Keynesiaanse economie tijdens zijn tijd

Keynesiaanse economie tijdens zijn tijd


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tegenwoordig zeggen critici van de keynesiaanse economie in de politiek dat het onhoudbare uitgaven zijn. Ik weet echter dat John Maynard Keynes eigenlijk zei dat de begrotingen op middellange termijn in evenwicht moeten zijn, alleen niet op korte termijn. Kwam zijn theorie in zijn eigen tijd met dezelfde kritiek/misvatting te maken, en hoe reageerde Keynes daarop?


De opvattingen van Keynes werden op grote schaal verkeerd weergegeven door zijn discipelen, met name Joan Robinson, die ver links van hem stond.

Keynes was in veel opzichten eigenlijk 'orthodox'. Met zijn nadruk op 'geld' stond hij eigenlijk dichter bij Milton Friedman dan bij de 'Keynesiaanse' doctrine waarmee hij wordt geassocieerd.

Waar hij van 'orthodoxie' verschilde, was dat hij 'deze ene keer' (de Grote Depressie) een door tekort gefinancierd pompaanzuigbeleid promootte. Zijn meer liberale discipelen, zoals Robinson, predikten dat een dergelijk beleid "de hele tijd" moest worden gevolgd omdat ze geloofden in overheidsuitgaven. Sommigen van hen waren eigenlijk 'Fabian'-socialisten.


Keynesiaanse economie tijdens zijn tijd - Geschiedenis

Mythe: Carter heeft de economie geruïneerd die Reagan heeft gered.

Feit: de Federal Reserve Board was verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van de late jaren 70 en 80.

Carter kan niet de schuld krijgen van de dubbelcijferige inflatie die tijdens zijn wacht een hoogtepunt bereikte, omdat de inflatie in 1965 begon te groeien en de volgende 15 jaar een sneeuwbaleffect had. Om de inflatie te bestrijden, benoemde Carter Paul Volcker tot voorzitter van de Federal Reserve Board, die het versloeg door de natie door een opzettelijke recessie te leiden. Toen de dreiging van inflatie eind 1982 afnam, verlaagde Volcker de rente en overspoelde hij de economie met geld, wat een expansie aanwakkerde die zeven jaar duurde. Noch Carter noch Reagan hadden veel te maken met de economische gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens hun ambtstermijn.

In 1980 bereikte de "miserie-index" -- werkloosheid plus inflatie -- voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 20 procent. Ronald Reagan gaf Jimmy Carter de schuld en won vervolgens het Witte Huis. Reagan betrapte de conjunctuur toen op een opleving, voor wat conservatieven 'de zeven vette jaren' of 'de langste economische expansie in de geschiedenis van vredestijd' noemen.

Was een van deze presidenten verantwoordelijk voor hun fortuin met de economie? Nee. Carter vocht tegen het hoogtepunt van een inflatoire trend die in 1965 begon. Let in de volgende grafiek vooral op de lange, langzame klim in de inflatiekolom:

In 1965 begon president Johnson de begrotingsuitgaven te verhogen om de oorlog in Vietnam te financieren. Dit fiscale beleid (zoals voorspeld door de keynesiaanse theorie) verhoogde de inflatie en verminderde de werkloosheid.

Helaas is inflatie een self-fulfilling prophecy. Als ondernemers het verwachten en hun prijzen verhogen met het verwachte bedrag om het te compenseren, dan hebben ze de inflatie gecreëerd die ze vrezen. Dit proces vormt een vicieuze cirkel - inflatieverwachtingen en prijsstijgingen voeden elkaar met het potentieel om hyperinflatie te creëren. Helaas was de economische theorie destijds zodanig dat economen niet wisten hoe ze het konden stoppen, althans veilig.

De stijgende inflatie in de jaren 70 kreeg twee enorme impulsen: de eerste omvatte de olieschokken van de OPEC (de Organisatie van Olie-exporterende Landen) eind 1973 en 1979. De stijgende olieprijzen dwongen de meeste Amerikaanse bedrijven om ook hun prijzen te verhogen, met inflatoire resultaten. De tweede stimulans voor de inflatie kwam in de vorm van mislukte voedseloogsten over de hele wereld, waardoor de prijzen op de wereldvoedselmarkt stegen. Nogmaals, Amerikaanse bedrijven die voedsel importeerden reageerden met een inflatoire stijging van hun prijzen.

Dit alles ging gepaard met een groeiende crisis in het monetaire beleid bij de Federal Reserve. Traditioneel heeft de Fed de inflatie bestreden door de geldhoeveelheid te verkleinen, en de werkloosheid bestreden door deze uit te breiden. In de jaren 60 voerde de Fed een expansief beleid, waarbij ze hogere inflatie accepteerde in ruil voor lagere werkloosheid. Al snel werd echter duidelijk dat deze strategie gebrekkig was. Uitbreiding van de geldhoeveelheid zorgde voor banen omdat het meer geld in de handen van werkgevers en consumenten bracht, die het uitgaf. Maar uiteindelijk leerden bedrijven deze geldverhogingen te verwachten en verhoogden ze eenvoudigweg hun prijzen met het verwachte bedrag (in plaats van meer werknemers in dienst te nemen). Het resultaat was dat de Fed geleidelijk aan haar vermogen verloor om de werkloosheid laag te houden, hoe meer geld ze in de economie pompte, hoe meer bedrijven hun prijzen verhoogden. Als gevolg hiervan begonnen zowel de inflatie als de werkloosheid samen te groeien, waardoor een tweelingmonster werd gevormd dat econoom Paul Samuelson "stagflatie" noemde.

De stagflatie bereikte toevallig zijn hoogtepunt op Carter's horloge, aangespoord door de olieschok van 1979. Hoe Carter de schuld kan krijgen van een trend die anderhalf decennium eerder begon, is een mysterie - en een getuigenis van hoe presidentskandidaten vaak de economische onwetendheid van het publiek uitbuiten voor hun eigen politieke gewin.

Carter heeft echter wel een enorm belangrijke stap gezet in het beëindigen van stagflatie. Hij nomineerde Paul Volcker voor de voorzitter van de Federal Reserve Board. Volcker zette zich in om stagflatie uit te bannen door de natie een bitter medicijn te geven: een opzettelijke recessie. In 1980 verstrakte Volcker de geldhoeveelheid, waardoor de banengroei in de economie stopte. Als reactie op moeilijke tijden begonnen bedrijven hun prijzen te verlagen en arbeiders hun looneisen om in bedrijf te blijven. Volcker betoogde dat dit uiteindelijk de inflatieverwachtingen uit het systeem zou wringen.

Het herstel van 1981 was onbedoeld, en met een nog steeds hoge inflatie, knipte Volcker de geldhoeveelheid in 1982 nog strenger. Dit resulteerde in de ergste recessie sinds de Grote Depressie. De werkloosheid steeg in het laatste kwartaal van 1982 tot meer dan 10 procent, en Volcker werd beschuldigd van "de koelbloedige moord op miljoenen banen". Zelfs hooggeplaatste stafleden van Reagan waren fel gekant tegen zijn acties. Het Congres overwoog zelfs om de onafhankelijke Fed onder directe controle van de regering te brengen, om dergelijke economische pijn in de toekomst te voorkomen. Tegenwoordig berekenen economen dat de kosten van Volckers anti-inflatiemedicijn $ 1 biljoen bedroegen - een verbazingwekkend bedrag. Maar Wall Street eiste dat Volcker op koers bleef, en dat was misschien het enige dat hem redde.

In de nazomer van 1982 leek de inflatie verslagen, dus breidde Volcker de geldhoeveelheid fors uit. Eens zo hoog als 14 procent in 1981, daalde de disconteringsvoet van de Fed van 11 naar 8,5 procent tussen augustus en december 1982. Binnen enkele maanden kwam de economie tot leven en begon met een expansie die zeven jaar zou duren. Omdat de recessie zo diep was geweest en het aantal beschikbare werknemers zo groot was (met niet alleen ontslagen werknemers die wachtten om weer aan het werk te gaan, maar ook een recordaantal vrouwen dat wilde gaan werken), was het herstel gegarandeerd lang en gezond.

