones, de auteur van een boek over dit onderwerp, beoordeelde: “Noch de CIA, noch de functionarissen van het Witte Huis verwachtten geheime hulp van de VS om het Jaruzelski-regime omver te werpen of een ineenstorting van het communisme in Oost-Europa te veroorzaken (…) De doelen waren beperkt: de organisatorische activiteiten van Solidariteit en andere Poolse oppositiegroepen helpen, hun vermogen om met het Poolse volk binnen en buiten het land te communiceren verbeteren, en meer druk uitoefenen op het Jaruzelski-regime om zijn repressieve beleid te versoepelen.”

Zie ook: December 1980: De Sovjet-invasie van Polen. Was Moskou echt van plan Polen binnen te vallen?

Solidariteit op het mondiale schaakbord

Tijdens de discussies in het Witte Huis na de invoering van de staat van beleg, werd een strategie van confrontatie met het communisme gesmeed, die het hele decennium werd uitgevoerd. De Sovjet-Unie was onderworpen aan een embargo op moderne technologieën, er werden tal van handelsbelemmeringen gecreëerd en de schuldenkring rond de landen van Oost-Europa werd strakker. Enorme fondsen werden besteed aan de ondersteuning van de moedjahedien in Afghanistan. De Central Intelligence Agency ondersteunde 'Solidariteit'8221 in Polen en haar kantoren in het buitenland werd voor dit doel ongeveer $ 20 miljoen toegewezen.

Het beleid van het Witte Huis ten aanzien van Polen was echter altijd een aanvulling op de strategie die ten aanzien van de Sovjet-Unie werd gevoerd. Reagan was, misschien zelfs meer dan zijn kabinet, overtuigd van de morele grondgedachte achter Solidariteit. De wereldpolitiek werd echter geregeerd door andere regels. Toen de Sovjet-Unie in 1989 begon af te brokkelen, was het Witte Huis een van de belangrijkste wereldspelers die geïnteresseerd was in het vertragen van de politieke transformatie van Polen.

“High Noon, 4 juni 1989”, Verkiezingsposter van het Solidarity Citizens'8217 Committee door Tomasz Sarnecki (redelijk gebruik)

President George Bush, die acht jaar vice-president van Reagan was, was meer geïnteresseerd in het redden van de instortende Sovjet-Unie dan in de Poolse revolutie. In juni 1989 vreesde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Wojciech Jaruzelski na de nederlaag van de communistische partij bij de parlementsverkiezingen zich niet kandidaat zou stellen voor het presidentschap. Het Witte Huis was bang dat Jaruzelski, die de staat van beleg had ingevoerd en die Caspar Weinberger een Sovjet-generaal in Pools uniform noemde, niet de president van Polen zou worden. Het was uiteindelijk onder meer George Bush die Jaruzelski moest overtuigen om deze stap te zetten.

Het was een buitengewone ironie. George Bush, moest Jaruzelski een helpende hand bieden. “Ik vertelde hem dat zijn weigering om te vluchten onbedoeld tot ernstige instabiliteit zou kunnen leiden en ik drong er bij hem op aan het te heroverwegen. Het was ironisch. Hier was een Amerikaanse president die een hooggeplaatste communistische leider probeerde over te halen zich kandidaat te stellen. Maar ik voelde dat Jaruzelski's ervaring de beste hoop was op een soepele overgang in Polen', herinnert Bush zich jaren later.

Auteur: Tomasz Kozłowski – Doctoraat in de politieke wetenschappen, medewerker van het History Research Office of Institute of National Remembrance
Vertaling: Alicja Rose & Jessica Sirotin


Ontvang een kopie


Op deze dag in 1987, twee jaar voor de ineenstorting van de communistische regimes in Oost-Europa, hief president Ronald Reagan alle Amerikaanse sancties tegen Polen op.

Reagan merkte op dat de Poolse regering de staat van beleg had opgeheven, duizenden politieke gevangenen had vrijgelaten en afgezien van massale arrestaties sinds in september 1986 een brede amnestie was afgekondigd. verboden, en ondergronds opererend, “is er nog een lange weg te gaan”.

Reagan reageerde op oproepen van Pools-Amerikanen en de rooms-katholieke kerk en herstelde de economische privileges die hem in december 1981 waren afgenomen. De president beweerde dat verdere stappen naar normale betrekkingen zouden worden genomen samen met meer politieke vrijheid voor het Poolse volk.

De stap herstelde de handelsstatus van Polen als "meest begunstigde natie", die een voorkeursbehandeling geeft voor zijn export naar de Verenigde Staten, en heft een verbod op commerciële luchtdiensten tussen de twee landen op.

Belangrijker nog, het maakte de door de staat geleide ondernemingen van Polen in aanmerking voor Amerikaanse kredietgaranties en opende de deur voor directe investeringen van buitenaf.

Een transatlantische (atomaire) explosie uit het verleden

De Poolse regering verwelkomde het nieuws "met tevredenheid". Jerzy Urban, een regeringswoordvoerder, zei dat de strafmaatregelen van de VS "aanzienlijke schade hebben toegebracht aan de Poolse samenleving" en: "We beschouwen het opheffen van sancties als een startpunt voor verdere verbetering van de Pools-Amerikaanse betrekkingen."

In Gdansk, de stad waar stakende scheepswerfarbeiders het harde optreden in 1981 hadden bespoedigd, prees Lech Walesa, een oprichter van de Solidariteitsbeweging en een toekomstige Poolse president, Reagans zet als “een uitdrukking van wijze en langdurige steun voor het streven, het programma en idealen van Solidariteit.”

Gen. Wojciech Jaruzelski, de communistische leider van Polen – die tanks had gestuurd om de opwelling van Solidariteit voor democratie te verpletteren en de ineenstorting van het systeem dat hem had gevoed, had voorgezeten – schatte de economische schade door de Amerikaanse sancties op $ 15 miljard. Westerse analisten zeiden echter dat de problemen van Polen - waaronder hoge inflatie en ernstige tekorten aan consumptiegoederen - het gevolg waren van een verkeerd economisch beleid en niet werden veroorzaakt door strafmaatregelen van de Verenigde Staten en andere westerse landen.

Aloysius Mazewski, voorzitter van het Pools-Amerikaanse congres, vertelde verslaggevers in het Witte Huis dat de Poolse regering de sancties “als een kruk” gebruikte voor haar economische ellende en voegde eraan toe: “het is hoog tijd dat we de kruk wegtrappen.”

Terwijl de sancties van kracht waren, daalde de Poolse export naar de Verenigde Staten van 450 miljoen dollar in 1980 tot 250 miljoen dollar in 1985. De hervatting van de handelsstatus die Polen al 22 jaar had, was gericht op het stimuleren van de export door de tarieven op artikelen als wodka en ham te verlagen. .

De intrekking van de Amerikaanse sancties voltooide een proces dat in januari 1984 was begonnen, toen Reagan op een eerste hervormingsronde reageerde door het verbod op Poolse visserij in de Amerikaanse territoriale wateren en Poolse chartervluchten op te heffen.

BRON: "Deze dag in de presidentiële geschiedenis', door Paul Brandus (2018)


Inhoud

In de jaren zeventig verhoogde de Poolse regering de voedselprijzen terwijl de lonen stagneerden. Deze en andere spanningen leidden tot protesten in 1976 en een daaropvolgend optreden van de regering tegen afwijkende meningen. De KOR, de ROPCIO en andere groepen begonnen ondergrondse netwerken te vormen om het gedrag van de regering te controleren en te bestrijden. Vakbonden vormden een belangrijk onderdeel van dit netwerk. [9] In 1979 kromp de Poolse economie voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog met 2 procent. De buitenlandse schuld bereikte in 1980 ongeveer $ 18 miljard. [10]

Anna Walentynowicz werd op 7 augustus 1980, vijf maanden voordat ze met pensioen zou gaan, op de scheepswerf van Gdańsk ontslagen wegens deelname aan de illegale vakbond. Deze beslissing van het management maakte de arbeiders van de scheepswerf woedend, die op 14 augustus een stakingsactie begonnen om Anna Walentynowicz te verdedigen en haar terugkeer te eisen. Zij en Alina Pienkowska hebben een staking over brood en boter omgevormd tot een solidariteitsstaking in sympathie met stakingen in andere etablissementen.

Solidariteit ontstond op 31 augustus 1980 op de scheepswerf van Gdańsk, toen de communistische regering van Polen de overeenkomst ondertekende die haar voortbestaan ​​mogelijk maakte.Op 17 september 1980 fuseerden meer dan twintig Inter-factory Oprichtingscomités van vrije vakbonden op het congres tot één nationale organisatie NSZZ Solidariteit. [6] Het is officieel geregistreerd op 10 november 1980. [11]

Lech Wałęsa en anderen vormden een brede anti-Sovjet-sociale beweging, variërend van mensen die banden hadden met de katholieke kerk [12] tot leden van anti-Sovjet-links. Het Poolse nationalisme speelde samen met het pro-Amerikaanse liberalisme een belangrijke rol in de ontwikkeling van Solidariteit in de jaren tachtig. [13] Solidariteit pleitte voor geweldloosheid in de activiteiten van haar leden. [14] [15] [ zelf gepubliceerde bron ] In september 1981 koos het eerste nationale congres van Solidariteit Wałęsa als president [11] en keurde het een republikeins programma goed, de "Zelfbesturende Republiek". [16] De regering probeerde de vakbond te vernietigen met de staat van beleg van 1981 en enkele jaren van repressie, maar moest uiteindelijk onderhandelen met de vakbond.

Rondetafelgesprekken tussen de regering en de door Solidariteit geleide oppositie leidden in 1989 tot semi-vrije verkiezingen. Eind augustus werd een door Solidariteit geleide coalitieregering gevormd en in december werd Tadeusz Mazowiecki tot premier gekozen. Sinds 1989 is Solidariteit een meer traditionele vakbond geworden, die begin jaren negentig relatief weinig invloed had op het politieke toneel van Polen. Een politieke tak, opgericht in 1996 als Solidarity Electoral Action (AWS), won de parlementsverkiezingen in 1997, maar verloor de volgende verkiezingen van 2001. Momenteel, Solidariteit heeft weinig invloed op de moderne Poolse politiek.

In het jaar voorafgaand aan de staat van beleg ondersteunde het beleid van de regering-Reagan de beweging Solidariteit en voerde een public relations-campagne om af te schrikken wat de regering-Carter had gezien als "een op handen zijnde verhuizing van grote Sovjet-troepen naar Polen". [17] Michael Reisman van de Yale Law School noemde operaties in Polen een van de geheime regimewisselacties van de CIA tijdens de Koude Oorlog. [18] Kolonel Ryszard Kukliński, een hoge officier van de Poolse Generale Staf, stuurde in het geheim rapporten naar CIA-officier David Forden. [19] De Central Intelligence Agency (CIA) droeg jaarlijks ongeveer $ 2 miljoen in contanten over aan Solidariteit, voor een totaal van $ 10 miljoen over een periode van vijf jaar. Er waren geen directe banden tussen de CIA en Solidarność en al het geld ging via derden. [20] CIA-officieren mochten de leiders van Solidarno niet ontmoeten, en de contacten van de CIA met Solidarność-activisten waren zwakker dan die van de AFL-CIO, die $ 300.000 van haar leden ophaalde, die werden gebruikt om materiaal en geld rechtstreeks aan Solidariteit te verstrekken, zonder controle over het gebruik ervan door Solidariteit. Het Amerikaanse Congres machtigde de National Endowment for Democracy om de democratie te bevorderen, en de NED wees $ 10 miljoen toe aan Solidariteit. [21]

De Poolse regering vaardigde in december 1981 de staat van beleg uit, maar Solidariteit werd niet gewaarschuwd. Mogelijke verklaringen hiervoor lopen uiteen, sommigen geloven dat de CIA overrompeld was, terwijl anderen suggereren dat Amerikaanse beleidsmakers een intern hardhandig optreden de voorkeur gaven boven een 'onvermijdelijke Sovjet-interventie'. [22] De steun van de CIA voor Solidariteit omvatte geld, uitrusting en training, die werd gecoördineerd door Special Operations. [23] Henry Hyde, lid van de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, verklaarde dat de VS "voorraad en technische bijstand verleenden in termen van clandestiene kranten, uitzendingen, propaganda, geld, organisatorische hulp en advies". [24] De aanvankelijke fondsen voor geheime acties door de CIA waren $ 2 miljoen, maar kort nadat de toestemming werd verhoogd en in 1985 was de CIA met succes Polen binnengedrongen. [25]

In 2017 steunde Solidariteit een voorstel om blauwe wetten in te voeren om winkelen op zondag te verbieden, een beweging die werd gesteund door Poolse bisschoppen. [26] Een nieuwe Poolse wet uit 2018 die bijna alle handel op zondag verbiedt, is van kracht geworden, waarbij grote supermarkten en de meeste andere detailhandelaren voor het eerst sinds de invoering van liberale winkelwetten in de jaren negentig zijn gesloten. De partij Wet en Rechtvaardigheid heeft de wetgeving aangenomen met de steun van premier Mateusz Morawiecki. [27] [28] [29] [30]

Hoewel de werken van Leszek Kołakowski officieel verboden waren in Polen en hij vanaf het einde van de jaren zestig buiten het land woonde, oefenden de ideeën van de filosoof niettemin een invloed uit op de Solidariteitsbeweging. Ondergrondse kopieën van zijn boeken en essays vormden de mening van de Poolse intellectuele oppositie. Zijn essay uit 1971 Scripties over hoop en hopeloosheid, die suggereerde dat zelfgeorganiseerde sociale groepen geleidelijk de sferen van het maatschappelijk middenveld in een totalitaire staat zouden kunnen uitbreiden, hielp de dissidente bewegingen van de jaren zeventig te inspireren die leidden tot de oprichting van Solidariteit en verschafte een filosofische onderbouwing voor de beweging.

Kołakowski beschreef Solidariteit later als "misschien het dichtst bij de revolutie van de arbeidersklasse" die Karl Marx halverwege de 19e eeuw had voorspeld. Ironisch genoeg bevatte Solidariteit veel elementen die in strijd waren met het socialisme zoals dat door Marx werd opgevat: "[arbeiders organiseerden] tegen de uitbuiters, dat wil zeggen de staat. tegen een socialistische staat, en uitgevoerd onder het teken van het kruis, met de zegen van de paus." [31]

Het voortbestaan ​​van Solidariteit was een ongekende gebeurtenis, niet alleen in Polen, een satellietstaat van de USSR die (in de praktijk) werd geregeerd door een communistisch regime met één partij, maar het hele Oostblok. Het betekende een breuk met de harde opstelling van de communistische Poolse Verenigde Arbeiderspartij, die een bloedig einde had gemaakt aan een protest uit 1970 met mitrailleurvuur ​​(meer dan dertig doden en meer dan 1.000 gewonden), en de bredere Sovjet-communistische regering in het oosten van het land. Bloc, dat zowel de Hongaarse Opstand van 1956 als de Praagse Lente van 1968 had neergeslagen met door de Sovjet-Unie geleide invasies.

De invloed van Solidariteit leidde tot de intensivering en verspreiding van anticommunistische idealen en bewegingen in de landen van het Oostblok, waardoor hun communistische regeringen werden verzwakt. Als gevolg van het rondetafelakkoord tussen de Poolse regering en de door Solidariteit geleide oppositie, werden op 4 juni 1989 in Polen verkiezingen gehouden, waarbij de oppositie kandidaten mocht opstellen tegen de Communistische Partij – de eerste vrije verkiezingen in een Sovjet-Unie. blok land. Een nieuwe Eerste Kamer (de Senaat) werd gecreëerd in het Poolse parlement en alle 100 zetels waren betwistbaar bij de verkiezingen, evenals een derde van de zetels in de belangrijkere Lagere Kamer (de Sejm). Solidariteit won 99 van de 100 Senaatszetels en alle 161 betwistbare zetels in de Sejm - een overwinning die ook een kettingreactie veroorzaakte in de satellietstaten van de Sovjet-Unie, wat leidde tot bijna volledig vreedzame anticommunistische revoluties in Centraal- en Oost-Europa [12] bekend als de revoluties van 1989 (Jesień Ludów of Wiosna Obywatelów), die eindigde in de omverwerping van elk door Moskou opgelegd regime, en uiteindelijk in de ontbinding van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig.

Gezien de steun van de vakbond door veel westerse regeringen, kunnen de betrekkingen met vakbonden in kapitalistische landen ingewikkeld worden. Tijdens de Britse mijnwerkersstaking van 1984-85 zei Wałęsa bijvoorbeeld dat "De mijnwerkers moeten vechten, maar met gezond verstand - niet met vernietiging" en zei hij over Margaret Thatcher: "Met zo'n wijze en dappere vrouw zal Groot-Brittannië een oplossing voor de staking." David Jastrzębski, de president van Opper-Silezië Solidariteit, betuigde echter zijn steun aan de stakende mijnwerkers: "Noch de bereden politieaanklachten van de Britse regering, noch haar wapenstokken, evenmin als de tanks of het geweervuur ​​van de Poolse junta, kunnen onze gemeenschappelijke wil breken om strijd voor een betere toekomst voor de arbeidersklasse." [32] Dit ondanks het feit dat Arthur Scargill, voorzitter van de British National Union of Mineworkers zeer kritisch was over Solidariteit, en het veroordeelde als een "antisocialistische organisatie die de omverwerping van een socialistische staat wenst". [33]

In 2005 werd de vakbond Solidariteit – The Union for British Workers opgericht ter ere van de oorspronkelijke Poolse vakbond door de extreemrechtse British National Party.

Eind 2008 vormden verschillende democratische oppositiegroepen in de Russische Federatie een Solidariteitsbeweging. [34]

In de Verenigde Staten schrijft de American Solidarity Party (voorheen de Christian Democratic Party USA), een christendemocratische politieke partij, haar naamgenoot toe aan Solidarity. [35]

In een essay uit 2011 "The Jacobin Spirit" in het Amerikaanse tijdschrift Jacobijnsefilosoof Slavoj Žižek noemde Solidarność' een van de 'vrije ruimtes op afstand van de staatsmacht' die 'defensief geweld' gebruikte om zichzelf te beschermen tegen staatscontrole. Het begrip "defensief geweld" sluit aan bij de ideeën van Alain Badiou. [36]

De vakbond werd officieel opgericht op 17 september 1980, [2] de hoogste bevoegdheden van de vakbond berusten bij een wetgevend orgaan, de Conventie van Afgevaardigden (Zjazd Delegatów). De uitvoerende macht was de Nationale Coördinatiecommissie (Krajowa Komisja Porozumiewawcza), later omgedoopt tot de Nationale Commissie (Komisja Krajowa). De Unie had een regionale structuur, bestaande uit 38 regio's (regio) en twee districten (okręg). Op haar hoogtepunt had de vakbond meer dan 10 miljoen leden, wat het grootste vakbondslidmaatschap ter wereld werd. Tijdens het communistische tijdperk werden de 38 regionale afgevaardigden gearresteerd en gevangen gezet toen op 13 december 1981 de staat van beleg van kracht werd onder generaal Wojciech Jaruzelski. Na een gevangenisstraf van een jaar kregen de hooggeplaatste leden van de vakbond een enkele reis aangeboden naar elk land dat hen accepteerde (inclusief Canada, de Verenigde Staten en landen in het Midden-Oosten).

Solidariteit werd georganiseerd als een industriële unie, of meer specifiek volgens het One Big Union-principe, in de trant van de Industrial Workers of the World en de Spaanse Confederación Nacional del Trabajo (arbeiders in elk beroep waren georganiseerd per regio, in plaats van per ambacht ). [37]

In 2010 had Solidariteit meer dan 400.000 leden. [3] Nationale Commissie van onafhankelijke, zelfbesturende vakbonden is gevestigd in Gdańsk en is samengesteld uit afgevaardigden van regionale algemene congressen.

