Documenten - Geschiedenis

Documenten - Geschiedenis

HET ATLANTISCHE HANDVEST
14 AUGUSTUS 1941

De president van de Verenigde Staten van Amerika en de premier,
De heer Churchill, vertegenwoordiger van de regering van Zijne Majesteit in het Verenigd Koninkrijk,
elkaar ontmoeten, achten het juist om bepaalde gemeenschappelijke principes bekend te maken
in het nationale beleid van hun respectieve landen waarop ze gebaseerd zijn
hun hoop op een betere toekomst voor de wereld.
Ten eerste streven hun landen niet naar verheerlijking, territoriaal of anderszins;
Ten tweede willen ze geen territoriale veranderingen zien die niet overeenkomen met
met de vrijelijk geuite wensen van de betrokken volkeren;
Ten derde respecteren ze het recht van alle volkeren om de regeringsvorm te kiezen.
ernment waaronder zij zullen leven; en ze willen soevereine rechten zien
en zelfbestuur hersteld aan degenen die met geweld zijn beroofd
hen;
Ten vierde zullen zij zich inspannen om, met respect voor hun bestaande verplichtingen,
om het genot van alle staten, groot of klein, overwinnaar of
overwonnen, van toegang, onder gelijke voorwaarden, tot de handel en tot de grondstoffen
ialen van de wereld die nodig zijn voor hun economische welvaart;
Ten vijfde willen ze de meest volledige samenwerking tussen iedereen tot stand brengen
landen op economisch gebied met als doel voor iedereen een betere
ved arbeidsnormen, economische vooruitgang en sociale zekerheid;
Ten zesde hopen ze na de definitieve vernietiging van de nazi-tirannie
zie een vrede tot stand brengen die alle naties de middelen van bestaan ​​zal verschaffen
binnen hun eigen grenzen in veiligheid leven, en die zekerheid bieden
dat alle mannen in alle landen hun leven kunnen leiden in vrijheid van angst
en wil;
Ten zevende, zo'n vrede zou alle mensen in staat moeten stellen de volle zee te doorkruisen
en oceanen zonder belemmering;
Ten achtste, ze geloven dat alle naties van de wereld, voor echt-
zowel istische als spirituele redenen moeten ertoe leiden dat het gebruik wordt opgegeven
van kracht. Aangezien er geen toekomstige vrede kan worden gehandhaafd als land-, zee- of luchtbewapening
amenten worden nog steeds gebruikt door landen die dreigen of dreigen te
agressie buiten hun grenzen, menen zij, in afwachting van de
van een breder en permanent systeem van algemene veiligheid, dat de ontwapening
van dergelijke naties is essentieel. Ze zullen ook iedereen helpen en aanmoedigen
andere praktische maatregel die voor vredelievende volkeren de
verpletterende last van bewapening.
Franklin D. Roosevelt
Winston S. Churchill


Bekijk de video: 500 Jaar Geschiedenis deel 1 - Maarten van Rossem