Interessant is dat Volcker na de overwinning op de inflatie van schurk in held werd getransformeerd. Zijn reputatie en integriteit waren zo onbetwist dat toen zijn termijn als voorzitter moest worden verlengd, Reagan hem herbenoemde met overweldigende instemming van de bevolking. Een ander interessant feitje is dat, hoewel Volckers opzettelijke recessie een klassiek Keynesiaanse benadering was om inflatie te bestrijden, hij dit deed onder de naam 'monetarisme'. (Het beleid dat door de twee theorieën werd aanbevolen, kwam op dit punt samen.) Milton Friedman, de bedenker van de monetaristische theorie, en andere conservatieven waren blij dat de Fed zich eindelijk tot het monetarisme had bekeerd. Eind 1982 waren ze echter woedend toen Volcker de dekmantel van het monetarisme afwierp en openlijk terugkeerde naar het keynesiaanse beleid om de economie uit te breiden. De meeste economen accepteren nu dat de Fed in deze periode helemaal niet monetaristisch was en dat het label slechts een politieke dekmantel was voor drastische maar noodzakelijke maatregelen.

Natuurlijk hebben conservatieven een heel andere interpretatie van deze gebeurtenissen. Laten we hun argumenten eens bekijken:

Volgens conservatieven verstikten de toenemende belastingen en regelgeving onder Carter de economie. Reagans begroting voor 1981 (de enige die niet door de House Democrats als "Dead on Arrival" werd verklaard) bevatte algemene belastingverlagingen aan de aanbodzijde die ondernemers in staat stelden te investeren en de productiviteit te verhogen. Reagan sneed ook de regelgeving aan, waardoor de ondernemersgeest van het Amerikaanse bedrijfsleven werd ontketend.

Er zijn verschillende problemen met deze historische draai. Ten eerste steeg de totale federale belasting onder Carter met een onbeduidende 1,7 procent van het bruto binnenlands product:

Beweren dat zo'n kleine stijging een verlammende stagflatie zou kunnen veroorzaken, is de economie een buitengewone gevoeligheid voor belastingen toeschrijven. Hoewel veel conservatieve leken zo'n idee graag zouden accepteren, wordt het niet door serieuze economen gekoesterd. West-Duitsland had in de jaren tachtig bijvoorbeeld een totaal belastingtarief van 39 procent van het BBP (vergeleken met 29 procent van de gecombineerde overheidsbelastingen voor de VS), en in dat decennium was Duitsland een economische grootmacht. Als zelfs maar een paar procentpunten het verschil uitmaken tussen de stagflatie van Carter en de jaren van hoogconjunctuur van Reagan, dan had West-Duitsland eigenlijk dood moeten zijn.

Maar dat is alleen het algemene belastingniveau - hoe zit het met het hoogste tarief? Hoewel het hoogste tarief voor inkomstenbelasting 70 procent was onder Carter (waar het altijd was geweest, sinds Kennedy), gaf Carter de rijken de meest heilige belastingverlaging die ze dierbaar waren: een verlaging van de vermogenswinstbelasting in 1978, van 39 naar 28 procent. Zo gaf Carter de rijken hun eerste belastingverlaging in 15 jaar. Volgens de conservatieve theorie had dit de economie een duwtje in de goede richting moeten geven, en niet in de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie.

Conservatieven bekritiseren ook Carter's promotie van uitgebreide overheidsvoorschriften. Maar Carter begon eigenlijk met deregulering tijdens zijn ambtstermijn in 1978, hij dereguleerde luchtvaartmaatschappijen in 1980, hij dereguleerde het vrachtvervoer, de rentetarieven van de spoorwegen en olie. Ze zijn allemaal van fundamenteel belang voor de werking van de economie. Carter zette ook de deregulerende machine op die Reagan later zou gebruiken om de regelgeving tegen het einde van zijn tweede termijn bijna te halveren. Nogmaals, de acties van Carter hadden de economie in de goede richting moeten duwen, niet in de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie.

En toch is er geen bewijs dat regulering zelfs maar de oorzaak was van de stagflatie van die periode. De economieën van West-Europa zijn veel meer gereguleerd dan de VS, en hun productiviteit is sneller gegroeid dan die van ons:

Bovendien sneed en verbrandde Reagan systematisch overheidsregels, maar de productiviteit van individuele werknemers groeide in de jaren 80 niet sneller dan tijdens de late jaren 70 (ongeveer 1 procent voor beide periodes).

Wat betreft de bewering dat Reagans belastingverlagingen in 1981 verantwoordelijk waren voor "de grootste expansie in vredestijd in de geschiedenis van de VS", zijn hier een paar korrels zout op zijn plaats. De tijdlijn past beter bij de liberale verklaring dan bij de conservatieve. Volcker breidde de geldhoeveelheid eind 1982 uit en een paar maanden later kwam de economie op gang. Reagans belastingverlagingen werden echter in 1981 doorgevoerd en waren al in 1982 van kracht -- maar zoals we hebben gezien, was 1982 het jaar van de verschrikkelijke recessie.

Belastingverlagingen zouden het economisch herstel hebben gestimuleerd door de belastingdollars van ondernemers vrij te maken en hen in staat te stellen deze te investeren in hogere productiviteit en banen. Een dergelijke grotere investering heeft echter nooit plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de rijken het spaargeld gewoon in hun zak staken, omdat de investeringen in de jaren 80 daalden:

Er is dus geen bewijs dat het conservatieve revisionisme waar is.

1. Inflatie: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI-U (1982-84=100), niet seizoensgecorrigeerd, tabel CUUR0000SA0. Werkloosheid: U.S. Bureau of Labor Statistics, serie-ID: lfs21000000.

2. Bureau van beheer en begroting, Begroting van de regering van de Verenigde Staten, Boekjaar 1997, historische tabel 1.2

3. waar we staan, door Michael Wolff, Peter Rutten, Albert Bayers III, eds., en het World Rank Research Team (New York: Bantam Books, 1992), p. 143.


Federale groei van 1776 tot 1920

De eerste belangrijke gebeurtenis in de groei van de federale regering was de ratificatie van de grondwet in 1789. Daarvoor werden de Verenigde Staten geregeerd volgens de artikelen van de confederatie. De Grondwet wordt vaak geprezen als een document dat de rechten van individuen beschermt en de bevoegdheden van de overheid beperkt. Maar een vergelijking van de Grondwet met de artikelen leert dat juist het tegenovergestelde waar is. Onder de grondwet kreeg de federale regering meer macht, was ze minder verantwoordelijk en had ze meer vrijheid om haar eigen actieradius te bepalen. Dat was de bedoeling van de Grondwet. 1

De grondwet stelde het kiescollege in voor de selectie van presidenten, maar specificeerde geen methode voor het kiezen van kiezers. Er werden verschillende methoden gebruikt, maar in de meeste staten kozen de wetgevers ze. De opstellers verwachtten dat bij de meeste verkiezingen geen enkele kandidaat de meerderheid van de kiesmannen zou halen. Dat zou het Huis van Afgevaardigden in staat stellen de president te noemen uit de vijf beste kiezers die de verkiezingen hebben gewonnen. Dat systeem werkte nooit zoals verwacht, en tegen 1828, met de verkiezing van Andrew Jackson, was het huidige systeem van populair stemmen voor kiezers stevig verankerd, en daarmee ook het partijsysteem. 2 Vanaf dat moment hadden succesvolle kandidaten hun succes te danken aan de steun van hun partijen, en in ruil daarvoor gebruikten ze het politieke systeem om degenen te belonen die hen hielpen gekozen te worden.

De grootste gebeurtenis in de groei van de federale regering was ongetwijfeld de burgeroorlog, die haar suprematie over de staten vestigde. De burgeroorlog bracht veel nieuwe macht aan de federale regering en legde de basis voor de groei van belangengroepen. 3 De eerste belangengroep die systematisch de schatkist plunderde voor haar eigen voordeel, waren de oorlogsveteranen. Oorspronkelijk hadden Union-veteranen alleen recht op pensioenen als ze gewond waren geraakt in de strijd en ze hadden tot vijf jaar om deze te claimen. In 1870 bedroegen de veteranenpensioenen $ 286 miljoen in 1990 dollar en hadden toen moeten dalen. In plaats daarvan stegen ze tot $ 1.548 miljoen in 1890, omdat de Republikeinen, die het Witte Huis domineerden en naar veteranen keken voor politieke steun, de pensioenwetten steeds meer liberaliseerden totdat elke veteraan van de Unie van de burgeroorlog zich kwalificeerde. 4

Terwijl veteranen een model waren voor toekomstige belangengroepen, had de Schatkist op dat moment beslist beperkte middelen. In ieder geval waren andere groepen meer geïnteresseerd in de voordelen van regelgeving. De Interstate Commerce Commission werd opgericht in 1887 en de Sherman Antitrust Act werd in 1890 aangenomen. 5 De transformatie van de Amerikaanse regering ging door toen de eeuwwisseling het progressieve tijdperk inluidde. De Food and Drug Administration werd opgericht in 1906, de Federal Reserve in 1913 en de Federal Trade Commission in 1914. Een regering die zich aanvankelijk had ingezet voor de bescherming van de vrijheid van haar burgers, leek nu net zo vastbesloten om voor hun economisch welzijn te zorgen .