Regionale structuur Bewerken

Solidariteit is verdeeld in 37 regio's en de territoriale structuur weerspiegelt in grote mate de vorm van de Poolse woiwodschappen, opgericht in 1975 en nietig verklaard in 1998 (zie: Administratieve indeling van de Volksrepubliek Polen). De regio's zijn:

 • Gdansk, gevestigd in Gdansk,
 • Ermland-Mazurië, gevestigd in Olsztyn,
 • Elbląg, gevestigd in Elbląg,
 • Neder-Silezië, gevestigd in Wrocław,
 • Pila, gevestigd in Piła,
 • West-Pommeren, gevestigd in Szczecin,
 • Land van Łódź, gevestigd in Łódź,
 • Częstochowa, gevestigd in Częstochowa,
 • Land van Sandomierz, gevestigd in Stalowa Wola,
 • Płock-Kutno, gevestigd in Płock,
 • Klein-Polen, gevestigd in Krakau,
 • Opole Silezië, gevestigd in Opole,
 • Seashore, gevestigd in Koszalin,
 • Słupsk, gevestigd in Słupsk,
 • Zielona Góra, gevestigd in Zielona Góra,
 • Podbeskidzie, gevestigd in Bielsko-Biała,
 • Konin, gevestigd in Konin,
 • Zuid-Groot-Polen, gevestigd in Kalisz,
 • Podlachië, gevestigd in Białystok,
 • Piotrków, gevestigd in Piotrków Trybunalski,
 • Cuiavia en Dobrzyń Land, gevestigd in Włocławek,
 • Carpathia, gevestigd in Krosno,
 • Land van Rzeszów, gevestigd in Rzeszów,
 • Toruń, gevestigd in Toruń,
 • Silezië-Zaglebie, gevestigd in Katowice,
 • Land van Radom, gevestigd in Radom,
 • Groot-Polen, gevestigd in Poznań,
 • Gorzów, gevestigd in Gorzów Wielkopolski,
 • Holy Cross, gevestigd in Kielce,
 • Midden-Oosten, gevestigd in Lublin,
 • Bydgoszcz, gevestigd in Bydgoszcz,
 • Jelenia Góra, gevestigd in Jelenia Góra,
 • Leszno, gevestigd in Leszno,
 • Chełm, gevestigd in Chełm,
 • Przemyśl-Jarosław, gevestigd in Przemyśl,
 • Mazovië, gevestigd in Warschau,
 • Koperen bekken, gevestigd in Legnica.

Netwerk van belangrijke fabrieken Bewerken

Het netwerk van Solidariteitsvestigingen van de belangrijkste fabrieken van Polen werd op 14 april 1981 in Gdańsk opgericht. Het was gemaakt van vertegenwoordigers van zeventien fabrieken die elk stonden voor de belangrijkste fabriek van elk woiwodschap van het Polen van vóór 1975. Er waren echter twee uitzonderingen. Er was geen vertegenwoordiger van het woiwodschap Koszalin en het woiwodschap Katowice werd vertegenwoordigd door twee fabrieken:


Lady Thatcher gedenken (opnieuw)

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag op 13 januari van de onthulling van een portret van Lady Thatcher, hier nogmaals mijn stukje van toen over die mooie gebeurtenis. Het is gepost op de onlangs betreurde PunditWire-site die van internet is verdwenen

Enkele jaren geleden had ik het grote genoegen deel te nemen aan een klein privédiner waarbij barones Thatcher de eregast was.

Tegen die tijd was ze zwak, maar nog steeds goed in staat om de tafel te veroveren met wat stalen humor en inzicht. Het viel me op hoe vaak ze haar christelijke overtuigingen aanhaalde en een hartverwarmende consensus verzamelde dat Jezus meer dan 'gezond' was geweest in zijn stevige conservatieve principes.

Aan het einde van het diner zei ze weemoedig dat ze zo dankbaar was om zulke vrienden te hebben die haar werk waardeerden:

Niemand zegt ooit dank aan politici

Daar had ze een punt. Zoals de democratie werkt, zal een leider die ongeveer de helft van de bevolking aanspreekt, waarschijnlijk de andere helft irriteren. Ongelukkige politici die tussen deze twee kampen proberen te manoeuvreren (en daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen), wekken wrevel op bij hun tegenstanders omdat ze de verkeerde dingen doen, en bij hun aanhangers voor het bezuinigen. Dankbaarheid? Niet op iemands ToDo-lijst.

Niet lang na dit diner werd ik uitgenodigd voor een evenement in de Carlton Club in Londen door de Conservative Friends of Poland voor de onthulling van een prachtig nieuw portret van Lady Thatcher door de Brits/Poolse kunstenaar Barbara Kaczmarowska Hamilton. Deze, denk ik.

Mijn vriendin Teresa Potocka als CFoP-voorzitter moest de avond inleiden. Ik stelde haar voor om in haar korte toespraak een expliciete dankbetuiging aan Lady Thatcher op te nemen voor haar onwankelbare steun aan de zaak van de vrijheid in Polen. (Voor het geval de lezers zijn vergeten hoe premier Margaret Thatcher opkwam voor de Solidariteitsbeweging tegen het toen in verval rakende communistische regime, bekijk dan deze korte videoclip van haar beroemde bezoek aan Gdansk in 1988.)

Teresa's woorden op de avond in het bijzijn van Lady Thatcher wonnen een warme ovatie van de grote menigte vooraanstaande gasten:

Het einde van de Tweede Wereldoorlog leidde tot lange decennia van communistische onderdrukking in Polen en elders in Midden- en Oost-Europa.

Lady Thatcher, in die donkere jaren van de staat van beleg was u een symbool van hoop en vrijheid voor het Poolse volk. Ik ben opgegroeid in de jaren tachtig en herinner me dat u op 3 november 1988 Polen bezocht en de eerste Britse premier werd die een officieel bezoek bracht aan Polen. Een gedenkwaardige gebeurtenis.

Door nauw samen te werken met paus Johannes Paulus II en Ronald Reagan en Lech Walesa, heb je geholpen de vrijheid terug te brengen in Polen en voor eens en voor altijd het IJzeren Gordijn neer te halen. Een torenhoge prestatie in de geschiedenis van de conservatieve politiek.

Zoals u zei in uw toespraak tot de Poolse Senaat op 3 oktober 1991:

Voor ons beiden is het idee dat we van ons land hebben onlosmakelijk verbonden met onze missie om de heerschappij van vrijheid te verdedigen en uit te breiden

De uitdagende woorden die in de negentiende eeuw op de spandoeken van de Poolse vrijheidsstrijders stonden, zouden een weerklank vinden in elk Brits hart: “For Your Freedom, and Ours”

Mensen zeggen zelden: Bedankt aan politici. Laat me het vandaag zeggen namens CFOP.

Bedankt voor wat je hebt gedaan voor dit land en voor Polen.

Deze gracieuze toevoeging van het persoonlijke tintje was precies goed voor de gelegenheid. Iedereen daar, niet in het minst Lady Thatcher zelf, was ontroerd.

Daarentegen sloeg een deel van de verklaring van president Obama over de dood van Lady Thatcher een nogal vreemde toon aan, althans in mijn Britse oor:

Als kruideniersdochter die opklom tot de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië, is ze een voorbeeld voor onze dochters dat er geen glazen plafond is dat niet kan worden verbrijzeld. Als premier hielp ze het vertrouwen en de trots te herstellen die (sic) altijd het kenmerk zijn geweest van Groot-Brittannië op zijn best.

Stel je voor dat je over een net overleden Barack Obama iets zegt als: "Als een Afro-Amerikaan die opklom tot de eerste zwarte Amerikaanse president, staat hij als een voorbeeld voor alle mensen van kleur dat er geen glazen plafond is dat niet kan worden verbrijzeld". Kwalificeert het op de een of andere manier niet op een subtiele manier een levenslange prestatie door het te definiëren in termen van een cliché van een diversiteitsdoel?

Het hele punt van Margaret Thatchers leven was dat ze gewoon niet zo dacht en weinig tijd had voor mensen die dat wel deden.

Maar dit was sterk en genereus en passend:

Hier in Amerika zullen velen van ons nooit vergeten dat ze schouder aan schouder met president Reagan stond, de wereld eraan herinnerend dat we niet eenvoudigweg worden meegesleept door de stromingen van de geschiedenis - we kunnen ze vormgeven met morele overtuiging, onverzettelijke moed en ijzeren wil .

Amerikaanse lezers die een definitieve blik willen werpen op de filosofie van Margaret Thatcher, kunnen niet beter doen dan dit transcript van een groot tv-interview vóór de verkiezingen van 1987. De woorden die ze gebruikt klinken nu als iets uit een ander universum:

Je hebt je imago op de conservatieve partij gestempeld als geen vorige leider. We hebben nog nooit gehoord van Macmillanisme Heathisme Churchillisme. We horen van het Thatcherisme. Wat betekent het?

Laat me je vertellen waar het voor staat. Het staat voor gezonde financiën en de overheid die de zaken van de natie op een gezonde financiële manier regelt

Het staat voor eerlijk geld – niet inflatie

Het staat voor leven binnen je mogelijkheden

Het staat voor prikkels omdat we heel goed weten dat de groei, de economische kracht van de natie voortkomt uit de inspanningen van zijn mensen. De mensen hebben prikkels nodig om zo hard mogelijk te werken. Alles wat tot economische groei heeft geleid

Het staat voor iets anders. Het staat voor de wijdere en bredere verspreiding van eigendom van onroerend goed, van huizen, van aandelen, van spaargelden. Het staat voor sterk zijn in de verdediging – een betrouwbare bondgenoot en een vertrouwde vriend

Mensen noemen die dingen Thatcherisme, ze zijn in feite fundamenteel gezond verstand en hebben vertrouwen in de ondernemingszin en capaciteiten van de mensen

Het was mijn taak om te proberen die vrij te geven. Ze waren er altijd, ze zijn er altijd geweest in het Britse volk, maar ze konden niet floreren onder het socialisme

Ze zijn nu vrijgelaten. Dat is alles wat Thatcherisme is

Durf je te hopen dat de Brexit daar een mooi deel van terugbrengt?

Deel deze pagina:

Opmerkingen (1)

Ben momenteel Vol Een van de onlangs gepubliceerde biografie van M Thatcher aan het lezen. Reagan had veel aan haar te danken (en vice versa).

Laat een reactie achter - Antwoord annuleren

Maecenas dignissim euismod nunc, in commodo est luctus eget. Proin in nunc laoreet justo volutpat blandit enim. Sem felis, ullamcorper vel aliquam non, varius eget justo. Duis quis nunc tellus. Mauris a felis arcu, vitae sollicitudin mauris. Aliquam quis tellus vel massa mattis ornare et eu felis.

Dignissim euismod nunc, in commodo est luctus eget. Proin in nunc laoreet justo volutpat blandit enim.Sem felis, ullamcorper vel aliquam non, varius eget justo. Duis quis nunc tellus. Mauris a felis arcu, vitae sollicitudin mauris. Aliquam quis tellus vel massa mattis ornare.

Morbi velit eros, sagittis in facilisis non, rhoncus et erat. Nam posuere tristique sem, eu ultricies tortor imperdiet vitae. Curabitur lacinia neque non metus

Commodo est luctus eget. Proin in nunc laoreet justo volutpat blandit enim. Sem felis, ullamcorper vel aliquam non, varius eget justo. Duis quis nunc tellus. Mauris a felis arcu, vitae sollicitudin mauris.


Transcript van gebeurtenis

Exploitant: Welkom bij de Podcast van de oefengroep van de Federalist Society. De volgende podcast, gehost door de International & National Security Law Practice Group van The Federalist Society, is opgenomen op dinsdag 30 juli 2019, tijdens een live teleforum-conferentiegesprek exclusief voor leden van de Federalist Society.

Micha Wallen: Welkom bij de teleforumconferentie van The Federalist Society. Het onderwerp van deze middag een boekbespreking over Een geheime actie: Reagan, de CIA en de Koude Oorlogsstrijd in Polen. Mijn naam is Micah Wallen en ik ben de adjunct-directeur van oefengroepen bij The Federalist Society.

Houd er, zoals altijd, rekening mee dat alle meningsuitingen afkomstig zijn van de experts van de oproep van vandaag.

Vandaag hebben we het geluk onze auteur, Dr. Seth Jones, bij ons te hebben, de Harold Brown-leerstoel en directeur van het Transnational Threats Project, evenals een senior adviseur van het International Security Program bij het Center for Strategic and International Studies. We hebben ook Dr. Michael Ledeen, een Freedom Scholar bij de Foundation for Defense of Democracies. Nadat onze sprekers hun openingswoord hebben gegeven, gaan we naar de Q&A van het publiek. Bedankt allemaal voor het delen met ons vandaag. Michael, de vloer is van jou.

Dr. Michael Ledeen: Bedankt. Hallo, Seth. Goed om bij je te zijn. Ik wilde beginnen met te zeggen dat dit een van die boeken is die mensen die echt geïnteresseerd zijn in hoe de 20e eeuw werkte, echt moeten lezen omdat het een venster opent naar de ondergrondse wereld van Polen, de plaats waar het Sovjetrijk echt ontstond deel. Het grote voordeel van Seth's boek, afgezien van het feit dat het geweldig is geschreven en gemakkelijk te lezen, en boordevol voorheen onbekende stukjes informatie, is het geweldige eraan dat het laat zien dat, in tegenstelling tot wat velen van ons hebben altijd geloofde, was de CIA erg druk bezig met het ondersteunen van Solidariteit en met het uitdagen van het Sovjet-rijk in Polen.

En de reden daarvoor is dat zowel de Polen als de Sovjets, evenals president Reagan en directeur van de Centrale Inlichtingendienst Casey begrepen dat als de Russen Polen niet konden besturen en Solidariteit niet konden beheren, ze gedoemd waren, en dat Sovjetrijk wankelde. En de sleutel tot dit alles was Solidariteit.

Ik had hierin een andere rol. Ik was destijds de eerste speciale adviseur van minister van Buitenlandse Zaken Alexander Haig en werkte later als adviseur bij de Nationale Veiligheidsraad, waar Bud McFarlane mijn aanspreekpunt was. Seth behandelt dit deel van het verhaal niet, en daar is hij heel duidelijk over. Hij heeft gewoon te maken met de CIA en hoe de CIA contact maakte met de ondergrondse Solidariteit enzovoort.

Ik wil alleen wijzen op een paar dingen die niet in het boek staan, en waar we niet echt genoeg van weten en die we niet hebben kunnen documenteren. Ik werkte grotendeels samen met een man genaamd Boguta die de ondergrondse uitgeverij Solidariteit leidde. En nadat Polen viel en het Sovjetrijk uiteenviel, begon hij, interessant genoeg, te werken met Amerikaanse ondernemers en richtte hij een gratis uitgeverij op in Polen. En hun eerste poging was om een ​​encyclopedie te publiceren, een vrije encyclopedie zodat het Poolse volk voor het eerst naar een plaats zou kunnen gaan en informatie zou krijgen over hun echte geschiedenis, wie ze waren, wat de Poolse regering allemaal was over, enzovoort.

Ik zou willen beginnen met wat mij nog steeds het meest controversiële en uitdagende aspect van dit alles lijkt, namelijk generaal Jaruzelski. En mijn indruk, gebaseerd op mijn gesprekken met de Polen gedurende die hele periode, was dat de Russen erg teleurgesteld waren in Jaruzelski, en dat in tegenstelling tot veel van wat hierover is geschreven, de Russen Polen niet wilden bezetten. Ze wilden geen militaire troepen sturen. Ze wilden dat de Polen het zelf zouden doen. Ze wilden dat Jaruzelski in zijn eentje Solidariteit zou onderdrukken. En hij was niet bereid om dat te doen.

Dus ik zou willen beginnen met te vragen aan Seth, is dat jouw indruk? Ik bedoel, het belangrijkste voor de CIA was tenslotte dat er een geschiedenis was van Sovjet-invasies van satellietlanden die acteerden. En toen Polen aan de beurt was, vond Jaruzelski niet meewerkend. Hij deed niet wat ze wilden dat ze wilden. Ben je het daarmee eens?

Dr. Seth Jones: Ik zou het een beetje anders zeggen, maar over het algemeen in dezelfde marge. Ik denk dat het belangrijk is om de tijdsperiode te begrijpen waar we het over hebben. Er waren verschillende elementen van oppositie, de voorlopers van Solidariteit gedurende de jaren zeventig, en zelfs eerder, wat dat betreft. Maar toen we in 1980 kwamen, en er is wat lijkt op een ontluikende oppositiebeweging die plaatsvindt in de Poolse havenstad Gdańsk, plaatst het de Poolse regering in een behoorlijk moeilijke positie omdat ik denk dat ze Solidariteit niet hard wilden aanpakken , bijzonder brutaal.

En zo krijgen we in augustus 1980 de overeenkomst van Gdańsk, en de Poolse regering stemt ermee in onafhankelijke vakbonden met zelfbestuur toe te staan, een opmerkelijke prestatie. En het is echt het komende jaar dat de Sovjets zich zorgen beginnen te maken, omdat Solidariteit begint te bloeien in Polen en groeit in omvang tot bijna 10 miljoen mensen. En het is echt in de loop van 1981 dat de Sovjets heel hard begonnen te duwen om Jaruzelski hard te maken.

En ze beginnen af ​​te wegen -- ik bedoel, het is interessant om in sommige Sovjet-archieven te kijken naar de debatten binnen het Sovjet Politbureau, bijvoorbeeld, en zelfs de KGB. Er waren zorgen over het sturen van het Rode Leger en de bredere strijdkrachten van het Warschaupact naar Polen, deels omdat dit niet Tsjecho-Slowakije was. Er waren zorgen dat leden van Solidariteit en anderen dat zouden doen - ze waren goed georganiseerd en zouden weerstand bieden aan de strijdkrachten van het Rode Leger in hun land. Dus wat ze wilden dat Jaruzelski tegen december 1981 deed, was hard optreden tegen Solidariteit.

En er was een periode eind 1981 na de staat van beleg, eind december, en delen van 1982 waarin de Sovjets ervan overtuigd leken te zijn dat Solidariteit onder grote druk stond. Belangrijke leden, waaronder Lech Walesa, waren gearresteerd. Het leek erop dat Solidariteit potentieel in de touwen zat. Maar Jaruzelski kon Solidariteit als beweging gewoon niet doden. En ik denk dat in die zin de Sovjetleiders na verloop van tijd gefrustreerd raakten dat Jaruzelski sterk genoeg was om de staat van beleg af te kondigen, maar zwak genoeg om Solidariteit niet te elimineren. Dus uiteindelijk lag het ergens in het midden, meenden de Sovjetleiders.

Dr. Michael Ledeen: Denk je dat er een kans is dat Jaruzelski de Sovjets slikte en dat hij deed alsof hij harder was dan hij was, dat hij nooit bereid was om Solidariteit echt vast te pakken? En daar moeten we het over de paus hebben, nietwaar?

Dr. Seth Jones: Ja, ik denk dat Jaruzelski erg bezorgd was over een groot militair optreden tegen Solidariteit. Het zou, zoals ik denk dat hij terecht heeft erkend, hebben geleid tot vrijwel zeker grootschalig bloedvergieten. En dus in die zin was hij bereid om zo ver te gaan. Voor alle duidelijkheid, de staat van beleg was behoorlijk zwaar voor leden van Solidariteit, maar er waren andere krachten in de Poolse samenleving die ervoor zorgden dat Jaruzelski zich zorgen maakte over hoe ver hij moest gaan. En een van hen die u opmerkte, is de katholieke kerk.