Het progressieve tijdperk werd onderbroken door de Eerste Wereldoorlog, waarin de federale macht op ongekende manieren vooruitging. De spoorwegen werden genationaliseerd, de scheepvaart werd gereguleerd en de Food Administration van de Verenigde Staten, opgericht in 1917, controleerde alle aspecten van de voedingsindustrie, van landbouw tot distributie tot verkoop. Soortgelijke regelgeving werd toegepast op brandstoffen, en uiteindelijk op de hele economie. 6 Toen de federale inkomstenbelasting in 1913 werd ingevoerd, was de hoogste belastingschijf 7 procent voor alle inkomsten boven $ 20.000. Vanwege de vraag naar oorlogsgerelateerde uitgaven steeg in 1918 het hoogste percentage tot 77 procent, beginnend bij $ 4.000. Dit was de context waarin Warren G. Harding in 1920 tot president werd gekozen met als thema een 'terugkeer naar normaliteit'.


Het publiek aanspreken

In combinatie met de feestdag riep Roosevelt het Congres op om met nieuwe noodbankwetgeving te komen om de noodlijdende financiële instellingen van Amerika verder te helpen. Op 12 maart 1933 deed hij nog een belangrijke stap: hij hield een relatief informele toespraak over de bankencrisis die via de radio zou worden uitgezonden. In die eerste toespraak prees Roosevelt de vastberadenheid en het goede humeur waarmee iedereen de ontberingen van de bankvakantie accepteerde. De feestdag, evenals het radioadres, leek het beoogde effect te hebben: toen de banken weer geopend, kwamen de paniekerige bankruns waar mensen bang voor waren niet uit, wat aantoont dat het vertrouwen van het publiek voorlopig enigszins was hersteld.

In de jaren dertig, ruim voor de komst van de televisie, had zo'n 90 procent van de Amerikaanse huishoudens een radio. Roosevelt zag het potentieel van massamedia om rechtstreeks en intiem met het publiek te communiceren en gaf van maart 1933 tot juni 1944 in totaal ongeveer 30 radioadressen. De onderwerpen waarover hij sprak varieerden van binnenlandse kwesties zoals het economisch beleid van de New Deal, droogte en werkloosheid, tot de strijd van Europa met het fascisme en de Amerikaanse militaire vooruitgang in Europa en in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Keynesiaanse economie tijdens zijn tijd - Geschiedenis

Het presidentschap van Clinton: historische economische groei

Het Clinton-voorzitterschap:
Historische economische groei

In 1993 lanceerden president Clinton en vice-president Gore hun economische strategie: (1) fiscale discipline instellen, het begrotingstekort wegwerken, de rentetarieven laag houden en investeringen in de particuliere sector stimuleren (2) investeren in mensen door middel van onderwijs, opleiding, wetenschap, en onderzoek en (3) het openen van buitenlandse markten zodat Amerikaanse arbeiders in het buitenland kunnen concurreren. Na acht jaar zijn de resultaten van het economisch leiderschap van president Clinton duidelijk. Recordtekorten zijn recordoverschotten geworden, er zijn 22 miljoen nieuwe banen gecreëerd, de werkloosheid en de kerninflatie zijn op het laagste niveau in meer dan 30 jaar, en Amerika bevindt zich midden in de langste economische expansie in onze geschiedenis.

 • Sterke economische groei: sinds het aantreden van president Clinton en vice-president Gore bedroeg de economische groei gemiddeld 4,0 procent per jaar, vergeleken met een gemiddelde groei van 2,8 procent tijdens de Reagan-Bush-jaren. De economie is 116 opeenvolgende maanden gegroeid, het meest in de geschiedenis.
 • Meeste nieuwe banen ooit gecreëerd onder één administratie: De economie heeft in minder dan acht jaar meer dan 22,5 miljoen banen gecreëerd - de meeste banen die ooit zijn gecreëerd onder één enkele administratie, en meer dan in de voorgaande 12 jaar. Van de totale nieuwe banen zijn 20,7 miljoen, of 92 procent, in de particuliere sector.
 • Mediane gezinsinkomen gestegen met $ 6.000 sinds 1993: over het hele spectrum zijn economische winsten geboekt naarmate het gezinsinkomen voor alle Amerikanen steeg. Sinds 1993 is het reële mediane gezinsinkomen met $6.338 gestegen, van $42.612 in 1993 tot $48.950 in 1999 (in dollars van 1999).
 • Werkloosheid op het laagste niveau in meer dan 30 jaar: de totale werkloosheid is gedaald tot het laagste niveau in meer dan 30 jaar, van 6,9 procent in 1993 tot slechts 4,0 procent in november 2000. Het werkloosheidscijfer is al 40 opeenvolgende jaren onder de 5 procent maanden. De werkloosheid onder Afro-Amerikanen is gedaald van 14,2 procent in 1992 tot 7,3 procent in oktober 2000, het laagste cijfer ooit. De werkloosheid onder Iberiërs is gedaald van 11,8 procent in oktober 1992 tot 5,0 procent in oktober 2000, ook het laagste cijfer ooit.
 • Laagste inflatie sinds de jaren 1960: De inflatie is met een gemiddelde van 2,5 procent het laagste sinds de regering-Kennedy, en is gedaald van 4,7 procent tijdens de vorige regering.
 • Hoogste eigenwoningbezit ooit geregistreerd: Het eigenwoningbezit bedroeg in het derde kwartaal van 2000 67,7 procent, het hoogste percentage ooit. Daarentegen daalde het eigenwoningbezit van 65,6 procent in het eerste kwartaal van 1981 tot 63,7 procent in het eerste kwartaal van 1993.
 • 7 miljoen minder Amerikanen leven in armoede: het armoedecijfer is gedaald van 15,1 procent in 1993 tot 11,8 procent vorig jaar, de grootste daling in armoede in zes jaar in bijna 30 jaar. Er zijn nu 7 miljoen minder mensen in armoede dan in 1993.

Fiscale discipline instellen en de staatsschuld afbetalen

 • Grootste overschot ooit: het overschot in FY 2000 is $ 237 miljard, het derde opeenvolgende overschot en het grootste overschot ooit.
 • Grootste aflossing van schulden op drie jaar ooit: tussen 1998 en 2000 werd de staatsschuld verminderd met $ 363 miljard, de grootste aflossing op drie jaar in de Amerikaanse geschiedenis. Onder presidenten Reagan en Bush verviervoudigde de staatsschuld. Volgens de Clinton-Gore-begroting liggen we op schema om tegen 2009 de volledige staatsschuld op nettobasis af te betalen.
 • Lagere uitgaven van de federale overheid: na een stijging onder de vorige twee regeringen, zijn de uitgaven van de federale overheid als aandeel van de economie teruggebracht van 22,2 procent in 1992 tot 18 procent in 2000, het laagste niveau sinds 1966.
 • Verminderde rentebetalingen op de schuld: In 1993 werd verwacht dat de nettorentebetalingen op de schuld van het publiek zouden groeien tot $ 348 miljard in FY 2000. In 2000 waren de rentebetalingen op de schuld $ 125 miljard lager dan verwacht.
 • Amerikanen profiteren van verminderde schulden: Vanwege de fiscale discipline en de vermindering van het tekort en de schuld, wordt geschat dat een gezin met een hypotheek van 100.000 dollar ongeveer 2.000 dollar per jaar aan hypotheekbetalingen zou kunnen besparen, zoals een grote belastingverlaging.
 • Dubbelcijferige groei in particuliere investeringen in apparatuur en software: een lagere schuld zal helpen om een ​​sterke economische groei in stand te houden en particuliere investeringen aan te wakkeren. Nu de overheid geen middelen meer uit de kapitaalmarkten haalt, groeiden de particuliere investeringen in apparatuur en software sinds 1993 met gemiddeld 13,3 procent per jaar, vergeleken met 4,7 procent in de periode 1981-1992.
 • Bekrachtigde het tekortreductieplan van 1993 zonder een enkele Republikeinse stem. Vóór 1993 draaide het debat over het begrotingsbeleid vaak om een ​​verkeerde keuze tussen overheidsinvesteringen en het terugdringen van het tekort. Het plan voor het terugdringen van het tekort uit 1993 toonde aan dat het terugdringen van tekorten en schulden op een progressieve manier kon worden bereikt door het tekort te halveren en belangrijke investeringen te doen in onze toekomst, waaronder onderwijs, gezondheidszorg en wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Het plan omvatte meer dan $ 500 miljard aan vermindering van het tekort. Het verlaagde ook de belastingen voor 15 miljoen van de zwaarst getroffen Amerikanen door de Earned Income Tax Credit uit te breiden, creëerde het Direct Student Loan Program, creëerde de eerste negen Empowerment Zones en de eerste 95 Enterprise Gemeenschappen en voerde belastingverlagingen door voor kleine bedrijven en onderzoek en ontwikkeling.
 • Onderhandelde over de Balanced Budget Agreement van 1997. In zijn State of the Union-toespraak van 1997 kondigde president Clinton zijn plan aan om voor het eerst in 27 jaar de begroting in evenwicht te brengen. Later dat jaar tekende hij de Balanced Budget Act van 1997, een belangrijke tweeledige overeenkomst om het nationale begrotingstekort weg te werken, de voorwaarden te scheppen voor economische groei en te investeren in het onderwijs en de gezondheid van onze mensen. Het bood belastingvermindering voor de middenklasse met een belastingvermindering van $ 500 per kind en de Hope Scholarship en Lifetime Learning belastingverminderingen voor de universiteit. Het creëerde ook het Children's Health Insurance Program om tot 5 miljoen kinderen te helpen en deed baanbrekende investeringen in onderwijsinitiatieven, waaronder onderwijstechnologie, charterscholen, Head Start en Pell Grants. Ten slotte voegde het 20 extra Empowerment Zones en 20 meer landelijke Enterprise Gemeenschappen toe, omvatte het plan van de president om het District of Columbia nieuw leven in te blazen, en ging door met de hervorming van de welzijnszorg via 3 miljard dollar aan nieuwe middelen om uitkeringsgerechtigden naar banen in de particuliere sector te verplaatsen.
 • Wijdde het overschot aan het redden van de sociale zekerheid en het verminderen van de staatsschuld. In zijn State of the Union-toespraken van 1998 en 1999 riep president Clinton de natie op om het overschot te sparen totdat de solvabiliteit van de sociale zekerheid is verzekerd. Hij sprak ook herhaaldelijk zijn veto uit over grote Republikeinse belastingverlagingen die de fiscale discipline van ons land in gevaar zouden hebben gebracht. De acties van de president leidden tot een tweeledige consensus over het redden van het overschot en het afbetalen van de schuld.
 • Verlengde Medicare Solvabiliteit van 1999 tot 2025. Toen president Clinton aantrad, werd verwacht dat Medicare in 1999 insolvent zou worden, toen nog maar zes jaar verwijderd. De wet op de vermindering van het tekort van 1993 wijdde een deel van de belastingen die door de begunstigden van de sociale zekerheid werden betaald aan het Medicare Trust Fund en verlengde de levensduur van Medicare met drie jaar tot 2002. Dankzij aanvullende bepalingen ter bestrijding van verspilling, fraude en misbruik en tweeledige samenwerking in de evenwichtige budgetovereenkomst zal Medicare nu naar verwachting tot 2025 solvabel blijven.

Het economisch beleid van Clinton-Gore heeft de economie drastisch verbeterd

"Mijn collega's en ik hebben de afgelopen jaren uw [president Clinton] steun aan de Fed zeer op prijs gesteld, en uw inzet voor fiscale discipline heeft bijgedragen aan het bereiken van wat in een paar weken de langste economische expansie in de geschiedenis van het land zal zijn. "
— Alan Greenspan, voorzitter van de raad van bestuur van de Federal Reserve, 4 januari 2000, met president Clinton bij de aankondiging van de herbenoeming van voorzitter Greenspan

"Het tekort is gedaald, en ik geef de regering-Clinton en president Clinton zelf veel lof daarvoor. [Hij] deed er iets aan, snel. En ik denk dat we enkele voordelen zien."
'Paul Volcker, voorzitter van de raad van bestuur van de Federal Reserve (1979-1987), in Audacity, herfst 1994'

Een van de redenen die Goldman Sachs voor de "beste economie ooit" aanhaalt, is dat "aan de beleidskant het handels-, fiscale en monetaire beleid uitstekend is geweest en heeft gewerkt op manieren die groei zonder inflatie mogelijk hebben gemaakt. De regering-Clinton heeft gewerkt aan liberalisering handel en heeft alle inkomstenmeevallers gebruikt om het federale begrotingstekort te verminderen."
— Goldman Sachs, maart 1998

"Clinton's bezuinigingen in 1993, waardoor de verwachte rode inkt in vijf jaar met meer dan $ 400 miljard daalde, leidden tot een grote daling van de rentetarieven die de investeringen in alle apparatuur en systemen hielpen stimuleren die de New Age-economie van technologische innovatie en stijgende productiviteit voortbrachten ."
— Zakenweek, 19 mei 1997

Wereldmarkten openen voor Amerikaanse goederen en leiderschap bieden op het gebied van globalisering

 • 300 handelsovereenkomsten: president Clinton heeft markten geopend voor Amerikaanse export naar het buitenland en Amerikaanse banen gecreëerd door middel van bijna 300 vrij- en eerlijke handelsovereenkomsten.
 • De meeste Amerikaanse export ooit. Tussen 1992 en 2000 groeide de Amerikaanse export van goederen en diensten met 74 procent, of bijna $ 500 miljard, tot een waarde van $ 1 biljoen voor de eerste keer.
 • 1,4 miljoen meer banen dankzij export: Het aantal banen dat door de Amerikaanse export werd ondersteund, groeide tussen 1994 en 1998 met 1,4 miljoen, waarbij banen die door de export werden ondersteund, ongeveer 13 tot 16 procent boven het nationale gemiddelde van de VS lagen. Banen gerelateerd aan goederenexport betalen gemiddeld 13 tot 16 procent hoger dan andere banen.
 • Laagste inflatie sinds de jaren zestig: De inflatie is op het laagste niveau sinds de regering-Kennedy, deels omdat de wereldwijde concurrentie de prijzen laag heeft gehouden. Het was gemiddeld 2,5 procent onder deze regering, tegen 4,6 procent tijdens de vorige regering.
 • Won de ratificatie van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) in 1993, waardoor 's werelds grootste vrijhandelszone van de VS, Canada en Mexico werd gecreëerd. De Amerikaanse export naar Mexico groeide tussen 1993 en 1999 met 109 procent, terwijl de export naar de rest van de wereld met 49 procent groeide.
 • Gewonnen goedkeuring van permanente normale handelsbetrekkingen met China. In 2000 bekrachtigde het Congres de permanente normale handelsbetrekkingen met China. De overeenkomst zal China integreren in de wereldeconomie door toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Chinese markt openstellen voor Amerikaanse export, Chinese tarieven verlagen en Amerikaanse werknemers en bedrijven beschermen tegen dumping.
 • De Uruguay-ronde succesvol afgerond. De Uruguay-ronde van 1994 heeft het wereldhandelssysteem getransformeerd, markten in een breed scala van industrieën geopend, de VS in staat gesteld overeenkomsten effectiever af te dwingen en de regels voor het eerst toe te passen op alle WTO-leden (nu 138 in totaal).
 • Gevochten voor de allereerste Afrikaanse en het Caribische Basin Trade Bills. De African Growth and Opportunity Act van 2000 zal meer handel en investeringen tussen de Verenigde Staten en Afrika ondersteunen, Afrikaanse economieën en democratische regeringen versterken en partnerschappen versterken om terrorisme, misdaad, aantasting van het milieu en ziekten te bestrijden. De wetgeving zal ook prikkels creëren voor de landen van Afrika bezuiden de Sahara en het Caribisch gebied om door te gaan met het hervormen van hun economieën.
 • Bevorderde handelsmogelijkheden voor geavanceerde technologie. De regering-Clinton voltooide een reeks handelsovereenkomsten over technologie, waaronder de toezegging van de WTO om cyberspace belastingvrij te houden, het internet vrij te houden van handelsbelemmeringen, in 1998 de wereldwijde WTO-overeenkomsten over financiële diensten en basistelecommunicatie, in 1997 de wereldwijde WTO-overeenkomst over informatietechnologie in 1996 en een reeks bilaterale overeenkomsten over intellectueel eigendom, hightechproducten, diensten en andere sectoren. Deze inspanningen zijn de bouwstenen van de Nieuwe Economie.
 • Beveiligde historische schuldverlichting. In maart 1999 presenteerde president Clinton een plan op een top tussen de VS en Afrika in Washington die de basis werd voor de G-7-overeenkomst in Keulen, Duitsland (bekend als het Keulen Schuldeninitiatief). Het plan zou de hoeveelheid schuldverlichting die beschikbaar is voor arme landen verdrievoudigen, waardoor hun schuld met ongeveer 70 procent ($90 miljard) wordt verminderd, in ruil voor stevige toezeggingen om de voordelen te kanaliseren naar het verbeteren van het leven van al hun mensen. In september 1999 kondigde de president aan dat de VS eenzijdig de voorwaarden van het G-7-initiatief zouden overschrijden en de 5,7 miljard dollar aan Amerikaanse staatsschuld van in aanmerking komende landen volledig zouden kwijtschelden. In november 2000 won president Clinton $ 435 miljoen van het Congres voor Amerikaanse deelname aan het Keulen-initiatief.
 • Dramatisch uitgebreide Amerikaanse inspanningen om kinderarbeid te bestrijden en basisonderwijs uit te breiden. In juni 1999 reisde de president naar de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève, Zwitserland, om aan te dringen op goedkeuring van een historisch internationaal verdrag dat de ergste vormen van kinderarbeid verbiedt. Hij won $ 30 miljoen voor de ILO-handhaving van kinderarbeidswetten en vecht voor een nieuw initiatief om basisonderwijs te promoten in gebieden van de wereld waar kinderarbeid wijdverbreid is. In 2000 onderschreven de G-8-landen, op aandringen van de VS, het doel van universeel basisonderwijs. President Clinton bracht andere kwesties op de voorgrond van de internationale economische agenda, waaronder het opnemen van arbeids- en milieuoverwegingen in het werk van grote internationale economische instellingen, het vergroten van de Amerikaanse steun voor wereldwijde inspanningen om hiv-aids en infectieziekten te bestrijden, en het dichten van de digitale kloof.
 • Onschadelijke internationale economische crises. In 1995, after Congress refused to act, President Clinton made $20 billion in emergency loans to Mexico to stabilize the country's financial markets. Mexico repaid the loans in full, with interest, three years ahead of schedule. Following the Asian and Russian financial crises in 1997 and 1998, the Clinton-Gore Administration led a global effort to re-capitalize the International Monetary Fund to allow it to more effectively deal with these problems. President Clinton also insisted that the G-7 develop a set of measures to restore confidence in the world financial system.
 • Promoted U.S. Competitiveness. The Clinton-Gore Administration has made key investments in education and training for American workers and research and development. It has also maintained federal fiscal discipline, helping to reduce interest rates, encourage private-sector investment, and keep productivity high.