En in die tijd, zoals mensen zich zullen herinneren, was paus Johannes Paulus II Pools, en een groot deel van de kerk in Polen stond destijds sympathiek tegenover Solidariteit. in Gdańsk om te worden gebruikt voor vergaderingen, faciliteerde de verplaatsing van materiaal, kopieermachines, inkt, papier, naar de Solidariteit ondergronds om materiaal af te drukken. En dus denk ik dat toen Jaruzelski naar de oppositiebeweging keek, keek naar de rol van de kerk bij het ondersteunen ervan, en keek naar de hoge kosten van wat zelfs een groot Pools militair optreden met zich mee zou brengen, hij behoorlijk voorzichtig was met hoe ver hij bereid was te gaan .

Dr. Michael Ledeen: En toen ging de paus naar Polen en hield deze monsterbijeenkomst waarin hij tegen het Poolse volk zei: "Wees niet bang. Wees niet bang. Je kunt deze mensen uitdagen." En ik denk dat een van de belangrijkste vragen die we nu en in de toekomst zullen moeten beantwoorden, is: wat was de ware aard van de Solidariteitsrevolutie in Polen?

Je zou niet geloven hoeveel Poolse intellectuelen in deze periode naar Washington kwamen en met hun tegenhangers in de Verenigde Staten spraken. Commentaar magazine was als een soort Solidariteitsuniversiteit in ballingschap. We hadden tientallen van deze mensen die naar ons toe kwamen en ons vragen stelden, en probeerden theorieën te ontwikkelen over wat er in de toekomst met Polen zou kunnen gebeuren, en wat de aard van het Sovjetrijk was, en hoe je het kon uitdagen, en wat was de aard van revolutie? Ik bedoel, het was wijd open.

Dr. Seth Jones: Het stond wijd open. Een ander groot verschil is dat wanneer de staat van beleg plaatsvindt, dit gebeurt onder een relatief nieuwe Amerikaanse president, Ronald Reagan, die Solidariteit gelijk had gesteld met de oprichting van de Verenigde Staten. En hij bekeek ze, of ze goed of fout waren, als iets dat leek op de oprichters van de V.S. in het terugdringen van een Britse bezetting. Dus wanneer de Amerikaanse regering in de loop van 1982 debatteert over wat ze in Polen anders moeten doen dan sancties, die zowel aan de Sovjet-Unie als aan Polen zijn opgelegd, als de VS een ander soort hulp zou moeten verlenen, en wat moet het eruit zien? Dat werd een enorme vraag.

En ik denk dat wat er anders was aan Reagan dan aan sommige andere vorige Amerikaanse presidenten, is dat velen van hen vóór 1981 en 1982 in wezen waren meegegaan met de interpretatie van Churchill en Roosevelt in Jalta in 1945, die in wezen Oost-Europa aan de Sovjets zou afstaan . Dat was hun invloedssfeer. En als het ging om wat de VS konden of moesten doen in Oost-Europa, waren er enkele beperkte stappen die de VS konden doen, maar in het algemeen zou het dat gebied grotendeels afstaan ​​aan de Sovjet-invloedssfeer.

Nou, Reagan kocht dat niet, en je kon het zien in Richtlijnen 32 en 54 van de Nationale Veiligheidsbesluiten, die - met name 54, die betrekking hebben op het Amerikaanse beleid ten aanzien van Oost-Europa. En het gooit in feite Jalta uit het raam en zegt dat de Sovjets zich met zoveel woorden bemoeien in Latijns-Amerika, ook in Cuba. Het is een open spel voor ons, niet alleen om militaire of diplomatieke activiteiten uit te voeren, maar ook om informatie-operaties uit te voeren, want in de kern is de Koude Oorlog een strijd van ideeën. Dat betekende dus dat de regering-Reagan, met Casey als CIA-directeur en een aantal anderen, waaronder enkele katholieken, en met inbegrip van Haig, de eerste minister van Buitenlandse Zaken, steun had voor een heimelijk actieprogramma om Solidariteit te helpen.

Dus in tegenstelling tot de CIA-hulp aan de moedjahedien in Afghanistan op hetzelfde moment, met dodelijke hulp, inclusief uiteindelijk Stinger-raketten, besloot de regering in Polen dat dit een politieke oppositiegroep was, en daarom, wat de oppositie nodig had en wat zij zou moeten het geld van de CIA was voor de aankoop van folders en offsetpersen en duplicators en zeefdruklijsten en typemachines en pakken papier, alle elementen die Solidariteit nodig had om een ​​ondergrondse te runnen, naast radioprogramma's en enkele beperkte inspanningen om in te breken op televisie . Dus dat was toen echt de kern van de beslissing van de regering-Reagan om al dan niet, en uiteindelijk, naar Polen te gaan en het als een geheim programma te doen.

Dr. Michael Ledeen: Rechts. En het is interessant om Polen in het begin van de jaren tachtig te vergelijken met Iran vandaag, omdat steeds dezelfde vragen opduiken. Wat doe jij? Hoe doe je het? En we hebben veel geleerd. Ik bedoel, toen ik met de Solidarity underground sprak en hen vroeg: "Wat heb je nodig? Wat wil je? Wat kunnen we voor je doen?" enzovoort, ten eerste bleek dat de grote revolutionaire technologie van die tijd het faxapparaat was. We waren nog niet in het internettijdperk. Maar ze moesten met elkaar communiceren.

Vreemd genoeg bleek dat de Poolse intellectuelen die naar Washington kwamen en met ons spraken alles wisten over de Verenigde Staten. Ze konden je vertellen wat er gaande was in Hollywood en op Broadway, enzovoort. Maar de mensen in Gdańsk wisten niet wat er elders in het land aan de hand was. En de mensen die dat deden, waren mensen die de CIA hielp, namelijk Radio Free of Radio Liberty. Onze uitzendingen naar hen waren enorm belangrijk omdat het -- toen leerden ze wat hun tegenhangers in heel Polen aan het doen waren, dat ze niet alleen waren, dat ze niet in de steek gelaten werden, dat mensen bereid waren om met hen mee te gaan, enzovoort. Was de CIA verrast om dat te ontdekken? Omdat wij, niet-CIA-mensen die hieraan werkten, zeer verrast waren.

En ook hier speelde de katholieke kerk een enorm belangrijke rol. Zelf ging ik vrijwel elke maand naar Rome en sprak met een van de twee privésecretarissen van de paus, een Afrikaan die Kabongo heette. En Kabongo zou me inlichten over wat er in Polen aan de hand was, omdat ze het wisten. Ze hadden priesters in elke stad en elk dorp, en wij niet. Ze hadden veel betere bronnen dan wij. Dus was de CIA even verrast om de omvang van de ondergrondse te ontdekken en de manier waarop ze moesten weten wat er in hun eigen land aan de hand was?

Dr. Seth Jones: Ja, ik denk dat ze in zekere zin verrast waren, of tenminste sommigen waren. Wat ik ook interessant vond, was dat er een vraag was over hoe de CIA het materiaal zou krijgen dat de ondergrondse in Polen nodig had, hetzij om te gebruiken voor afdrukken of radioprogramma's, of om met elkaar te communiceren, zoals je hebt zojuist opgemerkt, binnen Polen.

En de manier waarop de CIA dit deed & dit is waarom dit een heimelijk actieprogramma was & het was het - en ik denk dat dit, eerlijk gezegd, dit programma, met het cryptoniem QRHELPFUL, in veel opzichten briljant maakte, omdat ze gebruik maakten van reeds bestaande rattenlijnen , om de clandestiene terminologie te gebruiken. Ze brachten al materiaal van de zwarte markt naar Polen. Dus zelfs voordat de CIA een definitief besluit nam en Reagan ermee instemde om de kopieermachines en het papier en de inktpatronen naar Polen te brengen, was de vraag hoe dat te doen. En er waren al rattenlijnen die vanuit Parijs, of Brussel, of Malmö, of Stockholm, Zweden, over landroutes of via zeeroutes naar Polen gingen. De CIA rekruteerde eenvoudig het bereik van de personen die enkele van de belangrijkste smokkelroutes uitvoerden.

Dus om mensen een voorbeeld te geven van hoe dit werkte, wat een CIA-agent zou kunnen doen, is zijn of haar troef in Parijs ontmoeten, geld verstrekken voor materiaal, laten we zeggen een kopieermachine of een paar kopieermachines om per vrachtwagen te vervoeren. Die persoon zou het geld nemen, de kopieerapparaten kopen en het op vrachtwagens zetten. Die vrachtwagen gaat misschien van Parijs naar Brussel, Brussel naar Hamburg, Hamburg via de zeeroute naar Malmö, Malmö naar Stockholm, Stockholm naar Gdańsk. Tegen de tijd dat het daadwerkelijk in de ondergrondse ruimte van iemands kelder in de Poolse - in de Solidariteit-ondergronds terechtkwam, zou het zes of zeven keer van eigenaar kunnen zijn veranderd. En iedereen op die manier zou niet hebben geweten waar de financiering vandaan kwam of waar het materiaal vandaan kwam.

De hand van de Amerikaanse regering was meerdere lagen verborgen, en dit maakte de KGB en de Poolse veiligheidsdiensten helemaal gek. Ze konden nooit definitief bewijs vinden omdat er nooit een CIA-agent voor het grootste deel in Warschau was die een ontmoeting had met leden van Solidariteit. Ze zetten zes, zeven mensen of meer tussen zichzelf en de eindbestemming. Zo liep een coveractie als QRHELPFUL.

Dr. Michael Ledeen: Rechts. En het was echt internationaal. Je had de Europese vakbonden, Europese politieke partijen. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ik leerde door deze gesprekken dat het boek van Sacharov naar het Westen werd gesmokkeld door een Nederlandse socialist die in en uit de Sovjet-Unie was en in en uit Polen gedurende die periode. En er waren veel van deze mensen.

Dr. Seth Jones: Ja, die waren er. De CIA-hulp, waar ik me op richtte, was inderdaad onderdeel van een bredere inspanning van vakbonden, regeringsfunctionarissen, af en toe enkele andere inlichtingendiensten, uitzendingen, Radio Free Europe, Radio Liberty, Voice of America, BBC en anderen , en de Poolse gemeenschap die zich in de buitenwijken van Parijs bevond, op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten, zelfs in onder meer Mexico-Stad, die sommige soorten hulp en hulp aan Solidariteit verleende.

Het was dus inderdaad een brede internationale inspanning die zich afspeelde in het smokkelen van materiaal, in boeken, in radioprogramma's en meerdere andere fora, die allemaal benadrukken dat veel van wat we ons meestal herinneren over de Koude Oorlog Star Wars is. Het kunnen Amerikaanse wapens zijn voor de moedjahedien in Afghanistan. En toch, wat het Poolse programma in al zijn verschillende vormen ons laat zien, is dat de Koude Oorlog ook in hoge mate ging over de strijd van ideeën tussen democratie en zelfs kapitalisme, en marxisme, leninisme.

En ik denk dat dat is -- toen het CIA-programma in Polen echt op gang kwam en andere hulp binnenkwam, was dat wat de Sovjets echt bezorgd maakte, want ik denk dat ze voelden dat ze halverwege de jaren tachtig in de verdediging zaten, dat Solidariteit had overleefd, dat het materiaal Polen binnenkwam, dat het wereldwijd erkenning kreeg en dat de Sovjets deze ideeënstrijd aan het verliezen waren. En het is duidelijk dat, terwijl we later de jaren tachtig ingaan, in het tijdperk van perestrojka en glasnost en Gorbatsjov, het heel duidelijk wordt dat de ideologische strijd in Polen symptomatisch is voor de bredere ideeënstrijd in Oost-Europa en dat de Sovjets verliezen en veel verliezen.

Dr. Michael Ledeen: Rechts. Als ze Polen niet konden besturen, konden ze het rijk niet beheren. Heel Oost-Europa lag voor het grijpen, en dat wisten ze. En Reagan begreep dat, en Casey had dat goed, helemaal goed. Hij wist dat als ze Polen zouden verliezen, ze de hele zaak zouden verliezen. Seth, heel erg bedankt. Ik hoop dat al onze luisteraars uw boek krijgen en het lezen, bestuderen en ervan leren. Waarom beantwoorden we nu niet wat vragen van de luisteraars?

Micha Wallen: We hebben een paar vragen opgesteld, dus zonder verder oponthoud gaan we nu naar onze eerste beller.

Don Padou: Hallo, Seth. Mijn naam is Don Padou. Ik verwacht niet dat je je me herinnert, maar ik was meer dan tien jaar geleden een leerling van je.De vraag die ik heb is dat ik begrijp dat sommige groepen de CIA helpen dingen als krantenpapier en Xerox-machines en inkt Polen binnen te smokkelen. Er is gemeld dat een van die groepen de AFL-CIO was. Ik ben benieuwd -- stonden de operaties van de AFL-CIO op zichzelf, of werkte het nauw samen met de CIA?

Dr. Seth Jones: Goede vraag en leuk om weer van je te horen. Laat me op de AFL-CIO twee componenten onderscheiden. Een daarvan is het programma in Polen dat onder het CIA-cryptoniem QRHELPFUL ging, was bijna volledig gewoon een CIA-programma. En dat wil zeggen, het werd gerund door behandelend ambtenaren, beheerd vanuit Langley, geleid door behandelend ambtenaren in steden als Parijs, waar een grote bevolking was, zeker niet in Warschau of in andere Poolse steden waar er veel te veel penetratie was van Poolse veiligheidsdiensten en de KGB.

En dat als het ging om die rattenregels die ik eerder beschreef, dat de belangrijkste groepen die dat materiaal verplaatsten -- zodat de CIA voor het geld zou zorgen. Het geld zou dan in handen komen van verschillende smokkelaars op de zwarte markt. Er waren een paar gevallen, filantropen, en ze zouden het dan door hun netwerken duwen om het in Polen te krijgen en in handen van Solidariteitsleden. Er was een beetje Britse hulp bij QRHELPFUL, en af ​​en toe maakte de CIA gebruik van -- eigenlijk, echt, de smokkelaars maakten gebruik van kleine aantallen katholieke functionarissen, waaronder priesters, die over het algemeen niet aan de grens werden gecontroleerd. Maar voor het grootste deel was dit grotendeels een door de CIA georkestreerde en uitgevoerde operatie.

Nu, schakelend, was er op verschillende punten CIA/AFL-CIO-samenwerking, ook bij kwesties die verband hielden met Polen. Maar de overgrote meerderheid van dit specifieke programma, dat, voor zover ik kon zien, kijkend naar de financieringsstromen die naar Polen gingen, de grootste bron van financiering naar Polen, grotendeels gewoon een CIA was, geen CIA/AFL-CIO-operatie. QRHELPFUL was een door de CIA gerunde, door de CIA uitgevoerde operatie. En er waren andere dingen in andere delen van de wereld die werden gedaan in samenwerking of op zijn minst gebruikmakend van de AFL-CIO. En zeker, de AFL-CIO was erbij betrokken, en Lane Kirkland was betrokken bij het binnenhalen van materiaal in Polen en bij Solidariteit, maar ik zou dat eerder willen omschrijven als een coöperatieve onderneming dan als een centraal gecoördineerde onderneming.

Het waren dus in wezen twee operaties. Er was de AFL-CIO en er was de CIA. Ze waren allebei op de hoogte - zeker, de CIA was op de hoogte van AFL-CIO. Ik denk dat AFL-CIO -- Kirkland waarschijnlijk was. Andere elementen van AFL-CIO, waarschijnlijk minder omdat zelfs, zoals ik heb ontdekt, een groot deel van de CIA de details van dit geheime actieprogramma niet eens kende. Dus om je vraag te beantwoorden, enige samenwerking in het algemeen, maar het waren twee aparte programma's.

Micha Wallen: Oké, we gaan nu naar onze volgende vraag.

Karen Lugo: Deze Karen Lugo, en ik willen jullie eerst beiden bedanken voor jullie fascinerende inzichten. Ik heb gesproken met barones Caroline Cox, een parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, en ze vertelt fascinerende verhalen over hoe ze achter in vrachtwagens Polen zou rijden en de verschillende schrijfbenodigdheden zou smokkelen die u hebt genoemd uit het Verenigd Koninkrijk of andere gebieden waar ze ze zou verzamelen. Maar ze vertelde ook over haar werk binnen de religieuze gemeenschap in Polen. En ik heb in de loop der jaren een soort onderzoeksinteresse gekregen in het leven van pater Jerzy Popieluszko.

En hoewel hij waarschijnlijk heel dicht bij de paus stond, was hij, denk ik, meer de persoon ter plaatse in Polen die, als de paus van een afstand zei: "Vrees niet", pater Jerzy Popieluszko die spreuk leefde waar hij werd tegengehouden door de Poolse veiligheidsdiensten, KGB. Er waren bedreigingen tegen zijn leven. Hij wist dat ze hem bestudeerden, en toch zou hij nog steeds in het openbaar met duizenden en duizenden mensen op de openbare pleinen bijeenkomen.

Dus mijn vraag is wanneer iemand als deze een soort symbolische galvanisatie voor een volk wordt -- en uiteindelijk werd hij gemarteld, op brute wijze gemarteld, en zijn lichaam gedumpt in de rivier de Vistula in 1984. Dus als dit samenvalt met toen de Sovjets begonnen om te begrijpen dat ze hun greep aan het verliezen waren, hoe instrumenteel is zo iemand die tussen de mensen leeft en wordt gezien als zo'n voorbeeld van leiderschap in een situatie als deze?

Dr. Seth Jones: Oh, hij was ongelooflijk invloedrijk. En ik besteed wat tijd in het boek aan het kijken naar zijn invloed en zijn moord in oktober 1984. Ik vind het interessant dat hij een sterke anticommunist was. Hij was een groot voorstander van Solidariteit. Zijn preken werden uitgezonden in Polen en, belangrijker nog, in heel Oost-Europa door onder andere Radio Free Europe. En hij werd door het Poolse regime, het Jaruzelski-regime en de Sovjets als gevaarlijk beschouwd. En dus toen hij werd geslagen, vastgebonden, in de kofferbak van een in Polen gebouwde Fiat werd gestopt, en toen, uiteindelijk, zijn lichaam in het water werd gedumpt, zoals je opmerkte, en werd gedood, droeg dat bij aan zijn legendarische status.

En dus denk ik dat wat het onder andere liet zien, is dat er veel angst was bij deze dood. Het was een belangrijk moment waarop Poolse mensen -- ze woonden in november 1984 een openluchtrequiem voor hem bij. Er waren grote aantallen Polen die kwamen opdagen. Er waren een aantal buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders die kwamen. En zelfs in de Verenigde Staten is het interessant dat de Poolse gemeenschap in Chicago een monument voor hem heeft opgericht in de Garden of Memory in de Basilica of St. Hyacinth. De katholieke kerk in Trenton, New Jersey, construeerde een buste van hem. En dat zien we op andere locaties.

Het is ook interessant, zoals ik in de loop van het onderzoek ontdekte, dat de CIA hierbij betrokken raakte, en dus zijn symbolische waarde erkende. Ze drukten ongeveer 40.000 ansichtkaarten -- zij, de CIA, drukten ongeveer 40.000 ansichtkaarten met de afbeelding van de Vader erop, samen met teksten van zijn preek. En toen zond Radio Free Europe audiofragmenten van die preken uit na zijn dood. En dus was er een poging van de CIA om de dood te gebruiken om de ondergrondse beweging te blijven steunen. Dus zelfs de CIA, zoals ik ontdekte, probeerde te profiteren van zijn moord op manieren die Solidariteit zouden ondersteunen. Dus ik denk dat het antwoord op uw vraag is dat zijn leven en dood een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ondermijnen van de steun van het regime en het versterken van de solidariteit, vooral in het midden van de jaren tachtig, toen we in die Gorbatsjov-periode kwamen waarin we het marxisme en het leninisme echt zien beginnen te ontrafelen .

Micha Wallen: Goed, we gaan nu naar onze volgende vraag.