Rewarding Work and Empowering Communities

 • Higher Incomes at All Levels: After years of stagnant income growth among average and lower-income families, all income brackets have experienced double-digit income growth since 1993. The bottom 20 percent saw the largest income growth at 16.3 percent.
 • Lowest Poverty Rate in 20 Years: Since Congress passed President Clinton's Economic Plan in 1993, the poverty rate declined from 15.1 percent to 11.8 percent last year, the largest six-year drop in poverty in nearly 30 years. There are now 7 million fewer people in poverty than there were in 1993. The child poverty rate has declined more than 25 percent, the poverty rate for single mothers is the lowest ever, the African American and elderly poverty rates dropped to their lowest level on record, and the Hispanic poverty rate dropped to its lowest level since 1979.
 • Lowest Poverty Rate for Single Mothers on Record: Under President Clinton, the poverty rate for families with single mothers has fallen from 46.1 percent in 1993 to 35.7 percent in 1999, the lowest level on record. Between 1980 and 1992, an additional 2.1 million households headed by single women were pushed into poverty.
 • Smallest Welfare Rolls Since 1969: Under the Clinton-Gore Administration, the welfare rolls have dropped dramatically and are now the lowest since 1969. Between January 1993 and September of 1999, the number of welfare recipients dropped by 7.5 million (a 53 percent decline) to 6.6 million. In comparison, between 1981-1992, the number of welfare recipients increased by 2.5 million (a 22 percent increase) to 13.6 million people.
 • Ended Welfare as We Knew It. In 1996, President Clinton signed legislation requiring welfare recipients to work, limiting the time they can stay on welfare, and providing child care and health care to help them begin work. It also enacted tough new child support enforcement measures proposed by the President. In 1997, President Clinton won the welfare-to-work tax credit to encourage employers to hire long-term welfare recipients and $3 billion in additional resources to help communities move long-term welfare recipients into lasting, unsubsidized jobs.
 • Rewarded Work by Expanding the Earned Income Tax Credit. In 1993, President Clinton succeeded in winning passage of an expansion of the Earned Income Tax Credit, giving a tax cut to 15 million of the hardest-pressed American workers. In 1999, the EITC lifted 4.1 million people out of poverty, nearly double the number lifted out of poverty by the EITC in 1993.
 • Created Empowerment Zones. The 1993 Clinton-Gore economic plan created nine Empowerment Zones and 95 Enterprise Communities to spur local community planning and economic growth in distressed communities through tax incentives and federal investment. The President won expansions of the program in 1994, 1997, and again in 2000. To date, the 31 Empowerment Zones and 95 Enterprise Communities have leveraged over $10 billion in new private sector investment, creating thousands of new jobs for local residents.
 • Created Community Development Financial Institutions. In September 1994, the President signed legislation creating the Community Development Financial Institutions (CDFI) Fund, a Clinton campaign proposal to support specialized financial institutions serving often-overlooked customers and communities. The Fund has certified over 400 CDFIs. It has provided over $427 million to match investments in CDFIs and to encourage traditional financial institutions to increase their lending, investment and services in under-served markets.
 • Strengthened the Community Reinvestment Act. In 1995, the Administration updated the Community Reinvestment Act regulations to focus on banks' actual service delivery, rather than on compliance efforts. From 1993 to 1998, lenders subject to the law increased mortgage lending to low- and moderate-income families by 80 percent—more than twice the rate they increased mortgage lending to other income groups.
 • Encouraged Investment in America's New Markets. In 1999, the President went on two historic "New Markets" trips to highlight the continuing need to bring investment to impoverished inner cities, rural communities and Native American tribal lands. In 2000, the President and Congress worked together to pass this bipartisan initiative to stimulate new private capital investments in economically distressed communities and build network of private investment institutions to funnel credit, equity and technical assistance to businesses in America's new markets.
 • Raised the Minimum Wage. In 1996, President Clinton and Vice President Gore fought for and won a 90-cent per hour increase in the minimum wage, helping 10 million workers.
 • Helped People with Disabilities Work. In 1999, President Clinton insisted that Congress pass the Work Incentives Improvement Act as a condition of the budget agreement. This bipartisan law allows people with disabilities to maintain their Medicare or Medicaid coverage when they work.

Modernizing for the New Economy through Technology and Consensus Deregulation

 • Modernized Financial Services Laws. In 1993, the laws that governed America's financial service sector were antiquated and anti-competitive. The Clinton-Gore Administration fought to modernize those laws to increase competition in traditional banking, insurance, and securities industries to give consumers and small businesses more choices and lower costs. In 1994, the Clinton-Gore Administration broke another decades-old logjam by allowing banks to branch across state lines in the Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994. President Clinton fought for and won financial modernization legislation, signing the Gramm-Leach-Bliley Act in November 1999.
 • Reformed Telecommunications. In 1996, President Clinton signed legislation to open up competition between local telephone companies, long distance providers and cable companies. The law also requires the use of new V-chip technology to give families greater control over which television programming comes into their homes.
 • Created the E-Rate. With the leadership of Vice President Gore, the Telecommunications Act contained the E-Rate initiative, which provides low-cost Internet connections for schools, libraries, rural health clinics and hospitals. More than 80 percent of America's public schools have benefited from the E-rate, which has helped connect 30 million children and up to 47,000 schools and libraries to the Internet. The percentage of public schools connected to the Internet has increased from 35 percent in 1994 to 95 percent in 1999. The percentage of classrooms connected to the Internet has increased from 3 percent in 1994 to 63 percent in 1999.
 • Increased Resources for Educational Technology by Over 3,000 Percent. President Clinton and Vice President Gore increased our investment in educational technology by over 3,000 percent, from $23 million in FY 1994 to $769 million in FY 2000, including training over 600,000 new teachers to use technology effectively in the classroom.
 • Paved the Way for Electronic Commerce. President Clinton fought to eliminate legal barriers to using electronic technology to form and sign contracts, collect and store documents, and send and receive notices and disclosures, while ensuring that consumers on-line have the same protections that they have in the paper world. He signed the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act on June 30, 2000.
 • Creating Market Opportunities for Technology Firms. The Clinton-Gore Administration adopted a market-led approach on e-commerce, making spectrum available for digital wireless, and reforming Cold War export controls.
 • Worked to Close the Digital Divide. Since 1992, the President and Vice President have tripled funding for Community Technology Centers, which provide access to computers and the Internet to low-income urban and rural neighborhoods. President Clinton also challenged the private sector to develop new business models for low-cost computers and Internet access to make universal access at home affordable for all Americans. The Technology Literacy Challenge Fund has provided $1 billion in federal resources to help schools work with businesses and community organizations to put modern computers, high-quality educational software, and affordable connections to the Internet in every classroom. The Taxpayer Relief Act of 1997 created a temporary tax deduction for donations of computers to elementary and secondary schools.
 • Forged Trade Agreements on High Technology. The Clinton Administration completed series of trade agreements on technology, including the WTO's commitment to duty-free cyberspace, keeping the Internet free of trade barriers, in 1998 the global WTO agreements on Financial Services and Basic Telecommunications in 1997 the global WTO agreement on Information Technology in 1996 and a series of bilateral agreements on intellectual property, high-tech products, services and other sectors all soon to be capped by the opening of a major networked economy initiative.

Investing in Educating and Training the American People

 • More Americans Are Enrolling in College: 66 percent of 1998 high school graduates enrolled in college or trade school the next fall, compared to 60 percent in 1990.
 • More High School Students Are Preparing for College: The percentage of high school graduates who have taken four years of English and three years each of math, science, and social studies increased from 38 percent to 55 percent between 1990 and 1998. Research shows that high-quality academics in high school is key to college success.
 • More Americans Are Earning College Degrees: Over 32 percent of 25- to 29-year-old high school graduates had earned at least a bachelor's degree in 1999, up from 27 percent in 1990. In particular, white and African American women have seen their college opportunities grow.
 • Americans Are Becoming Lifelong Learners: 50 percent of adults participated in formal learning in the year prior to a 1999 survey, up from 38 percent in 1991.
 • Created the College Tax Credits, the Largest Single Investment in Higher Education since the G.I. Bill. A $1,500 tax credit for the first two years of college, the Hope Scholarship will pay for nearly all of a typical community college's tuition and fees. The $1,000 Lifetime Learning Tax Credit reimburses families for 20 percent of their tuition and fees (up to $5,000 per family) for college, graduate study, or job training. Starting in 2003, the credit will reimburse families for 20 percent of their costs up to $10,000, for a maximum value of $2,000. This year, 10 million American families will save over $7 billion through the college tax credits.
 • Doubled Student Financial Aid. Students will receive over $50 billion in federal grants, loans, and work-study aid this year, up from $25 billion in 1993. President Clinton has consistently supported budget increases for Pell Grants this year, over 3.8 million needy students receive a Pell Grant scholarship of up to $3,300, a $1,000 larger maximum grant than in 1993. The President won another increase for Pell Grants in the FY 2001 budget, bringing the maximum grant to $3,750. The President also won increases in work-study funding to help one million students pay for college.
 • Created Direct Student Loans and Reduced Interest Rates. In the Student Loan Reform Act of 1993, President Clinton won the Direct Student Loan program to improve customer service and compete with guaranteed lenders. It has saved taxpayers over $4 billion so far by eliminating lender subsidies. President Clinton also fought to reduce interest rates and fees in the Student Loan Reform Act of 1993 and the Higher Education Amendments of 1998. As a result, students can expect to pay $1,300 less in interest and fees for the average $10,000 loan than they would have in 1992. The student loan default rate is now 6.9 percent, down from 22.4 percent eight years ago.
 • Created New Paths to College through GEAR UP, AmeriCorps, and TRIO. President Clinton won the new GEAR UP initiative in the Higher Education Amendments of 1998 which is already helping 700,000 low-income middle school students prepare for college. Over 150,000 Americans have earned money for college while serving their communities through President Clinton's AmeriCorps program, a campaign promise enacted in 1993. To help disadvantaged youth prepare for and succeed in college, the TRIO programs have grown by $342 million over the past eight years.
 • Strengthened Elementary and Secondary Education. In 1994, President Clinton reformed federal education initiatives in the Improving America's Schools Act and the Goals 2000 Act. The President's new approach was grounded in the principles that all of America's students should meet high academic standards and the federal government should make new investments to help them meet those standards. The President has also fought to hire 100,000 teachers, promote educational technology, support charter schools, build K-16 partnerships, and focus on early reading through America Reads.
 • Passed the Workforce Investment Act of 1998. In 1992, President Clinton and Vice President Gore proposed to streamline and bring greater accountability to our nation's job training system. In 1998, they won legislation to meet the needs of both America's workers and businesses by encouraging local control of training and employment programs helping customers locate assistance through one-stop centers and empower adults to receive the training they need.

Reducing Tax Burdens for Average and Hard-Pressed Working Families.

 • Lowest Federal Income Tax Burden in 35 Years: Federal income taxes as a percentage of income for the typical American family have dropped to their lowest level in 35 years.
 • Higher Incomes even after Taxes and Inflation: Real after-tax incomes have grown for Americans at all income levels, much faster than they did prior to the Clinton-Gore Administration. Real after-tax incomes grew by an average of 2.6 percent per year for the lower-income half of taxpayers between 1993 and 1997, while growing by an average of 1.0 percent between 1981 and 1993.
 • Expanded the Earned Income Tax Credit. In 1993, President Clinton succeeded in expanding the Earned Income Tax Credit, giving a tax cut to 15 million of the hardest-pressed American workers. In 1999, the EITC lifted 4.1 million people out of poverty, nearly double the number lifted out of poverty by the EITC in 1993.
 • Created the $500 per Child Tax Credit. In 1997, President Clinton secured a $500 per child tax credit for 27 million families with children under 17, including 13 million children from families with incomes below $30,000.
 • Won the Hope Scholarship Tax Credit. President Clinton proposed tax credits for college tuition in 1996 and signed them into law in 1997 as part of the balanced budget agreement. The Hope Scholarship provides a tax credit of up to $1,500 for tuition and fees for the first two years of college, roughly equal to the cost of the average community college. It will save American families $4.9 billion this year.
 • Won the Lifetime Learning Tax Credit. Also enacted in 1997, the Lifetime Learning tax credit provides a 20 percent tax credit on $5,000 of tuition and fees (to be raised to $10,000 in 2003) for college and graduate students and adults taking job training. It will reduce the cost of college and job training for American families by $2.4 billion this year.
 • Established Education IRAs. The 1997 balanced budget agreement also created Education IRAs. For each child under age 18, families may now deposit $500 per year into an Education IRA in the child's name. Earnings in the Education IRA accumulate tax-free and no taxes will be due upon withdrawal if the money is used to pay for college. The law also allowed taxpayers to withdraw funds from a traditional IRA without penalty to pay for higher education for themselves or their spouse, child, or even grandchild.
 • Created Empowerment Zones. President Clinton created Empowerment Zones and Enterprise Communities in 1993 and expanded them in 1994, 1997 and again in 2000 to spur economic growth in distressed communities through tax incentives and federal investment. To date, the 31 Empowerment Zones and 95 Enterprise Communities have leveraged over $10 billion in new private sector investment, creating thousands of new jobs for local residents.
 • Simplified Pension Rules. In 1996, President Clinton signed the SIMPLE (Savings Incentive Match Plan for Employees) plan into law, simplifying and expanding retirement plan coverage for small businesses.
 • Simplified Tax Laws and Protected Taxpayer Rights. President Clinton signed the Taxpayer Relief Act of 1997 to simplify the tax laws and enhance taxpayers' rights. The law has saved families and businesses millions of hours be simplifying and reducing paperwork, such as allowing a tax exclusion for income from the sale of a home.
 • Closed Tax Loopholes. To ensure that all taxpayers pay their fair share, the Clinton Administration addressed the use and proliferation of corporate tax shelters by proposing several remedies to curb the growth of such shelters by increasing disclosure of sheltering activities, increasing and strengthening the substantial understatement penalty, codifying the judicially-created economic substance doctrine, and providing consequences to all parties involved in an abusive sheltering transaction.