Joe Morris: Hoi. Dit is Joe Morris in Chicago, toevallig genoeg, een paar kilometer verwijderd van dat gedenkteken bij St. Hyacinth's. Ik wil u een vraag stellen over de betrokkenheid van president Reagan bij dit alles. Rond dezelfde tijd gaf hij de CIA en andere instanties de opdracht, waaronder een niet-inlichtingendienst, USIA & mdashthey ​​don't long, the US Information Agency, zijn programma voor openbare diplomatie leek in de tussenliggende decennia grotendeels te zijn ontmanteld &mdash hen op te dragen soortgelijke dingen op veel plaatsen te doen over de hele wereld, bijvoorbeeld in Afghanistan.

Dat wil zeggen, mensen ter plaatse toegang geven tot modaliteiten, toen-moderne modaliteiten van communicatie, technologie die hen in staat zou stellen met elkaar te communiceren en het verhaal naar de buitenwereld te brengen van de gruweldaden en andere dingen die de Sovjets en hun bondgenoten pleegden. Mijn indruk is dat dit in hoge mate werd gedreven door de persoonlijkheid en het wereldbeeld van Ronald Reagan zelf. Is het eerlijk om te zeggen dat zonder Ronald Reagan de Poolse oefeningen en de rest waarschijnlijk niet zouden zijn gebeurd?

Dr. Seth Jones: Ik vind het een interessante counterfactual. Ik denk dat de verkiezing van Ronald Reagan, zijn strategische benadering in de omgang met de Sovjet-Unie en zijn keuze van kabinetsfunctionarissen, waaronder het daadwerkelijk opnemen van Casey, de CIA-directeur, in het kabinet, zijn regering waarschijnlijk anders hebben gemaakt dan bijna alle andere voorgaande. Als dit was gebeurd onder de regering-Carter, was een van de nationale veiligheidsadviseurs van Carter met wie ik over dit onderwerp sprak, Zbigniew Brzezinski, een havik, zelf Pools en een groot voorstander van Solidariteit. Hij zou waarschijnlijk - en in de loop van de regering-Reagan was hij een aanhanger van het CIA-programma en was hij erover ingelicht.

Maar ik vind het onwaarschijnlijk dat ze in de meeste vorige Amerikaanse regeringen zouden -- het scala aan adviseurs van de president zou bereid zijn geweest om het Amerikaanse besluit in Jalta om op een relatief agressieve manier Oost-Europa binnen te gaan, echt te verwerpen. En dus denk ik dat wat Reagan deed, strategisch was met zijn richtlijnen voor nationale veiligheidsbeslissingen, om heel duidelijk te maken dat alle delen van de wereld, inclusief Oost-Europa, open spel waren.

En ook heel belangrijk, en we zien dit in zijn nationale veiligheidsstrategie, die individuen zoals Richard Pipes schreven, is dat de kwestie van informatieoperaties of ideologie was -- ideologie werd verheven tot werkelijk hetzelfde speelveld als diplomatiek, militair, ontwikkeling, en andere inspanningen. En voor Reagan, die een groot deel van zijn carrière in Hollywood had doorgebracht, en eigenlijk zelfs daarvoor in radioprogramma's, en mensen vergeten dat hij na de universiteit zijn vroege jaren doorbracht als een - betrokken bij de radio in het Midwesten, begreep hij het belang van communicatie. Dus ik denk dat al deze dingen waarschijnlijk verklaren hoe onder Reagan en misschien enkele andere presidenten, zoiets zou zijn gebeurd.

Nu moet ook worden opgemerkt dat Reagan zelf niet zo dagelijks betrokken was bij dit programma dat grotendeels door de CIA werd geleid. Waar hij bij betrokken was, was het aftekenen van het programma. Een geheim actieprogramma moet bij wet worden ondertekend door de president, en hij deed dat in 1982. Bovendien, Reagan, als je kijkt naar de nu vrijgegeven archieven van de regering in 1981 en 1982, domineerde Polen het buitenlands beleid van de regering-Reagan, en Solidariteit, en het ondersteunen van Solidariteit.

En als je in het dagboek van president Reagan kijkt, voelde hij heel sterk - en het is de moeite waard om terug te gaan als mensen geïnteresseerd zijn, naar zijn kersttoespraak van december 1981, waar hij alle Amerikanen aanspoort een kaars aan te steken en die voor hun raam te zetten om Solidariteit in Polen. Hij was een ongelooflijke communicator en werd aangetrokken door de Solidariteitszaak op manieren waarvan ik niet zeker weet of een andere president dat in vergelijkbare omstandigheden zou hebben gedaan.

Dus ik denk dat, om terug te komen op uw vraag, Reagan misschien een van de weinige Amerikaanse presidenten was, als die problemen waren opgekomen, dat zou hebben gesteund op de manier waarop hij deed. En ik denk dat het echt een bewijs is van wie hij was en van zijn zwart-witte kijk op goed en kwaad, vrijheid en democratie versus marxisme, leninisme. Hij maakte een vrij grimmige oproep en duwde toen naar voren.

Micha Wallen: Ik zie geen andere vragen in de rij komen. Hadden jullie heren nog een slotopmerking?

Dr. Seth Jones: Ik heb er twee, heel kort. Het is interessant om te kijken naar de context waarin Solidariteit ontstaat en de manier waarop de regering-Reagan in 1980 aantrad. Er zijn enkele interessante parallellen met vandaag, niet alleen zoals Michael eerder opmerkte, Iran, maar ook met Rusland, omdat de regering wordt eind 1980 ingelicht door Stansfield Turner, de vertrekkende CIA-directeur van president Carter, wordt het steeds duidelijker dat de KGB zeer betrokken is bij wat zij actieve maatregelen tegen de Verenigde Staten noemen. Het is een goed gefinancierde, ideologische poging om Moskou en het communisme ten goede te komen en de VS, die de KGB als de belangrijkste vijand beschouwde, en zijn bondgenoten te ondermijnen. De KGB was dus betrokken bij het oprichten van frontgroepen om geld naar politieke partijen en niet-gouvernementele organisaties te sluizen, heimelijk radio- en andere programma's uit te zenden, informatie- en desinformatiecampagnes te orkestreren en andere activiteiten die echt op het niveau van een ideeënoorlog stonden.

En dus wanneer de regering-Reagan aan de macht komt, is Polen en de reactie van de regering op Polen een kans voor de regering van de Verenigde Staten om ideologisch in de achtertuin van de Sovjet-Unie in de aanval te gaan om een ​​democratische oppositiebeweging te steunen. In die zin was het in deze periode dus echt duidelijk dat deze ideeënoorlog niet alleen defensief is. Het is ook offensief, de KGB is sterk betrokken bij offensieve voorlichtingscampagnes, actieve maatregelen in het buitenland. Eerdere Amerikaanse regeringen waren behoorlijk voorzichtig met offensieve operaties, en het is duidelijk dat Reagan ideologisch in Oost-Europa en zelfs in de Sovjet-Unie zelf in de aanval wil gaan en dat ook doet. En dus in die zin is dit een grote breuk met eerdere campagnes.

En ik denk dat wat ik echt interessant vond, en dit is het tweede deel, is dat hoewel de regering met steun aan Solidariteit niet verwachtte dat Solidariteit het ook maar zo goed zou doen als in 1989, Solidariteit, met steun over de vorige decennium van de CIA en andere vakbonden en radioprogramma's, wint, doet het buitengewoon goed bij de Poolse verkiezingen. En dan, in 1990, wordt Lech Walesa gekozen tot president van Polen. Dus Solidariteit maakt de cirkel rond van bijna gedecimeerd in december 1981 tot het winnen van de verkiezingen.

Het is een absoluut fenomenaal verhaal en speelt een belangrijke rol in het veroorzaken van de ineenstorting van de Berlijnse Muur en de ontbinding van de Sovjet-Unie in het algemeen. Polen speelt dus een belangrijke rol bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de uitbreiding van de democratie, van het kapitalisme in Oost-Europa. Dus het einde van het verhaal is een heel, heel interessant verhaal, en een dat, denk ik, laat zien hoe krachtig democratische waarden in deze periode hoe dan ook waren en wat de impact was van het steunen ervan.

Dr. Michael Ledeen: Rechts. Ten eerste, pak het boek en lees het, want er staan ​​dingen in die je niet weet en zou moeten weten over hoe revoluties werken en hoe totalitaire rijken ten onder gaan. En ik denk dat Seth echt uitstekend werk heeft geleverd door dat voor ons te verlichten.

En de andere is dat het grote ontbrekende stuk in dit alles, en we zullen het waarschijnlijk pas over een eeuw of zo krijgen, is wat de katholieke kerk van plan was? Wat was het Vaticaan van plan? Wat deed Johannes Paulus II waar we tot nu toe geen idee van hebben? Bedenk dat Reagan generaal Walters, een voormalig topfunctionaris van de CIA en algemeen ambassadeur onder Reagan, naar het Vaticaan stuurde om met de paus over Polen te praten. En we weten niet wat daar gebeurde. Die documenten hebben we nog niet. We zijn gezegend dat we de CIA-documenten kunnen hebben, dankzij Seth. De volgende grote hap zullen de kerkdocumenten zijn.

Dr. Seth Jones: Ja.

Micha Wallen: En eigenlijk kwam er nog een andere vraag door op de lijn, dus als je geen bezwaar hebt, Seth, kunnen we proberen die laatste vraag erin te persen.

Dr. Seth Jones: Ja dat is prima.

Micha Wallen: Okee. Beller, nadat u de prompt hebt gehoord, kunt u uw vraag stellen.

Carter-pagina: Hé daar, het is Carter Page. Hartelijk dank voor het toevoegen van dat laatste stukje. Ik ben het eens met uw punt dat Rusland ook een interessante analogie is die verder gaat dan het voorbeeld van Iran waar we het eerder over hadden. Ik ben gewoon nieuwsgierig om iets meer te horen over uw gedachten in termen van dezelfde analogie van de vermeende actieve maatregelen van Rusland meer recentelijk. En ik zie veel overeenkomsten in de trant van wat u bedoelt, vergelijkbaar met wat er gebeurde met de AFL-CIO in Polen. Ik denk dat we nu veel bewijs hebben gezien waar de DNC en sommige van hun agenten in 2016 samenwerkten met de CIA, FBI en andere inlichtingendiensten.

En ik ben vooral benieuwd naar je methodologie. Het klinkt als een heel interessant boek. Ik kijk ernaar uit om het te lezen. Maar wat bracht je ertoe dit nu te schrijven? Was er een declassificatie die uitkwam, enz.? En het lijkt er ook op dat we nu op een versneld pad zijn om enkele van de meer recente onthullingen naar buiten te brengen in termen van wat er in 2016 is gebeurd. En ik ben gewoon benieuwd hoe het boek tot stand kwam en welke gedachten je ook hebt. hebben, gezien sommige van de dingen die DNI Ratcliffe en anderen hebben gezegd over het belang van het doorgronden van een deel van de samenwerking tussen binnenlandse groepen in de Amerikaanse inlichtingendiensten en actieve maatregelen in het buitenland. Dus bedankt.

Dr. Seth Jones: Goede vragen. Wat betreft de oorsprong, om daar kort te beginnen, ik had samen met mijn agent en mijn uitgever, W.W. Norton, naar mogelijkheden en onderwerpen gezocht om naar te kijken. En iemand, een collega, echt een vriend van mij die in de National Clandestine Service had gediend, had gesuggereerd: "Weet je, misschien wil je een paar CIA-programma's bekijken die nog niet volledig zijn vrijgegeven en zeker niet eens zijn erkend. Maar er is een beetje informatie die er is."

Dus ik keek naar een paar, en de Poolse, ik voelde me echt aangetrokken. Ik heb in ieder geval drie bronnen gevonden. Een daarvan was bijvoorbeeld het boek van Bob Gates Uit de schaduw waar hij praat over het Poolse programma CIA-hulp aan Solidariteit. Er zijn niet veel details. En het kwam uit in een paar andere boeken van voormalige CIA-medewerkers die door de beoordelingscommissie moesten. Dus toen ik naar de Reagan-archieven ging en begon te praten met voormalige functionarissen van de Nationale Veiligheidsraad in de regering-Reagan, en vervolgens gepensioneerde CIA-functionarissen die aan het programma hadden gewerkt, opende er gewoon een wereld aan informatie.

Dus als je dit zou beschouwen als het nemen van een puzzel en alle stukjes op een tafel gooien, terwijl ik naar de Reagan-archieven ging en sprak met personen die bij het programma betrokken waren, en dan ook naar een deel van het gepubliceerde materiaal keek, primaire bron materiaal, begonnen we die stukken in elkaar te zetten. Dus dat is echt wat me naar deze specifieke case study trok. Dit was echt -- ik begon hiernaar te kijken voordat zelfs de huidige situatie in Rusland aan de oppervlakte was gekomen, zeker op de manier waarop dat gebeurde in 2016 en daarna.

Wat ik hier in het algemeen over zou willen zeggen, is dat ik denk dat wat hier interessant is, en de case study van Amerikaanse hulp aan groepen als Solidariteit en wat de regering-Reagan heeft gedaan, is, en dit komt tegenwoordig tot problemen, is te erkennen dat met concurrerende staten, en dit zou zeker net zo goed kunnen gelden met Rusland als met China en met Iran, zullen we vaak vergeten - mensen vergeten vaak dat dit niet alleen een strijd is over economische kwesties, sancties, militaire kwesties, maar een dat is een strijd om ideeën. Dus actieve maatregelen, zoals de Sovjets het in de jaren tachtig noemden en tot op zekere hoogte waar de Russen nu zijn, gaat voor een groot deel over wedijver op het niveau van ideeën.

En ik denk dat wat de VS ook moeten doen, is vasthouden aan hun democratische kernprincipes bij het bestrijden van dit soort inspanningen, want in de kern, denk ik, als ik kijk naar wat de Russen en de Chinezen en zelfs de Iraniërs van plan zijn, ze gebruiken alle beschikbare middelen op sociale media, televisie, radio, van persoon tot persoon, op manieren die hen ten goede komen en de VS ondermijnen en de VS ondermijnenrelatie met zijn bondgenoten, en dat we moeten erkennen dat dit gedeeltelijk een wedstrijd over ideeën is. We moeten ons niet alleen op het thuisfront kunnen verdedigen, maar ook aanvallend kunnen inzetten.

En deze periode van de jaren tachtig waarin de VS de Koude Oorlog wint, ik bedoel, dat is nu vrij ondubbelzinnig. En het won het voor een groot deel door wat het deed op het gebied van radioprogramma's en geheime hulp aan democratische oppositiebewegingen. De VS maakten fouten tijdens deze periode & mdash Sandinistas and the Contras, Nicaragua, was in sommige opzichten problematisch & mdash, maar het nam ook enorme en correcte beslissingen over hoe te opereren. Dus voor mij is een van de lessen die ik vandaag neem, dat veel bevolkingsgroepen over de hele wereld geen toegang hebben tot internet in China, in Rusland, in Iran, die staatsmedia, dat er mogelijkheden zijn om te helpen hun bevolking zoals we deden met Solidariteit. Dat is voor mij een van de grootste lessen die ik uit deze periode haal.

Dr. Michael Ledeen: Mag ik daar amen op zeggen?

Micha Wallen: Absoluut. Heeft een van jullie nog iets te zeggen voordat ik het gesprek vandaag beëindig?

Dr. Michael Ledeen: Ik denk dat onze grootste wapens tegen totalitaire regimes politiek en niet militair zijn, en dat we die wapens veel agressiever moeten gebruiken dan we in het algemeen doen.


De CIA en "Solidariteit" door Marek Jan Chodakiewicz

Tussen maart 1983 en 1991 heeft de Central Intelligence Agency minder dan 20 miljoen dollar uitgegeven om 'Solidariteit', de nationale bevrijdingsbeweging van Polen, die zich voordeed als een vrije vakbond, te helpen. Dit is peanuts in vergelijking met de $ 5 miljard die is uitgegeven aan de Afghaanse moedjahedien om het Rode Leger in een vergelijkbare periode te verslaan. En de resultaten in de Poolse zaak waren veel heilzamer en voordeliger voor alle betrokken partijen, inclusief de Verenigde Staten, volgens Seth G. Jones, Een geheime actie: Reagan, de CIA en de Koude Oorlogsstrijd in Polen(New York en Londen: W.W. Norton & Company, 2018) (p. 10, 297, 301, 304).

'Solidariteit' was geen schepsel van de CIA. Het ontstond spontaan in augustus 1980. In veel opzichten was het een voortzetting van het Poolse Thuisleger (Armia Krajowa– AK), de ondergrondse verzetsbeweging in oorlogstijd, die eveneens hulp kreeg, waaronder fondsen, wapens en ander materiaal, van de Britten en de Amerikanen. Toch zou de AK hebben gevochten, en hebben gevochten, voor de vrijheid van Polen, met of zonder westerse hulp. Hetzelfde geldt voor “Solidariteit.” Niemands marionet.

Kort na zijn geboorte trok 'Solidariteit' ongeveer 9 miljoen leden, of ongeveer 30% van de Poolse bevolking. Als je de families meetelt, was bijna 90% van alle Polen aangesloten bij de vrije vakbond. De communisten verbood het en verpletterden zijn openlijke activiteiten na het opleggen van de staat van beleg in december 1981. 'Solidariteit' bleef ondergronds vechten tot 1989, toen het schijnbaar zegevierend de kop opstak.

Net zoals het nazi-verhaal de AK een 'Britse agentura' noemde, zo noemde de communistische propaganda 'Solidariteit' een 'agentura van de CIA'. Zowel de bruine als de rode insinueerde dat de Poolse vrijheidsstrijders op de een of andere manier werden betaald lakeien van buitenlanders die vijandig staan ​​tegenover de Poolse vrijheid. De waarheid was het tegendeel. Desalniettemin gingen de Gestapo en de communistische geheime politie furieus op zoek naar verschillende aanwijzingen om bewijs te vinden voor hun propagandaverhalen. De eerste volgde de tweede op omdat de CIA de KGB te slim af was.

Toch kwam de CIA laat in het spel tussenbeide. De hulp begon pas in maart 1983 binnen te druppelen, hoewel de beslissing om in het geheim hulp te verlenen in november 1982 werd genomen. strijd na het opleggen van de staat van beleg.

Het CIA-programma om de Polen te helpen weerspiegelde de wil van president Ronald Reagan, een fervent anticommunist. Hij verwierp insluiting als te defensief en passief. In plaats daarvan drong hij aan op terugdraaien en bevrijding. Met andere woorden, Reagan wilde Jalta omverwerpen, het vervloekte naoorlogse akkoord waarbij Franklin D. Roosevelt de helft van Europa aan Joseph Stalin afstond.

Reagans CIA-directeur, William Casey, was het daar volledig mee eens. Het was persoonlijk voor Casey. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij bij het Office of Strategic Services, de Amerikaanse inlichtingen- en commando-eenheid. Hij was een liaison met de Poolse regering in ballingschap en werkte nauw samen met Poolse spionnen en speciale operators. De Amerikaan ervoer acuut een gevoel van verraad tijdens de beruchte Katyn-affaire, toen de Duitsers de massagraven ontdekten van Poolse krijgsgevangenen die door de Sovjets waren vermoord, terwijl het Westen het bewijs negeerde en Stalin vrijsprak ter wille van de zogenaamde 'geallieerde eenheid' .” Jalta was de laatste druppel van deze lafhartige politiek van verzoening van de communisten. Het was toen dat Casey en andere conservatieven, vaak katholieken, waaronder Bill Buckley, zwoeren om te vechten voor een vrij Polen. Toen Casey toetrad tot de regering-Reagan en werd beëdigd als CIA-directeur, kreeg hij eindelijk zijn kans.

Officieel begon de CIA haar operatie QUHELPFUL, hulp aan 'Solidariteit', pas na een presidentiële bevinding en passende bevelen van het Witte Huis op 4 november 1982. Onofficieel kwam Bill Casey al lang daarvoor in actie. Al vroeg bouwde hij een informele relatie op met paus Johannes Paulus II. En hij hield zich op de hoogte van de situatie in Polen. Wat Jones niet weet, is dat Casey, na het opleggen van de staat van beleg in december 1981, zijn schoonzoon, Owen Smith, vertelde zijn eigen geld te gebruiken om drukapparatuur te kopen ter waarde van tienduizenden dollars en deze naar het Vaticaan te sturen. naar Polen te worden gesmokkeld.

De CIA-directeur handelde snel en privé omdat hij de ijstijd van de federale bureaucratie goed kende. Hij realiseerde zich ook dat het agentschap niet over Pools sprekend personeel en verfijning beschikte om de fijne kneepjes van de Poolse politieke ondergrondse te begrijpen. Verder saboteerden de liberale en 'realistische' fans van ontspanning met Moskou de bevelen van het Witte Huis.

Laten we niet vergeten dat Reagan een vaak liberaal en gedemoraliseerd staatsbestuur heeft geërfd van Carter, Ford en Nixon. Zijn voorgangers leidden in de jaren zeventig een reeks van stekende nederlagen op het gebied van buitenlands beleid: van Vietnam tot Iran. Het Kremlin verspreidde zijn macht overal en nam de ene na de andere Afrikaanse naties over. Het duwde zichzelf ook naar Midden-Amerika.

Reagan verzette zich daartegen. Hij besloot iedereen te steunen die tegen de communisten was. De president geloofde dat Polen de zwakste schakel was van het Sovjetrijk. 'Solidariteit' was daar het bewijs van. Reagan en Casey waren het erover eens dat men, in tegenstelling tot in Afghanistan en elders, geen gewapende opstand in Polen mag toestaan. Daarom zou de hulp uitsluitend zijn om geweldloze strijd te bevorderen. Volgens Jones waren Reagan en Casey het erover eens dat het bestrijden van de Sovjets met geheime actie door middel van lokale surrogaten een betere optie was, aangezien een directe confrontatie tussen Amerikaanse en Sovjet-strijdkrachten zou kunnen escaleren tot een nucleaire oorlog. Solidariteitsleiders waren gematigd, de meeste steunden de omverwerping van de Jaruzelski-regering of het gewapend verzet niet. Amerikaanse militaire hulp zou ongewenst zijn'8221 (p. 137).

Vandaar dat QUHELPFUL 'een ideeënoorlog'8221 was (p. 13). Het was een inspanning van meerdere instanties, waaronder legendes als ambassadeur Hugh Montgomery, die aan het hoofd stond van het Office of Intelligence and Research bij het State Department, en Dr. Jack Dziak, een contraspionage- en contradeceptie-expert bij de Defense Intelligence Agency.

Richard Malzahn en anderen bij de CIA gingen ervan uit dat ze de zogenaamde '8220gematigden'8221 in de Poolse ondergrondse moesten helpen. De '8220extremisten'8221 werden uitgesloten. Dat betekent dat de CIA alle geheime organisaties discrimineerde die openlijk opriepen tot de onafhankelijkheid van Polen. Dit betrof vooral 'Fighting Solidarity', dat in theorie weigerde zelfverdediging te schuwen (p. 354). Als gevolg hiervan ging het grootste deel van de hulp naar de "8220gematigden", voornamelijk de linkse" Tygodnik Mazowsze en zijn avatars, evenals Radio en TV “Solidariteit.”

Let wel, de meeste fondsen kwamen pas na 1988 in Polen aan. Dit moet worden benadrukt. Pas toen de mogelijkheid van serieuze politieke verandering opdook, stortte de CIA de dollars erin. Het Agentschap was trouwens niet de enige bron van financiering voor 'Solidariteit'. Iets meer dan $ 1 miljoen kwam van de AFL-CIO, en de National Endowment for Democracy stuurde ongeveer $ 9 miljoen (inclusief een rechtstreekse subsidie ​​van $ 4 miljoen van de CIA).

Het lijkt erop dat veel van het Amerikaanse belastinggeld naar pro-Solidariteit, Poolse emigrantenactiviteiten ging: van Parijs, via New York tot Mexico-Stad. Meestal steunde de CIA linkse initiatieven. Zo ontvingen de post-Trotskite Smolar-broers subsidies voor het tijdschrift dat ze runden, Aneks. De CIA financierde de liberaal van Jerzy Gedroyic Kulturavia een apart programma: codenaam QUBERRETTA (p. 62), vrijwel vanaf het begin van het tijdschrift. Na de staat van beleg werd de subsidie ​​aanzienlijk verhoogd.

De CIA besloot om geen gebruik te maken van de reeds bestaande 'Solidariteit'-structuren en in plaats daarvan een eigen netwerk op te zetten. Dit hield in wezen in dat emigrantenactivisten werden geworven en gefinancierd. De katholieke activist Piotr Jegliński, die Jones 'Artur Kowalski' noemt, was een van hen. Mensen zoals hij voerden in hun eentje pro-Solidariteitsoperaties uit, voornamelijk in het Westen. Ze smokkelden echter ook via hun eigen kanalen hulp naar de ondergrondse in Polen. Sommige daarvan werden gepenetreerd door de Communistische Veiligheidsdiensten (SB), net als sommige geëmigreerde '8220Solidariteit'-structuren buiten de structuur van de CIA, bijvoorbeeld het '8220Solidariteit'-hoofdkantoor in Brussel.

Afgezien hiervan profiteerde de CIA ook van andere locaties. Ze omvatten Mossad-connecties, vriendelijke filantropen en katholieke kerknetwerken. Doorheen maskeerde het Agentschap zijn aanwezigheid om 'plausibele ontkenning' te handhaven. Washington wilde 'Solidariteit' niet in gevaar brengen door munitie te leveren voor communistische propaganda, wat de vakbond verder zou besmeuren als een 'westerse agent'. 8221

In wezen werd de rol van de CIA gereduceerd tot kassier voor 'Solidariteit', of zoals de Polen zeggen, 'een goede oom uit Amerika'. Wel, er was tenminste één goede tante, Cecilia & #8220Celia'8221 Larkin. Omdat ze Pools kende, werd de officier gedetacheerd bij operaties van FIBIS, het open source-team van de CIA. Hoewel haar voorbereiding op operaties nogal ontoereikend was, maakte ze dit goed door haar ijver voor 'Solidariteit'. Ze is met pensioen bij het Agentschap en is de voorzitter van de Polish-American Arts Association.

De kassier had geen controle over de besteding van het geld en had geen idee hoe het geld specifiek was bestemd. De CIA-agent wist echter wie het geld en andere hulp stuurde. Het doel was om te voorkomen dat de KGB en de RvT tastbaar bewijs zouden verzamelen van de betrokkenheid van het Agentschap en dit zouden inzetten in anti-Solidariteitspropaganda. De list werkte als een tierelier.

Het is echter niet duidelijk hoe effectief de hulp was. Natuurlijk hadden de tussenpersonen de neiging om elk succes te verfraaien, en ook de CIA-rapporten staan ​​bol van zelfgenoegzaamheid, bijvoorbeeld over de prestaties van Radio en TV 'Solidariteit'. Jones geeft openlijk toe: 'Terwijl het onduidelijk was hoe heilzaam CIA-hulp was voor Solidariteit, het beschikbare bewijs suggereert dat het ongetwijfeld nuttig was voor een oppositiebeweging die geld- en materiële honger had om een ​​ondergrondse politieke beweging te leiden - vooral in de eerste jaren na de staat van beleg -8221 (p. 306).

De CIA hielp 'Solidariteit', met name door op Lech Wałęsa te rekenen als symbool van het Poolse verzet. Het was vooral links dat profiteerde van Amerika's vrijgevigheid, in het bijzonder de post-stalinistische en post-trotskitische adviseurs van 'Solidariteit'. Jones beweert dat het rendement op zo'n kleine investering in Polen verbluffend was. Het liet 'Solidariteit' toe om te overleven en als gevolg daarvan volgden onafhankelijkheid en democratie na 1989.

Een ding is zeker. “Solidariteit” is ontstaan ​​en heeft zelfstandig gevochten. Het hield stand met de CIA-fondsen. En het heeft zich nooit overgegeven. Met Amerikaans geld kon een deel van het leiderschap van 'Solidariteit' zichzelf op vooraanstaande posten handhaven om de vakbond tot op zekere hoogte te controleren en enerzijds hun trawanten te promoten en anderzijds hun tegenstanders te onderdrukken. In het bijzonder richtten de begunstigden van de Amerikaanse vrijgevigheid zich op degenen die openlijk vochten voor onafhankelijkheid en niet voor hervormingen van het socialisme.

Een geheime actie is op sommige plaatsen interessant. Helaas hebben de liberale vooroordelen van de auteur een negatieve invloed op het verhaal. Het is het meest schokkend wat zijn greep op de geschiedenis van Polen betreft. Jones negeert, of waardeert op zijn minst de rol van paus Johannes Paulus II in het drama. Volgens hem was de derde pauselijke pelgrimstocht naar Polen in 1987 de belangrijkste. In werkelijkheid was het de eerste reis van de paus in 1979 die het zaad plantte: “Vrees niet!”.

Er zijn kleine fouten die voortkomen uit het gebrek aan Pools van Jones. Kardinaal Józef Glemp werd bijvoorbeeld geboren in Włocławek, niet in Wrocław (p. 210). Het meest flagrante is dat Jones Lech Wałęsa tot een virtuele spil van zijn verhaal heeft gemaakt. Zo krijgen we een dwaze hagiografie van de vakbondsleider voorgeschoteld, meestal gebaseerd op zijn eigen (spookgeschreven) memoires. Jones verwerpt koppig en minachtend alle bewijzen dat Wałęsa een communistische geheime politieverklikker was met codenaam '8220Bolek. ” Hij geeft toe dat het misschien “plausible” is dat “jonge en werkloze” en naïeve Wałęsa, gebukt onder familie, zijn kameraden voor geld hebben geïnformeerd (p. 134, 314). Maar dit was een aflevering die de '8220held' van Jones niet definieerde

Hoewel de auteur voetnoten aanhaalt van het allernieuwste werk van Sławomir Cenckiewicz en Piotr Gontarczyk en de schat aan documenten die ze hebben opgegraven, samen met de originele beëdigde verklaringen van Wałęsa's verklikkers, verkregen van de baas van zijn handlers, generaal Czesław Kiszczak, zwaait Jones het allemaal weg . Dit zal niet doen.

Ten eerste heeft Jones nooit het bewijs gelezen omdat hij geen Pools kent. In plaats daarvan vertrouwde hij op vriendelijke inheemse versluiers, wiens missie het is om Wałęsa te verdedigen. De waarheid is verdoemd. Bijgevolg is de auteur niet op de hoogte van specifieke aanklachten tegen zijn held.

Ten tweede, Jones, die zichzelf als een expert op het gebied van intelligentie beschouwt, toont zich volkomen in de war over de... modus operandi van de communistische geheime politie. Pas toen de dekmantel van een informant werd verbroken, hij overliep, stierf of anderszins niet langer nuttig was, gaven de SB en de KGB toe. Ze beschouwden een verklikker altijd als een aanwinst. En dat was het geval met Wałęsa. Hij heeft zijn activiteiten nooit verloochend en blijft ontkennen. Dat doet Jones ook. Voor hem is Wałęsa een 'echte held'8221 (p. 309).

Jones is zelfs onwetend over zulke simpele dingen als het feit dat TW 'Bolek' in 1972 verklikte tegen collega's die van plan waren bloemen te leggen bij de graven van hun kameraden die tijdens de stakingen van twee jaar eerder door de communisten waren vermoord. De zogenaamde herdenking is nooit doorgegaan omdat de “daders” door de geheime politie zijn gearresteerd. Nog flagranter, in augustus 1980 stemde TW „Bolek'8221 ermee in de staking te beëindigen op aandrang van de communisten. 'Solidariteit' zou niet tot stand zijn gekomen zonder de vastberaden actie van Alina Pieńkowska en Anna Walentynowicz, die de arbeiders fysiek tegenhielden om de scheepswerf van Gdańsk te verlaten, waardoor de staking werd gered. In 1983 pochte Wałęsa tegen zijn agenten van de geheime politie dat hij voor hen de legendarische mensenrechtenactivist en vakbondsleider Andrzej Gwiazda had vernietigd. Misschien maakte Wałęsa een grapje, maar het betaamt Jones op zijn minst op de hoogte te zijn van dergelijke feiten. In feite is het beschamend om cruciale gebeurtenissen als deze te moeten oproepen.

De kritiek van Jones op generaal Wojciech Jaruzelski slaagt er niet in de draak te verslaan, maar de auteur beschouwt hem in ieder geval niet als een held. Maar ook hier ontbreken basisfeiten uit het leven van de dictator in Een geheime actie. De lezer verneemt niet van Jaruzelski's deelname aan de extreem-nationalistische schoolgroepen van het Nationaal Radicaal Kamp (GS ONR) in de vooroorlogse periode. Verder staat er niets over zijn samenwerking met de Smersh (militaire contraspionagedienst van de Sovjet-Unie) tijdens de oorlog, en daarna met de GRU en de inheemse militaire inlichtingendienst. Zou het niet op zijn plaats zijn om dit in een boek over intelligentie te vermelden? Hoe zit het met de leidende rol van de generaal in anti-joodse zuiveringen in het communistische leger van Polen in 1967 en 1968? Bovendien miste Jones het feit dat Jaruzelski in 1945 en later in opdracht van Stalin tegen de opstandelingen van het Thuisleger vocht. Hij beweert ook dat de dictator "bescheiden" heeft geleefd. Zo heeft Jones blijkbaar geen idee van de villa in Warschau aan de Ikara-straat, die Jaruzelski voor pinda's verwierf nadat deze door de communisten was geconfisqueerd van de rechtmatige eigenaren, de Przedpełski familie (van wie sommigen vochten met de Vrije Poolse Strijdkrachten in het Westen, terwijl anderen Joden redden van de nazi's). Jones beweert verder dat de generaal 'geen landhuis' had (p. 45). Hoe zit het met de datsja bij Natać in de regio Mazury?

Over het algemeen hebben we twee boeken onder één omslag. Het ene gaat over Ronald Reagan en de CIA, het andere gaat over Wałęsa en 'Solidariteit'. Het eerste is interessant, op sommige plaatsen zelfs fascinerend, als het wordt opgezadeld met liberale clichés en stereotypen en ad hominem hoon tegen Reagan en Casey 8217s lichaamsbouw, dicties en stijlen. Hun anti-communisme is altijd “rabiate” of “extreem,” en hun visie op de wereld “zwart en wit,” en dus zogenaamd simplistisch. Maar Reagan, Casey en andere Amerikaanse Cold Warriors waren beslist minder simplistisch dan Jones's 8217s weergave van de recente geschiedenis van Polen en enkele van zijn hoofdrolspelers, in het bijzonder Wałęsa. Het zou het beste zijn geweest om dat deel helemaal weg te gooien. In het beste geval bewaart Jones de mythen die door de Verenigde Staten en elders in het Westen zwerven over een geweldige held, een eenvoudige elektricien die Polen heeft bevrijd. Toegegeven, het is heel moeilijk om toe te geven dat iemand is misleid. Jones is hier geen uitzondering op. Het is een nogal alomtegenwoordige aandoening in Amerika wat Wałęsa betreft.

En wat gebeurde er met de 9 miljoen leden van “Solidariteit'8221? Hoe zit het met de 200.000 gevechten in de ondergrondse? Hadden ze geen rol in het drama? Dat deden ze zeker.Hoe belangrijk Wałęsa ook was als symbool, ze waren veel belangrijker. Maar Ronald Reagan en paus Johannes Paulus II waren het belangrijkst, niet alleen als symbolen maar ook als leiders wiens woorden en daden leidden tot de ineenstorting van het communisme. Trouwens, de Britse Margaret Thatcher hielp ook.


Solidariteit

Onze redacteuren zullen beoordelen wat je hebt ingediend en bepalen of het artikel moet worden herzien.

Solidariteit, Pools Solidarność, officieel Onafhankelijke, zelfbesturende vakbond "Solidariteit" of Pools Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność”, Poolse vakbond die begin jaren tachtig de eerste onafhankelijke vakbond werd in een land dat tot het Sovjetblok behoorde. Solidariteit werd opgericht in september 1980, werd in december 1981 met geweld onderdrukt door de Poolse regering en kwam in 1989 weer op de proppen om de eerste oppositiebeweging te worden die deelnam aan vrije verkiezingen in een Sovjet-blokland sinds de jaren veertig. Solidariteit vormde vervolgens een coalitieregering met de Poolse Verenigde Arbeiderspartij (PUWP), waarna haar leiders de nationale regering domineerden.

De oorsprong van Solidariteit gaat terug tot 1976, toen een arbeidersverdedigingscomité (Komitet Obrony Robotników KOR) werd opgericht door een groep dissidente intellectuelen nadat enkele duizenden stakende arbeiders waren aangevallen en gevangengezet door autoriteiten in verschillende steden. De KOR steunde families van gevangengenomen arbeiders, bood juridische en medische hulp en verspreidde nieuws via een ondergronds netwerk. In 1979 publiceerde het een Handvest van de rechten van werknemers.

Tijdens een groeiende golf van nieuwe stakingen in 1980 die protesteerden tegen de stijgende voedselprijzen, werd Gdansk een broeinest van verzet tegen regeringsbesluiten. Zo'n 17.000 arbeiders van de Lenin-scheepswerven daar voerden een staking uit en barricadeerden zichzelf in de fabriek onder leiding van Lech Wałęsa, een elektricien van beroep. Medio augustus 1980 werd in Gdańsk een Interfactory Strike Committee opgericht om snel groeiende stakingen daar en elders te coördineren. Binnen een week presenteerde het de Poolse regering een lijst met eisen die grotendeels gebaseerd waren op het Handvest van de rechten van arbeiders van de KOR. Op 31 augustus werden in akkoorden tussen de regering en de stakers van Gdańsk de vrije en onafhankelijke vakbonden gesanctioneerd met stakingsrecht en een grotere vrijheid van religieuze en politieke meningsuiting.

Solidariteit werd formeel opgericht op 22 september 1980, toen afgevaardigden van 36 regionale vakbonden in Gdańsk bijeenkwamen en zich verenigden onder de naam Solidarność. De KOR werd vervolgens ontbonden, de activisten werden lid van de vakbond en Wałęsa werd verkozen tot voorzitter van Solidariteit. Op 14 december 1980 werd in Warschau een afzonderlijke landbouwunie opgericht, bestaande uit particuliere boeren, genaamd Rural Solidarity (Wiejska Solidarność). Begin 1981 had Solidarity ongeveer 10 miljoen leden en vertegenwoordigde het grootste deel van de beroepsbevolking van Polen.

Gedurende 1981 werd de regering (onder leiding van generaal Wojciech Jaruzelski) geconfronteerd met een steeds sterkere en veeleisender Solidariteit, die een reeks gecontroleerde stakingen uitvoerde om haar oproepen tot economische hervormingen, vrije verkiezingen en de betrokkenheid van vakbonden bij besluitvorming op het hoogste niveau. De standpunten van Solidariteit verhardden toen de gematigde Wałęsa onder druk kwam te staan ​​van meer militante vakbondsleden. De regering van Jaruzelski stond ondertussen onder zware druk van de Sovjet-Unie om Solidariteit te onderdrukken.

Op 13 december 1981 legde Jaruzelski de staat van beleg in Polen op in een poging de Solidariteitsbeweging te vernietigen. Solidariteit werd illegaal verklaard en de leiders ervan werden gearresteerd. De vakbond werd formeel ontbonden door de Sejm (het parlement) op 8 oktober 1982, maar ging niettemin verder als een ondergrondse organisatie.