PRESIDENT CLINTON'S ECONOMIC POLICIES HAVE MADE A DIFFERENCE

Trade Expands Opportunity for American Workers

"Harley-Davidson is growing rapidly, and sales to other countries is one reason why. President Clinton's efforts to open foreign markets have made a difference and helped create jobs at Harley-Davidson."
— Bobby Ramsey began working at the Harley-Davidson York plant in 1972 and is now responsible for inspecting all incoming motorcycle parts prior to the assembly process. Since 1995, Mr. Ramsey has also been his union's Chief Shop Steward, which entails handling all second step grievances of workers and helping represent his co-workers to management. U.S. exports of motorcycles and parts have grown by 15 percent a year from 1987 to 1998, reaching one-third of industry sales. Harley-Davidson will export 22 percent of the motorcycles produced in Mr. Ramsey's plant. By 2003, Harley-Davidson expects to double production from 1996 levels largely because of exports, creating new jobs for American workers.

"Kodak and its employees have experienced significant gains because of NAFTA. The NAFTA has enabled Kodak to realize considerable tariff savings and to make production decisions based on rational economic grounds rather than on tariff considerations. For example, the agreement has enabled Kodak to transfer a high-cost sensitizing operation for color negative film from Mexico to Rochester, New York. In all, NAFTA has been a win-win-win for Kodak's operations in Canada, Mexico and the United States."
— Dan Carp, President and CEO of the Eastman Kodak company , credits NAFTA with Kodak's rapid growth in export sales. Eastman Kodak manufactures high technology imaging products for sale in 160 countries. Under NAFTA, Mexican duties on film and photo paper have been reduced from 15 to 30 percent to 6 to 9 percent, and they will be eliminated by 2004. Kodak's exports to Mexico have more than doubled since 1993, creating greater stability and more job opportunities for Kodak's 54,000 employees.

Making the Dream of Homeownership a Reality

"I feel true independence in owning my own home. To those who think it's impossible: It is possible. Don't let anyone talk you out of it."
— Lucy Vocu, a teacher and single mother . Lucy Vocu has lived on the Pine Ridge reservation all her life. In 1985, Lucy got her GED, and in 1994, she graduated from Oglala Lakota College with a Bachelor of Science in Elementary Education. She currently works for the Shannon County school system at Wolf Creek School. Her children, Grace, 15, and Jacob, 7, spend a lot of time using their computer. Jacob recently tracked tornadoes on the Internet. Lucy is a first-time homeowner. She moved from a two-bedroom rental house into this new three-bedroom home, which offers more privacy. Lucy is excited about being a new homeowner and, if her budget allows, she hopes to add to her new home a swing set for Jacob and a basketball net for Grace.

"The social workers at Marion House, which has received funding from HUD's homeless grants, helped me get back on my feet. They counseled me on how to find a job and helped me learn the skills I would need to stay employed. Today I am newly married, and I have been working the last four years as a secretary for a social service agency. And I am delighted to say . . . I am a homeowner. Because of your leadership President Clinton, and because of your commitment to providing funding for homeless programs across the country, there will be hope and optimism in place of despair."
— Christa Spangler, of Baltimore, MD, December 23, 1998 . Christa Spangler was a formerly homeless woman who hit rock bottom in 1994 when she was forced to live in her car. Previously, she had lost custody of her children, and spent eleven years in and out of halfway houses, rehab clinics, and hospitals. She found her way to Marion House, a Catholic transitional housing program for homeless women and children. Christa is now married, working as a receptionist and living in her own home. Federal resources pay 25 percent of the Marion House budget.

Empowerment Zones Are a Potent Weapon Against Poverty

"I am living proof that the Empowerment Zone works! If it wasn't for the Empowerment Zone, I would have never have had the chance to buy this building or to expand my business. We are fighting the war against poverty throughout our neighborhoods and cities, but we have a very potent weapon — the Empowerment Zones. And we will use that weapon to win this war because, after all, our future and our children's future depends on it. We must never give up hope."
— Nancy Santana , 37, is a single mother of three who lives in North Philadelphia, Pennsylvania. She used resources and a loan she obtained through her local Empowerment Zone to move from welfare to start her own business, Nancy Santana's Cleaning and Maintenance Services. Four years later, her business employs over 25 people, many of whom she recruited off of welfare.

Community Development Financial Institutions Expand Economic Opportunity

"President Clinton's efforts have been very helpful to me. I had trouble getting funding from other sources. The Enterprise Corporation of the Delta has worked with me and people in my community, helping us improve our position in life. Now, I can get into this business, where otherwise I could not have."
— Ephron Lewis co-founded Lewis & Sons Rice Processing — the only African-American-owned rice processing company in the country — with his father. The construction of his plant was made possible by a loan and technical assistance from the Enterprise Corporation of the Delta, a community development financial institution supported by the Department of Housing and Urban Development. He now farms roughly 3,000 acres, producing rice, wheat and soybeans.

Encouraging the Growth of Small Businesses

"I started my small consulting and legal firm with the principle that everyone should have a shot at the twin American dreams of owning your own business and owning your own home. I look for the dreamers, the ones who want to be a part of this country in the best way, but who don't have the tools and information they need. I hope to be an instrument of growth and change in Brooklyn's Latino community through increased business opportunities. This SBA loan will allow me to set up an office outside my home, close to where I can make the most of the services I have to offer."
— Enealia Nau, Small Business Owner from Brooklyn, NY . Enealia Nau is a first-generation American who operates a small business consulting firm from her home in Brooklyn. After putting herself through college and law school, Ms. Nau started her consulting firm that focuses on the legal and financial needs of the minority communities from which she draws her clients. Ms. Nau helps families from minority communities realize the American dream through starting their own businesses — from beauty shops to corner stores — and buying their first homes. She has seen many clients start from nothing and build prosperous lives for their families through small businesses, including one client who started with a small "bodega" and now owns one of the largest grocery stores in Brooklyn.

Expanding Economic Opportunity by Closing the Digital Divide

"Bridging the technology gap in Indian Country is a major challenge, and I am grateful for the attention that the Clinton Administration has given to this critical issue. The National Congress of American Indians is building on the initiatives announced during the President's Digital Divide tour stop at the Navajo Nation in April 2000 through its Tribal Leaders Digital Divide Task Force, funded through the AOL Foundation. Through the Task Force, we are actively working with industry, federal officials, and others to forge a new tribal-based partnerships and policy recommendations to close the technology gap."
— Susan Masten, President, National Congress of American Indians, and Chairwoman, Yurok Tribe . Susan Masten has served as a strong advocate for the betterment of Native communities on a local, state and national level for 22 years.

"Community technology centers provide low-income individuals with skills training and the ability to produce their dreams. They are also an important entryway to the technology industry. We think of President Clinton as our first angel investor his Administration's work has been fundamental to Plugged In and to the community technology center movement."
— Magda Escobar, Executive Director, Plugged In, East Palo Alto, California . East Palo Alto, a low-income community, is located in Silicon Valley, the epicenter of the technological revolution. Plugged In trains teenagers and employs them in a web design business provides a creative arts and technology studio and after-school program and provides community members with access to computers and telecommunications equipment to increase their employment opportunities


Treatise on Money and the General Theory of Employment, Interest and Money – 1927 to 1939

DatumEvenement
1927 Keynes continues working in his academic and bursarial duties at King’s College, a variety of business roles and his editorial and journalistic activities. He takes a less prominent role in public life as he develops ideas and drafts his next major work – A Treatise on Money.
Summer 1929 Keynes is made Fellow of the British Academy.
October 1929 Led by Wall Street, the world’s stock markets crash, heralding an economic depression.
4 November 1929Keynes joins the government’s Macmillan Committee of Enquiry into Finance and Industry.
30 January 1930Keynes joins the Economic Advisory Council, set up to report to the government on economic policy.
10 May 1930Keynes writes in the Natie:

He meets President Roosevelt who writes to Felix Frankfurter, “I had a grand talk with K and liked him immensely…”


Keynes, the economist, is best known for his proposal that when national economies suffer a downturn, governments should borrow and spend money to boost economic activity. Part of the proceeds of the resulting economic growth should then be used to repay the debt. One of Keynes’s major contributions to investment methodology was his championing of concentrated investment portfolios. These, he proposed, should consist exclusively of investments about which the investor had become highly knowledgeable.

Hoover’s early career

Hoover, a very successful mining engineer, thought that the engineer’s focus on efficiency could enable government to play a larger and more constructive role in the economy. In 1917, he became head of the wartime Food Administration, working to reduce American food consumption. Many Democrats, including FDR, saw him as a potential presidential candidate for their party in the 1920s. For most of the 1920s, Hoover was Secretary of Commerce under Republican Presidents Harding and Coolidge. As Commerce Secretary during the 1920-21 recession, Hoover convened conferences between government officials and business leaders as a way to use government to generate “cooperation” rather than individualistic competition. He particularly liked using the “cooperation” that was seen during wartime as an example to follow during economic crises. In contrast to Harding’s more genuine commitment to laissez-faire, Hoover began one 1921 conference with a call to “do something” rather than nothing. That conference ended with a call for more government planning to avoid future depressions, as well as using public works as a solution once they started. 2 Pulitzer-Prize winning historian David Kennedy summarized Hoover’s work in the 1920-21 recession this way: “No previous administration had moved so purposefully and so creatively in the face of an economic downturn. Hoover had definitively made the point that government should not stand by idly when confronted with economic difficulty.” 3 Harding, and later Coolidge, rejected most of Hoover’s ideas. This may well explain why the 1920-21 recession, as steep as it was, was fairly short, lasting 18 months.

Interestingly, though, in his role as Commerce Secretary, Hoover created a new government program called “Own Your Own Home,” which was designed to increase the level of homeownership. Hoover jawboned lenders and the construction industry to devote more resources to homeownership, and he argued for new rules that would allow federally chartered banks to do more residential lending. In 1927, Congress complied, and with this government stamp of approval and the resources made available by Federal Reserve expansionary policies through the decade, mortgage lending boomed. Not surprisingly, this program became part of the disaster of the depression, as bank failures dried up sources of funds, preventing the frequent refinancing that was common at the time, and high unemployment rates made the government-encouraged mortgages unaffordable. The result was a large increase in foreclosures. 4


Keynesian economics during his era - History

People create the society in which they live, and society has a powerful influence on history. As Europe moved into the 18 th century, it discarded years of beliefs and embraced the adage, "knowledge is power." This enlightenment movement went beyond personal intelligence, bringing about a different sense of expression in everything from architecture to music. Ludwig van Beethoven is considered one of the greatest composers of all time. His compositions broke barriers, brought about the romantic era in classical music, and were influenced by what was going on around him.

The 18 th century was called the Baroque period, and Vienna was a Baroque city. In one sense of the word, baroque refers to the type of dramatic architecture that began to spring up throughout the Austro-Hungarian capital. Baroque architecture was opulent and had movement, something never seen prior to this time. All forms of decor, including the design of buildings, painting, sculpture, and the decorative arts inside and out, worked together to create a breathtaking and fluid theme that demanded awe from the people who viewed its magnificence.

Vienna's Baroque architecture reflected where the city was, socially and economically. Baroque architecture followed the medieval period from the 5 th to the 15 th century, and the somewhat overlapping renaissance period from the 14 th to the 17 th century. Each of these periods had distinctive architectural style, as well. Vienna architecture did not come into its own, however, until the baroque period, because the Turks regularly infiltrated Vienna and dictated it build up the city's foundations rather than design and build magnificent architectural structures. When Vienna came unto its own in the 18 th century, it built some of the world's most famous baroque period structures, including St. Peter's Church, the Belvedere Palace, Schonbrunn Palace, and the Karlskirche. Vienna was in the midst of a grandiose rule, and the 18 th century architecture reflected that.

Knowledge is perhaps the most significant event that morphed Europe, including Vienna, from the Renaissance period into the Baroque time. This time period is also known as the Age of Enlightenment, and was called so because it was a time when people let go of superstitious beliefs and embraced scientific and intellectual theories. People began to understand that their actions and reactions placed a direct impact on the society they lived in, and it is a person's choice to make the society he lives in a better or worse place. This, naturally, led to man revolting against ruling governments that were impeding the quality of life, and demanding a more equal division between the socio-economic classes.

People not only demanded newer forms of leadership, but also newer forms of art, music, literature, architecture, and theater to reflect the social changes. Long-gone were the days of art for amusement, for example. Rather, art, including music, took on a new form of expression that was a visceral attack on the senses and direct reflection of the happenings in society at that time. People wanted intellectual entertainment.

The musical transition during this time period was also considered baroque in the beginning. Music morphed into ornate, boisterous compositions written by some of history's finest composers and played by huge orchestras. It was too much, too soon, however, and the melodies became lost in multiple musical instruments playing independently -- a technique called polyphony. This oftentimes sounded cluttered, and the Baroque period of classical music ended in 1750.

The Classical period of the classical music era began in the mid-18 th century. The music was cleaner, with clearer and more distinct parts. This moved away from the muddled baroque sound and into fresher more melodic symphony. The transition from baroque to classical occurred from 1750 and lasted until 1830.

The turn of the century brought about the Romantic era in music. The music was dubbed Romantic because the music was more passionate and expressive. The music remained classical and an expression of the society in which it was written and played, but the individual pieces, instruments, and the people who played them did so with an idiosyncratic flair. The Romantic Classical music period ran from 1810 to 1900, and Ludwig van Beethoven is regarded as the first Romantic composer, no doubt due to the passion and detail that fueled his works. Beethoven's music was a direct reflection of the point in time in which he lived.

While the music was playing, Vienna saw a great plague throughout the 18 th century. The plague claimed nearly one-third of Vienna's population before it was brought under control. By 1790, however, Vienna had grown to 200,000 citizens, and the city enjoyed prosperity in more than just being known as the greatest musical city in the world. Medical doctors and scientists were breaking ground in the fields of medicine and pharmaceuticals. Many medical breakthroughs during this time period included an understanding of blood circulation discovery of red blood cells, protozoa, and bacteria classification of disease, and how it is broken down into different categories based upon the impact it has on the body the impact that environmental conditions have on health, including contagious diseases, such as the plague.

Doctors began to diagnose illnesses and attempt to treat them in a different manner than their previous counterparts. Certain pharmaceuticals were discovered and enlisted to combat illness instead of the older and more dangerous methods. Some of these methods were controversial, however, and undoubtedly led to further illness or even death. Regardless, medical science made huge strides during the 18 th and 19 th centuries in Vienna.

Beethoven was born in Bonn, Germany in 1770 and moved to Vienna in 1792 to study music under Joseph Haydn. This move not only placed Beethoven in the city believed to the musical center of the world at the time, but also under the wing of one of the most prolific composers of classical music. Haydn is referred to as the "Father of the Symphony," or the "Father of the String Quartet," because of his influence in this form of classical instrumentation. Studying under Haydn gave Beethoven a reason to move to Vienna during this unique period in the city's history.

Despite the medical advancements of the time, Beethoven began to lose his hearing in 1796 due to Tinnitus. The constant ringing in his ears made it nearly impossible for him to work, much less socialize. Many theories revolve around the cause of Beethoven's deafness, including an autoimmune disorder and his practice of perpetually placing his head in cold water to stay awake. Doctors at that time could not properly diagnose or treat the condition and suggested Beethoven move to a small suburb to give his ears a rest. This did not work, and, consequently, by 1811 Beethoven stopped performing in public because he could not hear his own music.

Hearing loss was not Beethoven's only ailment. The composer also suffered from a number of illnesses throughout his life, including headaches, abdominal issues, depression, fevers, abscesses, respiratory infections, and nose bleeds. In fact, Beethoven referred to his illness as "inflammatory fever," because he suffered from high fevers for more than a year. Despite the scientific and medical advances of the era in which Beethoven lived, medicine could not save Beethoven, or his brother Carl, who died of tuberculosis in 1815. Beethoven had spent a tremendous amount of money for Carl's medical care, and scholars believe this, additional problems in his personal life, and harsh changes in Austria's censorship policies caused Beethoven's demise.

Beethoven died on March 26, 1827 he was only 56-years-old. An autopsy revealed a distended inner ear, which helped explain his hearing loss. The autopsy also showed Beethoven suffered from kidney and liver failure. Some circles believe Beethoven's organ failure was due to alcoholism, others indicate he was the victim of a dangerous lead-based medical treatments being used at that time which resulted in lead poisoning.

No matter what the cause of death, Ludwig van Beethoven is undoubtedly one of the most influential composers in classical music. In part, because he was influenced by the marked social, economic, medical, and hierarchical changes during the era in which he lived. His life work reflects a time in history when people understood the importance of change and embraced it, with all the expression and flamboyance they could muster. Regardless of his inability to hear, and medical science's inability to help him hear, Beethoven ushered in the Romantic Classical phase of music with the time's inherent baroque energy.

For more information on the influential periods surrounding Beethoven's life, please click on the links below.


With such levels of deficit spending, the Federal Reserve remained vigilant about controlling price increases and raising interest rates any time they seemed a threat. Under the leadership of Paul Volcker and his successor Alan Greenspan, the Federal Reserve effectively guided America’s economy and eclipsed Congress and the president.

Although some economists were nervous that heavy government spending and borrowing would lead to steep inflation, the Federal Reserve succeeded in its role as an economic traffic cop during the 1980s.


Bekijk de video: LWEO: Economische modellen H3 deel 1