In 1988 verspreidde een nieuwe golf van stakingen en arbeidsonrust zich over Polen, en een van de belangrijkste eisen van de stakers was de erkenning door de regering van Solidariteit. In april 1989 stemde de regering ermee in om Solidariteit te legaliseren en haar toe te staan ​​deel te nemen aan vrije verkiezingen voor een tweekamerig Pools parlement. Bij de verkiezingen, die in juni van dat jaar werden gehouden, wonnen de door Solidariteit gesteunde kandidaten 99 van de 100 zetels in de nieuw gevormde Senaat (Hogerhuis) en alle 161 zetels (van in totaal 460) die oppositiekandidaten in de Sejm (lagere huis). In augustus stemde Solidariteit ermee in om een ​​coalitieregering te vormen met de PUWP, en Tadeusz Mazowiecki, een oud-adviseur van Solidariteit, werd op 24 augustus de eerste niet-communistische premier die Polen regeerde sinds het einde van de jaren veertig. In december 1990 werd Wałęsa tot president van Polen gekozen nadat hij uit elkaar was gegaan met Mazowiecki in een geschil over het tempo van de omschakeling van Polen naar een markteconomie. De splitsing tussen Wałęsa en Mazowiecki verhinderde de vorming van een door Solidariteit gesteunde coalitie om het land te regeren in de nasleep van de ineenstorting van de PUWP, en de directe rol van de vakbond in de nieuwe parlementaire scène van Polen nam af toen er in het begin van de jaren negentig veel nieuwe politieke partijen opkwamen.

De redacteuren van Encyclopaedia Britannica Dit artikel is voor het laatst herzien en bijgewerkt door Michael Ray, redacteur.


Geschiedenis van de solidariteitsbeweging

Solidariteit is voor de meeste mensen in deze tijd slechts een woord dat eenheid, samenhang en harmonie betekent, maar als we dat woord terugbrengen naar 1980, zou het een heel andere betekenis krijgen. Tegen het einde van de twintigste eeuw zou dit woord in verband worden gebracht met 'de grootste politieke beweging van de moderne geschiedenis'8217[1]. Het belang van deze beweging is diep gecementeerd, niet alleen in de geschiedenis van Polen, waardoor de Polen een nieuwe geopolitieke identiteit kregen, maar ook door Polen in de mondiale geschiedenis te benadrukken, vaak in verband met geschiedenissen van de Koude Oorlog.
Een aantal historici hebben recentelijk over dit onderwerp gedebatteerd, vooral na de ineenstorting van het communisme. Het opende een aantal deuren voor historici om het letterlijk te proberen, door het openen van archieven die nooit eerder voor iemand beschikbaar waren. Omdat dit onderwerp zeer recent is, zijn er een aantal voor- en nadelen. Hoewel dit onderwerp een recent onderdeel van onze geschiedenis is en er talloze bronnen beschikbaar zijn, kunnen er geen duidelijke conclusies worden getrokken, aangezien er in de loop van de jaren meer bewijs naar voren komt. Daarnaast worden door opkomende documenten nieuwe waarheden ontdekt. Bovendien, hoewel we toegang hebben tot degenen die betrokken waren bij de beweging en het een meer coherente analyse van gebeurtenissen mogelijk maakt, is het vanwege de bovenstaande factor moeilijk om die factoren volledig te analyseren.
Om de factoren te analyseren die ertoe hebben geleid dat Solidariteit 'de meest indrukwekkende en significante arbeidersbeweging van onze tijd' is [2], is het essentieel om uit te leggen hoe deze beweging is ontstaan, en een manier om dit te doen is door te kijken bij de gebeurtenissen vóór 1980.
Solidariteit is ontstaan ​​uit een langdurige onvrede tussen de arbeiders en de regering, waarvan de oorsprong werd gekenmerkt door stakingen, protesten en algemene spanningen die konden worden toegeschreven aan na de Tweede Wereldoorlog en de conferentie van Jalta, tijdens welke een door de Sovjet-Unie gesteunde Voorlopige Regering van Nationale Eenheid werd opgericht. gevormd, zonder rekening te houden met de in Londen gevestigde Poolse regering in ballingschap. Dergelijke politiek werd door het Westen voor veel Polen als een steek in de rug gezien. Het falen van het economische beleid van de Sovjet-Unie in het hele Oostblok is het gunstige argument onder wetenschappers voor de richtlijn voor de geboorte van Solidariteit en volgens Touraine was 'nergens anders in communistisch Centraal-Europa het falen van een industrieel en landbouwbeleid van de overheid zo duidelijk' 8217.[3]
Halverwege de jaren 70 gleed de economie dieper weg in een onomkeerbare economische neergang, toen de productieniveaus kelderden, de reële lonen stagneerden, de tekorten toenamen en de buitenlandse schuld opliep, tot $ 18 miljard in 1980'8217.[4] Het jaar 1980 heeft geleid tot het nieuwe economische beleid van de regering, dat de voedselprijzen in heel Polen zag stijgen, en dit werd beantwoord met een golf van protesten in het hele land, die in tegenstelling tot de protesten in de jaren 70 niet konden langer het zwijgen worden opgelegd door de overheid. De allereerste staking ooit begon in de Aviation Works in Lublin, wat leidde tot de creatie van een bekende zin: 'Het begon allemaal met een burger'8217, en al snel verspreidden de protesten zich als een lopend vuurtje. De toename van protesten en stakingen, en het onvermogen van de staat om de stakingen uit te voeren, hadden ertoe geleid dat de overeenkomst van Gdansk werd opgesteld.
Dit proefschrift zal het belang benadrukken van de Solidariteitsbeweging voor de bevrijding van Polen uit de communistische greep, evenals de belangrijkste componenten analyseren die de beweging tot bloei hebben gebracht. Door een kritische beoordeling van de belangrijkste gebieden die ik heb gekozen, zullen de hoofdstukken belangrijke figuren, de kerk en de internationale reacties op de opkomst van de beweging bespreken. Ik zal kijken naar de manier waarop die gebeurtenissen met succes hebben bijgedragen aan de opkomst van de beweging en haar toekomst veilig hebben gesteld in het nieuwe Vrije Polen. Door zorgvuldige analyse van primaire en secundaire bronnen zal ik in staat zijn om het nut van deze factoren te bewijzen bij het vestigen van de beweging in Polen en om de factoren te benadrukken op basis van hun belang om de beweging te versterken. Het gebruik van sleutelteksten in elke sectie zal me ook de juiste reeks conclusies opleveren.

Hoofdstuk 2: Against the Odds: In hoeverre kunnen de acties van de '8216helden' van de Solidariteitsbeweging worden toegeschreven aan de opkomst van de beweging en de vestiging van Solidariteit als vakbond?

Dit hoofdstuk is van fundamenteel belang bij het analyseren van de manier waarop de beweging is ontstaan ​​en kijkt in het bijzonder naar het oorzaak-gevolg-aspect van de beweging door analyse van de sleutelfiguren en hun acties. Het levert bewijs voor hun doelen en doelen voor de beweging. Net als bij de meeste conflicten, is de toename van de zaak nooit van de ene op de andere dag. Het wegborrelen, veroorzaakt door de mishandeling van de onderdrukte arbeidersklasse in hun dagelijks leven door de staat, heeft ertoe bijgedragen dat een aantal sleutelfiguren opkwamen en de beweging steunden. Als we kijken naar eerdere bewegingen met vergelijkbare doelen en voor vergelijkbare doelen, hebben een aantal mensen het al geprobeerd en zijn ze verslagen in de strijd voor de zaak van de arbeidersklasse. Een voorbeeld hiervan was het neerslaan van de bewegingen in 1970 in Polen, waarbij 30 arbeiders omkwamen.
Wat het voor een aantal arbeidersbewegingen moeilijk maakt om te slagen, vooral in autoritaire communistische staten, is het feit dat het aspect van de klasse niet bestaat, omdat het indruist tegen de Marx-ideologie. Historici geloven dat wat de jaren tachtig tot een succes maakte, het feit was dat de beweging niet gebiedsspecifiek was en de snelheid waarmee de beweging zich had verspreid. Het groeide sneller dan de autoriteiten het konden bevatten.
Om de kengetallen te analyseren is gekozen voor een aantal sleutelpersonen. Er werd beslist over hoe actief ze waren in de beweging en hoe verantwoordelijk ze waren voor de groei ervan, evenals hoe relevant ze bleven na het succes van de beweging bij het bereiken van Poolse onafhankelijkheid van het communistische regime.
Dit hoofdstuk zal zich richten op de mate waarin Lech Walesa, Anna Walentynowicz en Alina Pienkowska hebben bijgedragen aan de opkomst van de populariteit en zal ook beoordelen in hoeverre hun acties hebben bijgedragen aan de oprichting van de beweging.
Ten eerste zal worden onderzocht waarom Walesa zo'n icoon voor de beweging werd, en bij welke gebeurtenissen hij betrokken was die leidden tot de ondertekening van de overeenkomst van Gdansk. Het zal verder de strijd en redenering van de beweging beoordelen om Anna Walentynowicz te willen herstellen, evenals de voortdurende poging van Walentynowicz om de werkgroepen voor de beweging te mobiliseren en haar toewijding om te proberen de beweging succesvol te maken. Ten slotte zal het de manier onderzoeken waarop Alina Pienkowska de krachten van de beweging bundelde en net als Walentynowicz bleef vechten voor het succes van de beweging. Dit hoofdstuk zal eindigen met het idee dat de betrokkenheid van deze figuren essentieel was voor het succes van de beweging en dat het hun voortdurende motivatie was, naast andere factoren, die de beweging tot bloei hebben gebracht.

2.1 Lech Wasa:
Om te analyseren hoe Walesa heeft bijgedragen aan de beweging, is het essentieel om de factoren te onderzoeken die hem in de frontlinie van de gebeurtenissen in 1980 plaatsten. Tegen het einde van 1980 was de naam Lech Walesa net zo beroemd als de beweging zelf en liep parallel en was vaker een weergave van hoop. De faam van Walesa's naam dateert echter van vóór 1970. Zijn politieke bezorgdheid begon zijn voornaamste betrokkenheid bij de politiek in 1968, met een poging om steun op de scheepswerven te mobiliseren voor de onlangs veroordeelde studentenstakingen. Vanaf dat moment was het ook Walesa die hielp bij het organiseren van de wijdverbreide illegale protesten van 1970, toen arbeiders in 1970 om soortgelijke redenen protesteerden. Toen de doelstellingen van die stakingen niet werden bereikt, was Walesa ervan overtuigd dat er verdere veranderingen moesten plaatsvinden.
In 1976 werd Walesa ontslagen vanwege zijn voortdurende betrokkenheid bij vakbondsactiviteiten, die destijds als illegaal werden beschouwd, en omdat hij probeerde de dood van de stakers van 1970 te herdenken.'De jaren zeventig waren buitengewoon uitdagend en pijnlijk voor Lech Walesa en zijn familie. Hij leefde onder constant toezicht van de Staatsveiligheidsdienst. Zijn huis en zijn werkplek werden afgeluisterd, en Lech Walesa werd onophoudelijk bespioneerd en onderdrukt'8217.[5] Betrokkenheid bij die activiteiten had ertoe geleid dat hij in de afgelopen tien jaar verschillende keren werd gearresteerd.
Met zo'n ervaring maakt deze factor het mogelijk om het te identificeren als een belangrijk aspect van de opkomst van de beweging die zelfs in het vrije Polen vruchtbare resultaten bleef opleveren. Door zijn meerdere arrestaties is hij een belangrijke leider geworden, waarbij de autoriteiten zijn prestaties probeerden te bagatelliseren vanwege de bedreiging die hij voor hen uitte en hem een ​​'voormalige leider van een voormalige vakbond'8217 noemden.[6] Dit gaf Walesa een voorsprong op hun autoriteiten, aangezien zijn langdurige activiteiten en constante betrokkenheid bij de autoriteiten betekende dat hij ook de ervaring opdeed hoe met hen om te gaan, wat gunstig was voor de evolutie van de beweging.
Aangezien Walesa de mislukte opstand van de jaren 1970 had gepland, betekende dit dat hij van binnen en van buiten wist wat zou werken en wat niet, opnieuw gebaseerd op zijn ervaring. ‘Wie zijn hand uitsteekt om het wiel van de geschiedenis te stoppen, zal zijn vingers verbrijzeld krijgenâ€8217 is een van Walesa's veelgebruikte uitdrukkingen.[7] Met een dergelijke visie in gedachten en een goede organisatiestructuur, kon Walesa een grote bijdrage leveren aan de beweging.
Bovendien is het type karakter dat Walesa belichaamt ook een groot voordeel waardoor Solidariteit kon floreren. ‘Walesa's vermogen om het vertrouwen van de mensen te winnen, zorgde ervoor dat ze nooit hun geloof verloren, ongeacht hoe hevig de terugslag van het regime was’.[8] Dit wordt verder ondersteund door een brief die Walesa ontving van een van de leden van Solidariteit, waarin staat dat Walesa ons heeft laten zien dat we ons niet moeten laten afschrikken door de wapenstokken van de politie, noch door spot, noch door gebrek aan geloof. Het andere dat echt indruk op me maakt, is je diepe geloof. Het was het karakter van Walesa dat hem ook de New York Times Man of the Year-prijs opleverde, met een handgetekende karikatuur van Walesa op de voorkant cover[10] en het jaar daarop de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk op het gebied van mensenrechten.[11] Dit leverde hem internationale aandacht op, evenals een persoonlijk bezoek van Margaret Thatcher tijdens haar staatsbezoek in 1988. Tijdens haar diner met Walesa riep ze uit dat 'Persoonlijke vrijheid en economische vrijheid hand in hand gaan. Het brengt beide voort: waardigheid van het individu en welvaart'.[12] Een duidelijk teken van aanmoediging, wat betekende dat Thatcher het eens was met het beleid dat Solidariteit voerde. Met The Times die Walesa bestempelen als 'een man van emotie, niet van logica of analyse', ook in lijn met het idee dat Walesa een man van het volk was, die dingen voor elkaar kan krijgen.
Wat ook laat zien hoe belangrijk hij voor de beweging was, blijkt uit de manier waarop hij de leidende figuur van de beweging werd. Geen enkele gemiddelde persoon kan over een hek van de plaats van staking springen en de verantwoordelijkheid als leider op zich nemen, wat precies is wat er gebeurt in het geval van Walesa. Het betekent dus dat het geen kwestie was van de juiste plaats op het juiste moment, maar geeft in plaats daarvan een duidelijk oordeel dat hij een geloofwaardige bijdrage moet hebben geleverd aan de opkomst van de beweging.
Een andere belangrijke factor die Walesa bijdroeg aan de opkomst van het profiel van Solidariteit en de geboorte van de beweging in een legale vakbond, was wat door de autoriteiten werd gezien als de verspreiding van anticommunistische propaganda. Door het hele land door te reizen om steun te mobiliseren en door de boodschappen van Solidariteit en de vooruitgang die de beweging had geboekt te verspreiden, slaagde Walesa er, natuurlijk niet alleenstaand, in om te leiden tot een succesvol lidmaatschap van 10 miljoen arbeiders en niet alleen , door het hele land. In een interview met zijn vrouw, toen hem werd gevraagd over tijd doorbrengen met haar man en zijn activiteiten, zegt Danuta dat 'Lech vaak vele dagen weg van huis is om campagne te voeren, soms wel een week, dus we krijgen niet veel te besteden tijd samen'8217.[14] Dit kan worden volgehouden met het schema van Walesa, dat bestond uit het geven van informatie en interviews. De inbreng van Walesa was essentieel voor de ontwikkeling van de beweging en droeg vaak bij aan artikelen in propaganda-nieuwsbrieven en andere wekelijkse publicaties zoals de '8216Coastal Worker8217 en het officiële 'Informative Strike Bulletin'8217. Omdat propaganda van groot belang was om de beweging te laten slagen, kan daarom ook worden geconcludeerd dat de persoon die de literatuur verspreidt ook belangrijk is om de beweging te profileren en daarmee een belangrijk onderdeel te zijn van de geboorte van de beweging.

2.2 Anna Walentynowicz:
Anna Walentynowicz werd een symbool van hoop voor veel Polen, net als Walesa. In tegenstelling tot veel van de vrouwen die aan de beweging deelnamen, werd Walentynowicz zeer erkend voor de inspanningen die ze heeft bijgedragen aan de beweging, en wordt vaak aangeduid als een essentieel onderdeel van de beweging. Ze nam ook actief deel aan de politiek tot haar dood bij de vliegtuigcrash in Smolensk in 2010, waarbij de helft van het Poolse parlement om het leven kwam, om respect te betuigen aan de slachtoffers van genocide.
Een deel van de reden waarom de stakingen zijn begonnen, kwam door haar. Walentynowicz werd in 1980 ontslagen vanwege haar werk als kraanman, vanwege deelname aan illegale vakbondsactiviteiten vijf maanden voor haar pensionering, die zij had ondernomen vanwege haar desillusie met het communistische systeem.
Dit maakte veel arbeiders woedend, die dachten dat als zo'n voorbeeldige werknemer zo gemakkelijk ontslagen zou kunnen worden, het iedereen zou kunnen overkomen.Transcripties over de stakingen die erop gericht waren Walentynowicz weer aan het werk te krijgen, die door de autoriteiten werden genoemd 'Operation Gate'8217, werden onlangs in 2007 gepubliceerd door Lech Walesa. Er werden meer dan tweehonderd pagina's uit het Nationaal Pools Archief gepubliceerd.[15]
Het feit dat Walentynowicz in die documenten de bijnaam ‘Wala’ heeft gekregen en omdat haar naam vaak te vinden is, kan daarom duidelijk worden aangenomen dat ze alleen met haar aanwezigheid een grote rol heeft gespeeld om de beweging tot een succes te maken.

Walentynowicz kan ook worden erkend als voordeel voor de beweging bij het transformeren van een staking van brood en boter naar een staking van medeleven en sympathie met andere instellingen. Ze riep uit dat 'ons doel niet moet zijn om vandaag een wat dikkere snee brood te krijgen, zelfs als dit ons gelukkig zou maken, moeten we niet vergeten wat ons echte doel is. Onze belangrijkste taak is rekening te houden met de behoeften van anderen. Als we ons aan deze plicht houden, zullen er geen onrechtvaardig behandelde mensen in ons midden zijn, en zullen wij op onze beurt niet onrechtvaardig worden behandeld'.[16] Toen de overeenkomst van Gdansk eenmaal was ondertekend, nam Walesa een meer politieke rol op zich en volgens Walentynowicz vergat hij de ware betekenis van de beweging. Haar strijd voor gelijkheid werd ondersteund door haar verklaring dat 'we onze vriendschap moeten uitbreiden en onze solidariteit moeten versterken'8217.[17] Door een moederachtige rol in de beweging op zich te nemen en een meer activistische rol te blijven spelen, na de meer politieke wending van Lech Walesa, bleef ze het profiel van de beweging steunen en leidde tot een gestage toename van het aantal lidmaatschappen, daarmee nogmaals bevestigend dat ze van groot nut was voor de beweging.
Bovendien wilde ze net als de manager van Walesa zichzelf een Woman of the Year Award in Nederland verdienen, waarmee ze opnieuw de erkenning van de internationale gemeenschap verwierf. de frontvrouw van de stakingen, maar ze vertelde hen dat de rangorde van de beweging lager zou vallen als een vrouw de leider was'8217. [19] Dergelijke onbaatzuchtigheid en opoffering voor de beweging kan een van de belangrijkste redenen zijn waarom ze als een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste sleutelfiguur van de beweging kan worden beschouwd. Walentynowicz had gemakkelijk kunnen proberen om Walesa in de leiding in te halen, aangezien de protesten technisch gezien door haar zijn begonnen, maar door erkenning van wat het beste was voor de beweging, hielp ze zoveel als ze kon, en daarom profiteerde de beweging van haar aanwezigheid en acties.
De andere grote prestatie van Walentynowicz die een grote bijdrage heeft geleverd aan de opkomst van de beweging, was door haar geschreven en gesproken woord. Als actief lid van het Inter-Strike Committee en als redacteur van een samizdat genaamd de ‘Coastline Worker'8217, bleef ze nieuwsbladen verspreiden als onderdeel van een clandestiene beweging, zelfs nadat de staat van beleg was ingevoerd. Ze liet vaak vergaderingen organiseren in haar flat, iets wat velen niet durfden.
Er zijn ook talloze voorbeelden waarin ze de controle over de beweging overnam toen de zaken uit de hand liepen. Een beroemd voorbeeld hiervan werd beschreven in het boek van Cienciekiewicz. ‘Walentynowicz rende naar poort nummer 1, die uitkwam op de oude stad. Daar ontmoette ze een gedesoriënteerde Walesa en trok hem aan zijn mouw. Ze probeerde tot hem door te dringen. Ze stond op een wagen en sprak met de arbeiders8217.[20] Een dergelijke toewijding aan het succes van de beweging en de belichaming van de beweging terwijl ze probeerde op te stijgen tot succes, is een van de redenen waarom ze een van de sleutelfiguren van de beweging was en waarom de beweging slaagde.

2.3 Alina Pienkowska:
Een van de minder besproken heldinnen van Solidariteit was Alina Pienkowska. Net als de meeste vrouwen die aan de beweging deelnamen, slaagde ze er na de ineenstorting van het regime in om tot haar dood in 2005 op 50-jarige leeftijd een plaats te verwerven in de nieuwe Poolse politiek. Pienkowska kan worden toegeschreven aan veel van de successen van de beweging stijgen. De scheepswerfverpleegkundigen werken vaak samen met Anna Walentynowicz en worden voor het eerst genoemd als een van de oprichters van de Free Trade Unions of the Coast in de jaren 1970. De grootste bijdrage van Pienkowska aan de beweging was zeer zeker, net als Walentynowicz, haar kracht van het geschreven woord. Ze was een actief schrijver in het door Walentynowicz clandestiene tijdschrift The Coastal Worker uitgegeven, waarin ze veel artikelen schreef over gezondheid en veiligheid op de scheepswerven en over de alarmerende stijging van het aantal ongevallen op de scheepswerven. Verder maakte ze ook tal van rubrieken in westerse persartikelen. Een voorbeeld daarvan was een artikel met de titel ‘We Want Decent Lives'8217 in The Times Magazine in 1980.[21]
Een andere manier waarop ze erin slaagde een aanwinst voor de beweging te zijn, was door de gezamenlijke beslissing van haar en Walentynowicz om de poorten van de scheepswerf te sluiten om de stakingen te beginnen. Tijdens de stakingen werden alle telefoons op de scheepswerf doorgesneden, behalve haar verpleegsterslijn. Zij was degene die de belangrijkste communicator naar de buitenwereld was en die informatie doorgaf aan de rest van de wereld. Zoals eerder vermeld, was haar perspectief en oordeel over het vrijgeven van informatie over de staking van fundamenteel belang voor de toegenomen populariteit van de beweging, evenals voor het succes en de vestiging ervan.
Sommige vrouwen namen gewaagde missies aan vanwege hun vermogen om te ontsnappen aan binnenlandse veiligheidstroepen, die mannen altijd verdachten van het uitvoeren van opstandige ondernemingen. Pienkowska was een van die heldinnen, die vaak geheime documenten en brochures en nieuwsbrieven de scheepswerven in en uit droegen en ze vaak onder de arbeiders verspreidden. Net als de andere twee sleutelfiguren die al werden genoemd, heeft Pienkowska bijgedragen aan de verspreiding van anticommunistische propaganda, wat een geweldige manier is om bij te dragen aan de wens van de bewegingen om te slagen.
Ten slotte was dit waarschijnlijk Pienkowska's grootste bijdrage aan de beweging. Na de derde dag van stakingen en die werden afgeblazen door Walesa vanwege de ondertekening van de concessies van de regering, was Pienkowska woedend. Ze zei tegen Walesa: 'Je hebt ze verraden! Nu zullen de autoriteiten ons verpletteren als bedwantsen'8217.[22] Ze pakte de luidspreker en sprak de arbeiders toe. Dergelijk gedurfd leiderschap maakte de beweging nog sterker. Door niet genoegen te nemen met minder dan afgesproken, greep Pienkowska de kans bij de strikken en orkestreerde ze op zo'n manier dat de toekomst van de beweging meer dan waarschijnlijk zou blijven in haar doelen en doelen. Dit is de reden waarom Pienkowska de erkenning voor het werk verdient, en als de mate waarin ze heeft bijgedragen aan de beweging, kan worden gesteld dat het van vitaal belang was.

Door een kritische analyse van de drie gekozen sleutelfiguren die geassocieerd worden met Solidariteit, kon ik helden zien in plaats van slechts een simpele arbeidersklasse die probeerde te vechten voor hun vrijheden. De bijdragen die alle drie de figuren hebben geleverd en wat ze hebben opgeofferd voor gratis Polen zijn opmerkelijk. Zoals Walesa het uitdrukte: 'We houden ons hoofd hoog ondanks de prijs die we hebben betaald, want vrijheid is onbetaalbaar'8217.[23] Bij het beoordelen van Walesa werden sleutelfactoren gevonden en dat waren zijn ervaring en in het bijzonder zijn sympathieke karakter, die hem het respect van westerse leiders en media opleverden, wat essentieel was om de toekomst van de beweging in het postcommunistische Polen veilig te stellen. Hulp bij het verspreiden van propaganda en het feit dat hij een symbool van hoop werd, waren ook cruciaal om ervoor te zorgen dat de beweging bleef en niet werd verpletterd zoals in 1970. Naast deze bijdrage om de toekomst van Solidariteit veilig te stellen, was Walentyowicz ook even essentieel. Het was te wijten aan het afvuren van haar dat de stakingen in een stroomversnelling konden komen. Dat ze daar was en meedeed aan de stakingen was genoeg om de troepenmacht draaiende te houden. Het was ook te danken aan zowel haar als haar moederachtige figuur en haar onbaatzuchtigheid dat haar succes in de beweging in hoge mate bijdroeg aan de ontwikkeling ervan. Ten slotte, ook al werd er niet zo veel over gesproken, de vastberadenheid van Pienkowska en het opkomen voor wat zij geloofde dat juist was, zelfs nadat de stakingen na de derde dag waren afgelast, was wat veel mensen deed denken aan deze beweging. , en daarom vind ik ook dat ze het verdient om erkend te worden. Kortom, zonder die cijfers zou de toekomst van Solidariteit niet duidelijk zijn geweest, we kunnen natuurlijk niet zien wat er zou zijn gebeurd als deze mensen er niet waren om de beweging aan te moedigen, maar de beweging zonder hen zou zeker zijn geweest een totaal andere richting ingeslagen, en daarom was de omvang van de mensen die aan de beweging deelnamen, absoluut noodzakelijk voor het bestaan ​​ervan.

Hoofdstuk 3: Katholiek moeras naar solidariteit: in hoeverre heeft de splitsing van het beleid ten aanzien van het communisme in de rooms-katholieke kerk bijgedragen aan de opkomst van de solidariteitsbeweging

Een ander belangrijk debat in de analyse van de componenten die hebben geleid tot de opkomst van de Solidariteitsbeweging is de band die de Kerk had met de Solidariteitsbeweging, vooral in de fasen voordat Solidariteit werd gelegaliseerd door de communistische regering volgens de overeenkomst van Gdansk in 1980 Aangezien Polen een van de meest religieus homogene landen van Europa is, is het dan ook geen verrassing dat het katholicisme volgens veel historici een grote rol speelde bij het omverwerpen van het communistische regime. De homogeniteit van de religies van Polen kan worden toegeschreven aan zowel de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog als de stalinistische zuiveringen in de jaren 1950, toen religie fundamenteel werd onderdrukt omdat het niet in overeenstemming was met de marxistische ideologieën. Het leidde ertoe dat het christendom, dankzij enkele concessies van de staat, de belangrijkste religie van Polen werd, en dat is het tot op de dag van vandaag. Betrokkenheid van de kerk bij niet-statelijke politiek, net als bij elke autoritaire regering, zou de politieke staat veel erger hebben gemaakt. Dit is de reden waarom de meningsverschillen over hoe om te gaan met de kwestie van Solidariteit, en het op de vingers tikken over de kwestie vanwege de politiek van de staat, een belangrijke factor is die heeft bijgedragen aan de opkomst van de Solidariteit.
Nogmaals, wanneer we naar deze sleutelfactor kijken, wordt een terugkerend thema gevonden, namelijk dat er een duidelijke splitsing was in de benadering die tijdens de oprichtingsfase van Solidariteit moest worden gevolgd. Overal in de rooms-katholieke kerk. De grootste splitsingen werden erkend binnen de hoogste kerkelijke functionarissen. Daarom wordt opnieuw een paradox gecreëerd, omdat in plaats van de kerk te verenigen over het onderwerp van de opkomende vakbondsactiviteiten, en een beslissend standpunt over het onderwerp een verdere splitsing in de houding ten opzichte van de beweging veroorzaakte.
Dit hoofdstuk analyseert de relatie van de kerk met de staat en in het bijzonder die van kardinaal Wyszynski. Het zal ook de impact onderzoeken van Karol Wojtyla die tot paus werd gekozen, evenals welke impact de religieuze overtuigingen van degenen die protesteerden op het veiligstellen van de toekomst van Solidariteit en de doelstellingen van Solidariteit. Dit hoofdstuk zal eindigen met de opvatting dat de kerk een van de belangrijkste redenen was, en zo niet de belangrijkste reden om de vrijheid van Poolse arbeiders veilig te stellen, en zo bij te dragen aan de ineenstorting van het communistische regime, ongeacht haar verdeelde mening over het bestaan ​​en ondersteuning van de beweging.

3.1 Kardinaal Wyszynski en religieuze elites:
Om de religieuze factor die bijdraagt ​​aan de opkomst van de Solidariteitsbeweging effectief te analyseren, moet de kritische analyse beginnen met de belangrijkste religieuze figuren, met als een van de meest essentiële kardinaal Wyszynski. Uitgaande van de titel van primaat van Polen, wordt Wyszynski ook vaak gecrediteerd voor het voortbestaan ​​​​van het christendom in Polen, in het licht van autoritarisme. Het belang van Wyszynski in deze analyse is absoluut noodzakelijk, aangezien hij het was die Karol Wojtyla ertoe aanzette te accepteren dat hij tot paus werd gekozen. Ten tijde van de doorbraak van de Solidariteit kwam de meest controversiële houding van kardinaal Wyszynski. In plaats van de beweging publiekelijk te steunen, maakte hij veel publieke optredens die insinueerden de beweging te stoppen of volledig te verlaten.
Zijn eerste toespraak over de stakingen vond plaats op 17 augustus 1980 tijdens een mis. Tijdens de preek benadrukte hij om 'beter te voldoen aan alle behoeften van de natie, morele, sociale, religieuze, culturele en dan binnenlandse'.[24] Een dergelijke houding kan gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd, maar ze kan net zo gemakkelijk worden verklaard en kan worden bestreden met bewijsmateriaal uit archieven die na de ineenstorting van het communistische regime voor het publiek zijn opengesteld. Er zijn aanwijzingen dat 'Wyszynski tot het einde toe geloofde dat de kerk de regering moest steunen bij het handhaven van de 'sociale vrede' in het land, een standpunt dat hij zou handhaven, zelfs toen de vakbondsbeweging Solidariteit in de zomer van 2015 in volle opstand was. 1980'.[25] Het beleid van sociale vrede en staatssamenwerking dat Wyszynski voerde, wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd en door veel katholieken als verraad beschouwd. In een ontmoeting met leiders van Solidariteit, in januari 1981, stelt Wyszynski dat de verantwoordelijkheid voor het leven van de kinderen van Polen een grote verantwoordelijkheid is, en daarom vraag ik me vaak af of het beter is, met de gevaren voor onze vrijheid, onze heilzame , het leven van onze broeders, zou het beter zijn om het nu te bereiken, of zou het beter zijn om er vandaag een paar te bereiken en de rest voor later te laten?[26] Dit tweesporenbeleid van compromis en onderhandeling met de autoriteiten is meermaals te zien.
Als beweringen dat Wyszynski de staat steunde in plaats van alleen Solidariteit moeten worden opgenomen om een ​​volledige analyse te krijgen, wijst het bewijs er alleen op dat hij hoogstens een bemiddelaar is, in plaats van een volledige aanhanger van de staat. Dit kan nogmaals worden volgehouden met het idee dat hij geen onnodige bloedvergieten wilde -aangezien elk leven van een onnodig verloren Pools kind hem schuldgevoelens zou bezorgen. Deze verklaring naast de status van bemiddelaar van Wyszynski kan worden bevestigd met bewijs dat de afname van het aantal conflicten tussen de staat en de demonstranten benadrukt, sinds het begin van de beweging tot aan de legalisering van Solidariteit. 'Dankzij de besluitvorming van de primaat werd de kerk een factor om de spanningen in de lijn van Solidariteit te verzachten'8217.[28] Hoewel deze benadering aanzienlijke meningsverschillen veroorzaakte, droeg ze toch in hoge mate bij tot de opkomst van de Solidariteitsbeweging, waardoor ze kon bestaan ​​zonder te worden verpletterd door de staat.
Bovendien ondersteunen de algemene toekomstige doelen en doelen van de kerk, die zouden bijdragen aan het persoonlijk gewin van de katholieke kerk, ook in de analyse dat de kerk een sleutelfactor was in het bijdragen aan de opkomst van de beweging. Wyszynski kon niet aan de zijlijn blijven staan ​​omdat dit een te grote kans was voor de democratisering die een kans op betere voorwaarden voor het functioneren van de kerk zou garanderen, dus tegen de beweging zijn zou niet gunstig zijn voor hem noch voor de kerk . Het niet steunen van de staat en de regering zou ook op de afkeuring van de staten stuiten en zou meer dan waarschijnlijk op dezelfde manier zijn beantwoord als de kerken in Tsjechoslowakije en Hongarije, door simpelweg te worden onderdrukt[29]. Aangezien de impact voor de opkomst van Solidariteit in aantallen kwam, zou dit de zaak van Solidariteit in het algemeen belemmeren door het platform voor het verspreiden van anticommunistische propaganda te verminderen. Door naar beide kanten neutraal te blijven, kon de kerk toch enige macht behouden en de tweesporenpolitiek voortzetten.
Met zo'n duidelijke verdeeldheid over de massabeweging, waarbij sommige priesters een nauwere band met de staat kozen of de radicale verandering volledig omarmden, was Wyszynski in staat om voorwaarden te scheppen waarin de beweging vrijer kon floreren, zonder dat de kerk ook werd gestraft . Het werd gezien als een bijna teken van aanmoediging, met een waarschuwingslabel. Met de dertig jaar ervaring van Wyszynski in het omgaan met de communistische staatspolitiek, is het daarom een ​​duidelijke indicatie van hoe hij erin slaagde bij te dragen aan de opkomst van de Solidariteitsbeweging.

3.2 Karol Wojtyla als de paus:
Een andere factor binnen het religieuze thema die erg belangrijk was en de beweging haar populariteit verzekerde, was de verkiezing van Karol Wojtyla als de hoogste paus. Hij werd op 22 oktober 1978 tot paus benoemd. ‘Gezien de toenemende spanningen in de communistische wereld in het algemeen en in Polen in het bijzonder – en gezien zijn sterk assertieve Poolse nationale identiteit – was het onvermijdelijk dat zijn aandacht zou worden gecentreerd onmiddellijk op het land van zijn geboorte'8217.[30] Ook al stond de paus niet in de frontlinie van het conflict, zijn bijdrage kan niet onopgemerkt blijven. Zijn reeks pauselijke bezoeken aan Polen, beginnend in 1979 en gevolgd door bezoeken in 1983, 1987 en twee bezoeken in 1991, creëerden een golf van hoop en massale mobilisatie door heel Polen, terwijl tegelijkertijd vrede en compromissen werden gepredikt. Daarom zou de paus in grote mate hebben bijgedragen aan de opkomst van de Solidariteit. ‘Zijn twee bezoeken aan Polen in de loop van de jaren 1980 waren cruciaal voor het beïnvloeden van de opmars van de gebeurtenissen, aangezien Johannes Paulus II het scherpste instinct en oordeel over de situatie daar toonde.’[31] De bezoeken zijn er ook in geslaagd bijdragen aan de opkomst van de beweging door meer internationale aandacht en media-aandacht te krijgen.
Hoewel de paus als paus in het openbaar grotendeels zweeg over de kwestie van solidariteit, is er vanwege zijn neutraliteit voldoende bewijs om zijn persoonlijke sentimentele steun aan zijn land en zijn volk te tonen, in de vorm van de correspondentie die hij onderling uitwisselde en kardinaal Wyszynski, die verder werd herdrukt met de demonstranten. In een formele toespraak tot de primaat deelde de paus het Poolse episcopaat mee dat 'rapporten over deze kwesties niet uit de frontlinie komen van kranten, televisieprogramma's en radio'8217.[32] Het nastreven van een tweesporenbeleid door de paus kan worden beschouwd als een splitsing van zijn mening over de acties van de beweging. Door zich publiekelijk te distantiëren, als de beweging te radicaal werd, kon de paus zich van de beweging vervreemden. Ook door geen duidelijk beleid ten aanzien van Solidariteit te hebben en de beweging slechts in evenredige mate publiekelijk te steunen, betekende dit dat er verdere splitsingen in het Poolse episcopaat plaatsvonden omdat ze geen duidelijke richting hadden aan wie ze moesten steunen en naar wie ze moesten prediken. Het zou het ook gemakkelijker hebben gemaakt voor priesters die zich meer bij de staat hadden aangesloten, om zich aan het regime te houden.
Een andere manier waarop de paus heeft bijgedragen aan de opkomst van de beweging, heeft opnieuw betrekking op zijn tweesporenbeleid. Omdat de steun van de paus afkomstig was van een niet-autoritaire natie, kon de staat zijn steun niet onderdrukken en was bang wat eruit zou komen als de paus zou besluiten een cruciale verandering in zijn neutrale beleidsvorming aan te brengen.Dit droeg enorm bij aan de zaak van Solidariteit en speelde in hun voordeel. Als de regering vóór de verkiezing van Wojtyla tot paus niet bang was om omvergeworpen te worden, kon deze angst na zijn verkiezing worden gezien. Gevoel van bescherming van Johannes Paulus II, gaf een politiek en psychologisch voordeel aan degenen die bij de beweging betrokken waren. Ash is het hiermee eens en stelt dat zonder de paus geen solidariteit. Zonder solidariteit geen Gorbatsjov. Zonder Gorbatsjov geen val van het communisme.' Dit laat duidelijk zien hoe belangrijk de paus was voor de opkomst van de beweging, ondanks de splitsingen in religie, die meer te maken hadden met hoe de beweging aan te pakken als ze eruit zou komen van de hand, in plaats van met de algemene doelstellingen van de beweging.
Bovendien leek de benadering van de paus dezelfde boodschap uit te zenden, maar had een andere ondertoon voor de boodschappen die Wyszynski en het Poolse episcopaat uitzonden, en leek veel sterker ondanks dat de steun niet zo bekend was gemaakt als door het episcopaat . Dit kan worden verklaard door Szulc. 'De stille hardheid van Wojtylas jegens het regime contrasteerde met de houding van een groot deel van het Poolse kerk establishment, vaak met inbegrip van de primaat, die de neiging had om vollediger samen te werken met de autoriteiten'8217.[34] De paus wist dat de voltooiing van landbouwkundige, administratieve en persoonlijke eisen onmogelijk onmiddellijk kan worden voltooid, maar geleidelijk moet gebeuren. belangrijk voor de opkomst van de beweging, wat betekent dat de bijdrage van de paus aan de opkomst van de beweging door het onderhouden van zijn persoonlijke politiek enorm was.

3.3 Arbeidskrachten en katholicisme:
De laatste religieuze focus die het mogelijk maakt om alle voorgaande punten met elkaar te verbinden, is het effect dat religie had op de beroepsbevolking die deelnam aan de protesten die de opkomst van de beweging mogelijk maakten. De opkomst van Solidariteit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de arbeiders. Daarmee schreven hoge percentages van de arbeiders religie toe omdat het Solidariteit tot bloei had gebracht. Een manier waarop de arbeiders hun religieuze overtuiging toonden en toestonden dat Solidariteit een religieuze lading kreeg in plaats van puur politiek, was door het tonen van katholieke insignes. Kruisen, afbeeldingen van Madonna en Christus en Vaticaanse vlaggen waren slechts enkele van de methoden waarmee de arbeiders hun gehechtheid aan de kerk toonden. Lech Walesa is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke weergave. De voormalige president van Polen is tot op de dag van vandaag sterk gelieerd aan het katholicisme, en deze identiteit is bij talloze gelegenheden trots getoond. Tijdens de protesten, maar ook tijdens staatsbezoeken, droeg Walesa een revers van de Zwarte Madonna van Czestochowa, zoals weergegeven in fig.1[35]. Sinds de verkiezing van de paus kwamen foto's van Johannes Paulus II ook vaak voor, zoals blijkt uit figuren 2[36] en 3[37] en waren ook iets dat Lech Walesa opnam als onderdeel van zijn identiteit zoals afgebeeld in figuur 4[38] ]. De Vereniging van het Vaticaan, een externe instantie en de voortdurende internationale berichtgeving van het Vaticaan, met name voor de zaak door middel van preken gewijd aan de situatie in Polen, zorgde ervoor dat de internationale aandacht kon worden verschoven naar de zaak van de Poolse arbeiders en de beweging wereldwijd kon vestigen. Dit benadrukt dus dat hoe beter de relatie van de arbeiders was, hoe beter hun zaak was, wat verklaart waarom sommige arbeiders ervoor zouden hebben gekozen om zich aan te sluiten bij religie. Een ander idee dat verklaart waarom zoveel arbeiders die nauw verbonden zijn met religie, te wijten zou kunnen zijn aan de juridische status van religie in Polen in die tijd, wat betekent dat door samen te werken met een andere minderheidsgroep tegen de staat, ze niet alleen een grotere kans zouden hebben om het omver te werpen, maar er zou ook meer aandacht voor hun zaak van de staat worden gegeven. Op dit moment is er echter onvoldoende bewijs om deze bewering te ondersteunen.
Verder bewijs dat de bewering ondersteunt dat religie een sleutelaspect was dat bijdroeg aan de groei van de Solidariteitsbeweging, is te vinden in verslagen van pelgrimstochten die door Solidariteit werden georganiseerd. Indien Solidarność niet zo invloedrijk was, zouden dergelijke activiteiten niet hebben plaatsgevonden. Een belangrijke pelgrimstocht was die van Solidariteit naar het Vaticaan in januari 1981. Een uittreksel uit een ansichtkaart geschreven door Anna Walentynowicz luidde: 'Wij, gaven onze eer aan ons land, wij zullen ook ons ​​leven geven', zoals weergegeven in afb. 5. Het verzenden van deze ansichtkaart vanuit Vaticaanstad zou kunnen worden opgevat als een duidelijk punt en als een daad van verzet tegen de autoritaire staat, en geeft opnieuw een duidelijke indicatie hoe nauw de relatie tussen kerk en beweging verweven was. Dit maakt een duidelijk oordeel mogelijk, wat betekent dat de kerk een grote bijdrage heeft geleverd aan de opkomst van de vakbond Solidariteit.
Daarnaast is het bewijs ook te vinden in de slogans die zich als gevolg van deze relatie begonnen te ontwikkelen. Hoe langer de protesten duurden, hoe katholieker de leuzen werden. Slogans zoals ‘God beschermt ons tegen het communismeâ’ of ‘Badz z nami Maryjo‘, wat zich vertaalde naar ‘be with us Mary’ with Solidarnosc logo's die op spandoeken waren bevestigd, waren gebruikelijk tijdens de duur van de protesten, zoals te zien is in figuren 6[40] en 7.[41] De bedevaarten, hoewel bedoeld om een ​​persoonlijke betekenis achter te hebben, waren voor een groot deel verbonden met Solidariteit. Met elke pelgrimstocht die door Solidariteit werd georganiseerd, kon de beweging meer mensen bereiken, door middel van contact uit de eerste hand, aangezien de media door de staat werden gecontroleerd. Dit was vooral correct wanneer we spraken over de bedevaarten naar het heiligdom van de Maagd Maria, in Czestochowa, op de Jasna Gora (Berg van Licht). Hierdoor konden ook meer afgelegen gebieden worden bereikt, zoals het district Czestochowa. ‘Niet in Czestochowa, noch in de regio, er waren geen stakingen in juli of augustus 1980'8217.[42] Door de toestroom van pelgrims naar deze regio was dit veranderd. Na augustus werd vanwege de bedevaarten een propaganda-offensief ingezet. Hierdoor kon de beweging meer leden rekruteren, wat leidde tot een meer succesvolle beweging. Dit was een van de meest effectieve manieren waarop religie heeft bijgedragen aan de verspreiding van de doelen en doelstellingen van Solidariteit, waardoor Solidariteit opnieuw kon bloeien.
Ten slotte was een veel kleinere bijdrage van religie aan de opkomst van de beweging de massa's voor de stakende arbeiders, vaak geleid door prominente priesters. Ze verbeterden vaak de geest van de demonstranten en verankerden ze verder in de overtuiging dat de kerk hun acties ondersteunt. ‘In Warschau werd, op wens van de stakers, een mis georganiseerd en geleid door een jonge priester voor een parochie in Zoliborsk – Jerzy Popieluszko’[43] – die in 1984 door de Staatsveiligheidsdiensten werd vermoord. Andere voorbeelden van een massa die erin slaagde bij te dragen aan het stimuleren van het moreel van de arbeiders, en dus aan het in stand houden van de groeiende beweging, werden gehouden op de scheepswerven van Gdansk. Grote kruisen werden vaak opgericht om respect te betuigen aan degenen die verloren waren gegaan in de vechtpartijen. Dit zorgde voor een verdere katholieke identiteit, ondanks dat de scheepswerven staatseigendom waren. Dit droeg opnieuw bij aan de daad van verzet tegen de staat, waardoor Solidariteit kon floreren en enorm bijdroeg aan de opkomst ervan.

Door een zorgvuldige analyse van religieuze componenten en de mate waarin ze de Solidariteitsbeweging hebben doen opstaan ​​en een gevestigde vakbond zijn geworden, is het duidelijk dat het religieuze element een sleutelrol speelt. Met dit element komt ook het begrip paradox, wat ons in staat stelt te zien dat in plaats van Solidariteit die iedereen verenigt om hun doelen te bereiken, Solidariteit overal in de religieuze sfeer de meningen verdeelde. Door het gedrag van kardinaal Wyszynski en zijn motieven te analyseren, kan duidelijk worden waarom hij Solidariteit steunde. Bovendien zorgde zijn tweesporenbeleid naast zijn ervaring ervoor dat hij een aanwinst was voor de groei van Solidariteit.
Bovendien was Johannes Paulus II, wat het katholicisme betreft, ook een van de grootste invloeden die heeft bijgedragen aan de opkomst van de beweging binnen het religieuze thema. Door een persoonlijk tweesporenbeleid aan te passen, was de paus in staat om de beweging te laten bloeien, aangezien concessie, compromis en vrede naast veerkracht op het hoogtepunt van zijn politiek stonden. Daarnaast zorgde ook de afwijkende ondertoon, waarin de paus de beweging toesprak, voor groei van de beweging. Bovendien heeft het aantal pauselijke staatsbezoeken dat Johannes Paulus II heeft afgelegd tijdens de opkomst van Solidariteit enorm bijgedragen aan het behoud van de macht die Solidariteit bezat, wat betekent dat de paus een aanzienlijk deel van de religieuze factoren voorzag die groei mogelijk maakten van de beweging.
Ten slotte hebben de beroepsbevolking zelf en hun religieuze overtuigingen veel te danken aan de opkomst van de beweging. Door hun religieuze identiteit te omarmen en door middel van verspreidingsmethoden zoals bedevaarten en religieuze leuzen, konden de arbeiders het meest bijdragen aan de opkomst van de beweging en ervoor zorgen dat deze bleef groeien. Over het algemeen stelt deze kritische analyse ons in staat om het inzicht te zien en ons in staat te stellen te beoordelen in welke mate religie heeft bijgedragen aan de opkomst van de beweging, en in dit geval van oordeel laat het ons toe om de conclusie te trekken dat religie een van de van de grootste troeven om de escalatie van de beweging te hebben verzekerd.

Hoofdstuk 4: Make or Break: Op welke manier heeft de reactie van de Internationale Gemeenschap op de crisis bijgedragen aan de ontwikkeling voor de strijd voor vrijheid van de Solidariteitsbeweging?

De geschiedenis van Polen over de hele wereld wordt meestal gekenmerkt door een van verdriet en lijden, evenals heldhaftigheid en moed. De Solidariteitsbeweging zorgde voor een groot deel van dat stereotype en ging de nieuwe eeuw in als overwinnaar van hun onderdrukkers. De internationale betrekkingen van Polen zijn ook rijk, net als haar geschiedenis. Het kwam wereldwijd als een schok toen mensen hoorden van de eerste stakingen. Zelfs in een communistisch regime duurde het niet lang voordat het nieuws in de westerse media lekte. ‘Rapporten over deze kwesties komen niet uit de voorste koppen van kranten, televisieprogramma's en radio.'8217[44] schreef de paus in 1980 aan Wyszynski. Het was duidelijk een groot probleem, zowel in eigen land als wereldwijd.
Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop de Solidariteitsbeweging internationaal werd ontvangen en zal ook kritisch beoordelen of de meningen van de internationale gemeenschap en acties de beweging hebben geholpen bij het ontstaan ​​en verstevigen, of dat de internationale bemoeienis met betrekkingen de pot en beschadigde de kansen op een eerdere concessie en vrijheid van Polen. Dit hoofdstuk zal eindigen met de notie dat Amerika en in het bijzonder de financiële steun van de Central Intelligence Agency de belangrijkste factor was die heeft bijgedragen aan de opkomst naast de internationale factor. Het zal ook eindigen met het idee dat andere internationale aandacht voor de beweging even gunstig was voor haar groei.

Amerikaanse reactie op solidariteit:
Amerika was na de oorlog een belangrijke bondgenoot van Polen en bleef gedurende de hele Sovjetregering een nauwe relatie met Polen onderhouden. Dat mag duidelijk zijn bij het eerste teken van nood van Polen en met de al oplopende spanningen tijdens de Koude Oorlog tussen Amerika. Het was ook duidelijk dat Polen rijp was voor verandering. Amerika moest twee keer nadenken over de manier waarop het de ontevredenheid van Solidariteit in Polen steunde, en daarom kwam zowel hulp als andere steun voor Solidariteit in twee golven. De eerste stap was de financiële financiering die door de CIA werd georganiseerd. De CIA droeg jaarlijks ongeveer $ 2 miljoen in contanten over aan Solidariteit, voor een totaal van $ 10 miljoen over een periode van vijf jaar. Er waren geen directe banden tussen de CIA en Solidarnosc en al het geld werd via derden doorgesluisd. Kolonel Ryszard Kukliński, een hoge officier van de Poolse Generale Staf, stuurde in het geheim rapporten naar de CIA.[46] Door geheime organisaties kon Amerika niet alleen zwijgen om de stijgende spanningen niet te vergroten en een vreedzame beweging in een oorlog te veranderen, ze waren ook in staat om zichzelf te helpen door te helpen hun eigen vijand uit te roeien. Verder bewijs wijst er ook op dat het niet alleen Amerika was die soortgelijke acties deed. 'Het geld voor de verboden vakbond kwam van CIA-fondsen, de National Endowment for Democracy, geheime rekeningen in het Vaticaan en westerse vakbonden'8217.[47] Dit is een duidelijke indicatie waarom Amerika zo bleef bijdragen aan de ontwikkeling en groei van Solidariteit en waarom ze er zoveel aan hebben bijgedragen. Het werd gezien als een investering die het mogelijk zou maken om veel schade aan te richten aan hun vijand. Verder bewijs is ook te vinden in een artikel met de titel ”Holy Alliance'8221. ‘The Times magazine, meldde dat “Tonnen apparatuur – faxapparaten (de eerste in Polen), drukpersen, zenders, telefoons, kortegolfradio's, videocamera's, fotokopieerapparaten, telexmachines, computers, tekstverwerkers werden binnengesmokkeld Polen via kanalen die zijn opgezet door priesters en Amerikaanse agenten en Europese arbeidersbewegingen.' Door de levering van nieuwe apparatuur was Amerika in staat om hun zaak effectiever te promoten, waardoor groei en expansie mogelijk werd, en een revolutie teweegbracht in de manier waarop de organisatie werd geleid, levert dit dus het bewijs dat de internationale steun de sleutel was in de ontwikkeling en vestiging van de beweging die tot haar geboorte heeft geleid.
Een andere manier waarop Amerika heeft bijgedragen, wat uiteindelijk gunstig uitpakte voor de ontwikkeling van de beweging, was door een internationale wijdverbreide erkenning en berichtgeving over de acties van de beweging en door het regime in een kwaad daglicht te stellen, waardoor meer internationale druk werd uitgeoefend. Een segment vrijgegeven door de Amerikaanse ambassade, toonde een video van belangrijke prominente figuren in de Amerikaanse politiek en andere mondiale autoriteiten. Getiteld, ‘Let Poland be Poland'8217[49], bevatte de video berichten van goede wil en volledige steun voor de beweging. De steun was bedoeld om de arbeiders van de stakers aan te moedigen door te gaan met hun beleid, dat zo wijd verspreid is buiten de grenzen van Polen. President Reagan verklaarde in die uitzending dat 'Er heerst tegenwoordig een geest van Solidariteit in het buitenland die geen fysieke kracht kan verpletteren'.[50] Dit was opnieuw een insinuatie dat zelfs als de dingen gewelddadig werden, Amerika de Polen terug had. Met die psychologische steun beïnvloedde de beweging de beweging enorm en stelde hen in staat de regering zo ver mogelijk te duwen om hun doelen te bereiken. Amerika is daarom een ​​belangrijk onderdeel van de internationale gemeenschap die de beweging in wezen heeft opgericht.

De reden waarom de Solidariteitsbeweging zo populair werd en niet faalde zoals alle voorgaande bewegingen, was omdat ze de 'harten' van het westen veroverde, en ook omdat er nergens anders in Europa een beweging was zoals deze. de tijd.
Zoals duidelijk kan worden begrepen, kan bij het analyseren van de Solidariteitsbeweging en in het bijzonder de kwesties die de opkomst van de beweging mogelijk maakten, niets zwart of wit zijn. Het aantal grijze gebieden maakt dit onderwerp zo interessant en zorgt ook voor een vruchtbaar onderzoeksonderwerp. Omdat het onderwerp recente geschiedenis is, worden er nog steeds nieuwe perspectieven ontdekt, iets waar ik en nog veel meer historici aan proberen bij te dragen. Het doel van dit proefschrift was om een ​​duidelijke redenering te geven voor de steun en voor de Solidariteitsbeweging, zoals de factoren duidelijk schetsen door het kritisch beoordelen van bewijsmateriaal.
Het eerste hoofdstuk was gericht op het belichten van de sleutelfiguren die hielpen bij het opbouwen van de beweging, en het maken van de stakingen, van een simpele opstand, tot een levensveranderend beleid van bestuur dat resulteerde in een vrij Polen. De belangrijkste persoonlijkheden die in dit werk naar voren komen, zijn Lech Walesa, Anna Walentynowicz en Alina Pienkowska. Door sterk leiderschap te tonen in een moeras, dat de beweging met de autoriteiten was begonnen, om hun vrijheden te beschermen, slaagden de belangrijkste leiders erin om de beweging tot een succes te maken, en in tegenstelling tot elke andere beweging in de geschiedenis. Door een aantal methoden te gebruiken, droegen deze mensen bij aan iets dat nog nooit eerder was gedaan, een precedent scheppen voor andere landen en helden van Europa worden, en ook leidden tot de val van het communisme in Oost-Europa. We kunnen daarom zeggen dat ze echt succesvol waren in hun doelen en methoden. Een ander belangrijk aspect dat sterk verband houdt met Solidariteit is de Kerk. Het tweede hoofdstuk evalueerde eerst de manier waarop de meningen verdeeld waren over de manier waarop naar de Solidariteitsbeweging zou moeten worden verwezen, aangezien sommige katholieke leiders meer de kant van de autoritaire staat kiezen dan andere. Ik heb iemand als kardinaal Wyszynski gebruikt die destijds de primaat van Polen was en als de hoogste religieuze entiteit in Polen diende. Ik heb toen naar de nieuw gekozen paus verwezen en de manieren geanalyseerd waarop hij bijdroeg aan de beweging en hoe deze de opkomst mogelijk maakte. Het was duidelijk dat de pauselijke bezoeken de sleutel waren om de motivatie en mobiliteit te verzekeren van degenen die leden onder het noodlot van de regering. Ten slotte analyseerde dit hoofdstuk de arbeidersklasse en hun religieuze overtuiging en in hoeverre dat hun strijd en groei van de beweging beïnvloedde. Ik ontdekte dat beide de groei van de beweging mogelijk maakten en ook de arbeidersklasse in staat stelden om hun strijd te uiten en hun doelen te bereiken. Het laatste hoofdstuk ging over de internationale druk die de beweging over de hele wereld had gelegd en in hoeverre de acties van de internationale gemeenschap hebben bijgedragen aan de groei van de beweging. Ten eerste door de impact te analyseren die Amerika's goedkeuring voor de beweging had, en ook door te kijken naar de leningen die de CIA aan de beweging heeft verstrekt om hun doel te bereiken, wat een duidelijke indicatie is dat dit de beweging in staat stelde te bloeien . Het tweede aspect van dit hoofdstuk keek naar de reactie van de Britse regering en andere hooggeplaatste functionarissen op de beweging. Opnieuw kon ik door zorgvuldig geanalyseerde bronnen bewijzen dat de steun van de internationale gemeenschap schadelijk was voor de evolutie van de beweging en het veiligstellen van de vrijheden van miljoenen Polen over de hele wereld. Ten slotte werd in dit hoofdstuk gekeken naar de sympathieverenigingen die werden gevormd als gevolg van de aanvankelijke stakingen en werd vastgesteld dat de stroom van steun die de internationale gemeenschap ontving, in de eerste plaats in staat stelde allianties op te bouwen en er ten tweede voor zorgde dat het huidige regime werd verstikt uit de externe mondiale groepen en naties.De algemene conclusie voor dit proefschrift is dat door een aantal factoren en beperkingen die werden opgelegd door de autoritaire regering, de Solidariteit in staat was om zich te bevrijden van hun onderdrukkers, en een nieuwe identiteit voor zichzelf te creëren op wereldschaal, weg van de het label van lijden in een nieuw decennium van moed. alle factoren en aspecten van het Poolse leven hebben hier in hoge mate toe bijgedragen, en zonder de een of de ander zou het moeilijk zijn voor de beweging om te slagen.

http://sierpien1980.pl/s80/dokumenty/czestochowa/7421,dok.html